Jak wykonać instalację elektryczną na poddaszu

Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu jest bardzo ważne, głównie ze względu na bezpieczeństwo. Więźba zwykle jest wykonana z elementów drewnianych, które łatwo zajmują się ogniem, dlatego też instalacja musi być w tym miejscu profesjonalnie rozplanowana i wykonana.

Jak najlepiej zaplanować instalację elektryczną?

Planowanie instalacji elektrycznej jest najważniejszym etapem, jaki wpływa na ostateczny jej wygląd i funkcjonalność. Przed przystąpieniem do prac należy uwzględnić przyszłe potrzeby użytkowników oraz możliwości, jakie dają nam pomieszczenia na poddaszu. Przede wszystkim trzeba zacząć od rozplanowania instalacji dużych odbiorników mocy. Na poddaszu mogą znajdować się takie elementy, jak podgrzewacz do wody czy grzejniki elektryczne. Podczas planowania instalacji powinniśmy wydzielić osobne obwody dla każdego z tych urządzeń. Obwody gniazd powinny być dobierane ze względu na przewidywaną ilość urządzeń w pomieszczeniu. Zazwyczaj projektuje się osobne gniazda dla każdego urządzenia plus dwa gniazda zapasowe. Po zliczeniu wszystkich gniazd i punktów przyłączeniowych dla dużych odbiorników, można przystąpić do projektowania ilości obwodów i zabezpieczeń.

Jak wykonać instalację elektryczną na poddaszu

Jak prawidłowo układać przewody elektryczne na poddaszu?

Przewody elektryczne ułożone na poddaszu muszą spełniać szereg wymogów, od których zależy bezpieczeństwo użytkowników. Najczęściej można spotkać kable w podwójnej osłonie ułożone na specjalnych uchwytach z niepalnego plastiku. Istnieje również technologia prowadzenia osobnych pojedynczych żył w specjalnych giętkich bądź elastycznych rurkach. Sposób ten ma pewną wyższość nad układaniem kabli wielożyłowych, gdyż w razie uszkodzenia jednej żyły, można ją wymienić na nową bez burzenia ściany.

Jak bezpiecznie zamontować wypusty oświetleniowe?

Każdy punkt oświetleniowy musi być zamontowany na przewidzianym wcześniej miejscu, w pobliżu kabla zasilającego. Lampy nawierzchniowe najlepiej osadzić na poprzeczkach drewnianych bądź stalowych, umieszczonych pod płytą gipsowo-kartonową. Oświetlenie montowane wewnątrz płyt (np. halogenowe) musi być instalowane razem ze specjalną podpowierzchniową osłoną, która zabezpieczy elementy pod płytą przed nadmiernym nagrzaniem.

Jak prawidłowo zamontować rozdzielnice elektryczną?

Rozdzielnica elektryczna powinna być zamontowana w miejscu ogólnodostępnym, najlepiej w korytarzu, tak aby domownicy mieli dostęp do bezpieczników. Najlepiej umieścić ją możliwie blisko środka poddasza, by przewody układane były w jak najkrótszych odcinkach między rozdzielnią, a punktem odbioru takim jak gniazdo czy lampa.

Przeczytaj także: Jak obchodzić się z elektrycznością w łazience?

Jak wykonać instalację elektryczną na poddaszu

Zalecenia dotyczące zabezpieczania urządzeń elektrycznych

Odpowiednie zabezpieczenie każdego z obwodów jest bardzo ważne, gdyż warunkuje bezpieczne odłączenie go w razie awarii. Na poddaszu każdy obwód gniazd powinien mieć nie więcej niż 6 punktów i powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem o prądzie nie większym niż 16 A. Ponadto obwody gniazd należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie maksymalnym 30 mA. W każdym obwodzie oświetlenia nie powinno znajdować się więcej niż dziesięć punktów oświetleniowych (lamp nawierzchniowych bądź montowanych pod powierzchnią ściany) zabezpieczonych bezpiecznikiem o prądzie nie większym niż 10 A.