Jak wykonać remont poddasza?

Remont poddasza to prawdziwe wyzwanie. Podczas tego typu przedsięwzięcia należy mieć na uwadze wiele istotnych aspektów, takich jak doprowadzenie instalacji, montaż izolacji czy zabudowa ścian. Nie możemy zapominać również o kwestiach związanych z prawem budowlanym. Oto wszystkie ważne informacje.

Jak wykonać remont poddasza?

Spis treści:

Oględziny poddasza

Zanim przystąpimy do remontu poddasza i zaadaptowania go do celów mieszkalnych, powinniśmy sprawdzić, czy ostatnia kondygnacja naszego budynku w ogóle się do tego nadaje. Konieczne jest w tym przypadku dokładne ocenienie stanu technicznego, w tym przede wszystkim więźby, która stanowi konstrukcję dachu, oraz stropu.

Bardzo istotne jest również to, czy wysokość i szerokość pomieszczeń będzie dostateczna do ich swobodnego zaaranżowania, a co się z tym również wiąże – zgodna z obecnie panującymi obostrzeniami budowlanymi. Tego rodzaju oględziny poddasza powinniśmy powierzyć fachowcowi, który wykona też niezbędny projekt architektoniczno-budowlany.

Kwestie prawne

Adaptacja poddasza może być mniej lub bardziej złożona. Od zakresu prac, które będą niezbędne w przypadku naszego budynku, zależy mnogość kwestii formalnych, jakie będziemy musieli zrealizować. Na tego rodzaju remont poddasza muszą wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Jeśli strych już na etapie budowy przystosowano do celów mieszkalnych, jednak nie został on tylko wykończony oraz konieczna będzie jego modyfikacja i wykończenie bez ingerencji w elementy konstrukcyjne, niezbędne będzie wówczas jedynie zgłoszenie do starostwa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy nasze poddasze nie zostało wcześniej przystosowane odpowiednio do użytkowania mieszkalnego. Należy wówczas nie tylko powiadomić wyżej wspomniany organ o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń, ale także o zwiększaniu powierzchni użytkowej całego budynku. Jeśli remont poddasza będzie wymagał dodatkowo ingerencji w jego elementy konstrukcyjne i obejmował np. doprowadzenie instalacji, dobudowanie schodów, wstawienie dodatkowego okna połaciowego, zmiana położenia słupów czy podniesienie dachu, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Tego rodzaju pozwolenie jest również wydawane przez starostwo powiatowe. Należy pamiętać o tym, że aby je uzyskać, będziemy musieli przedstawić wspomniany wcześniej projekt architektoniczno-budowlany.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i pozwoleń znajdziemy w przepisach prawa budowlanego, w artykule 71.

Uwaga!

Po złożeniu przez nas odpowiednich dokumentów w starostwie organ ten powinien zaopiniować i zatwierdzić planowane roboty do 30 dni. Po wydaniu pozytywnej opinii i akceptacji planów, właściciel powinien rozpocząć pracę do 2 lat od momentu uzyskania zgody.

Jak wykonać remont poddasza?

Wysokość i szerokość pomieszczeń

Aby każdy pokój na poddaszu spełniał normy prawa budowlanego i był przy tym funkcjonalny w użytkowaniu, powinien posiadać odpowiednią wysokość i szerokość. Szczególnie ważny jest ten pierwszy parametr. W przypadku pomieszczeń na poddaszach średnia wysokość powinna wynosić 2,2 m. Mając do dyspozycji ściany skośne, średnią wyciągamy na podstawie najniższego i najwyższego punktu w każdym z pokojów. Jeśli owa średnia jest mniejsza niż 1,9 m, pomieszczenie nie nadaje się do typowego użytkowania mieszkalnego. Może natomiast służyć np. jako schowek.

Jak wykonać remont poddasza?

Wysokość pomieszczeń możemy rzecz jasna zwiększyć poprzez podniesienie dachu. Należy mieć jednak wówczas na względzie wykonanie skomplikowanej operacji, która znacząco podniesie koszt całego remontu i adaptacji poddasza.

Jeśli zaś chodzi o szerokość pomieszczeń, jest ona w dużej mierze uzależniona od rodzaju i przeznaczenia danego pomieszczenia. W przypadku mieszkań jednoosobowych kuchnia powinna mieć minimalną szerokość 1,8 m, sypialnia 2,2 m, a korytarz 0,9 m.

Uzupełnianie izolacji

Podczas tego rodzaju remontu szczególnie ważna jest izolacja poddasza. Na aspekt ten powinniśmy zwrócić uwagę zwłaszcza w czasie adaptowania poddasza do celów mieszkalnych w budynkach starszej daty. Mogą być one bowiem pozbawione przede wszystkim folii wstępnego krycia, która stanowi dodatkową izolację dachu, uszczelniając poddasze i chroniąc ocieplenie poddasza przed zalaniem i zawilgoceniem. W takiej sytuacji naszym zadaniem będzie uzupełnienie brakującego elementu. Możemy tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zdemontowanie pokrycia dachowego i przymocowanie folii wstępnego krycia do krokwi. Takie rozwiązanie jest skuteczniejsze, ale rzecz jasna wiąże się z przeprowadzaniem bardziej skomplikowanych, a ponadto czasochłonnych i kosztowych prac. Folię możemy uzupełnić też bez ingerowania w pokrycie, układając ją do krokwi od środka przed położeniem warstwy ocieplenia. Jeśli jako ocieplenie stosujemy wełnę mineralną, folia powinna charakteryzować się wysoką paroprzepuszczalnością.

Porada eksperta:

W przypadku starszych budynków może być konieczne nie tylko uzupełnienie folii wstępnego krycia, ale także warstwy ocieplenia pomiędzy krokwiami. W trakcie remontu poddasza warto sprawdzić również stan pokrycia dachowego oraz jego elementów i w razie potrzeby wymienić uszkodzone fragmenty czy naprawić uszkodzone rynny, kominy i kalenice. Pamiętajmy o tym, że w przypadku dachu współczynnik przenikania ciepła U nie może być wyższy niż 0,25 W/(m²k).

Doprowadzenie instalacji

Jeśli na etapie budowy pozostałych kondygnacji instalacja nie została doprowadzona nad powierzchnię stropu poddasza, zadanie to musimy wykonać podczas remontu. Istotne jest tutaj doprowadzenie rur z ciepłą i zimną wodą, rur kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznej.

Rury ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania łatwo doprowadzić w pożądane miejsce, ukrywając w bruzdach wykonanych w ścianach lub w wylewce podłogowej.

Piony kanalizacyjne wyprowadza się najczęściej ponad połać dachową i podłącza do nich odpowiednie rury. Należy pamiętać o tym, że średnia pionu, do którego odprowadzane są ścieki z miski ustępowej, może wynosić minimalnie 100 mm. Ważne jest też właściwie rozlokowanie rur łączących piony z urządzenia sanitarnymi w łazience. Ich maksymalna długość powinna wynosić 3 m, z wyjątkiem miski ustępowej, gdzie wartość ta nie może przekraczać 1 m. Podejścia te powinny łączyć się ponadto z pionem, posiadając spadek względem niego o minimalnie 2 cm na 1 m długości rury.

W przypadku instalacji elektrycznej na poddaszu warto wykonać osobne obwody dla gniazd wtykowych oraz wypustów, które powinny być też zabezpieczone dedykowanym wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Nie możemy zapominać również o wykonaniu dodatkowych kanałów wentylacyjnych.

Jak wykonać remont poddasza?

Zabudowa ścian

Ściany na poddaszu zabudowuje się najczęściej płytami gipsowo-kartonowymi. Jeśli strop jest wyjątkowo wytrzymały, możliwe jest też wykonanie specjalnych ścian działowych murowanych. Takie rozwiązanie możliwe jest w przypadku stropów prefabrykowanych, gęstożebrowych i monolitycznych. Aby zabudować ściany płytami g-k, niezbędne jest rzecz jasna wykonanie odpowiedniej konstrukcji szkieletowej z profili. Jest to najprostsze i zarazem najbardziej optymalne rozwiązanie w przypadku poddasza.

Aby wykonać skuteczną konstrukcję szkieletową, na ścianach bocznych – szczytowych i kolankowych – należy zamontować profile przyścienne UD. Profile główne CD mocuje się wówczas do wieszaków odpowiednio rozstawionych na krokwiach. Jeśli zależy nam na tym, aby konstrukcja ta była stabilniejsza, profile możemy zamontować w dwóch warstwach, choć taki zabieg będzie też trudniejszy do wykonania. Połączenia skosów ze ścianą kolankową i sufitem trzeba dobrze usztywnić. W tym celu skrajne profile skosu i ścianki należy umieszczać nie dalej od miejsca styku niż 10 cm.

Płyty g-k należy układać pionowo dłuższym bokiem. Spoiny kolejnych płyt powinny być przesunięte względem siebie minimalnie o 40 cm. W miejscach styków płyt na załamaniach pokrycia dachowego należy pozostawiać ok 4-milimetrową szczelinę – po zamocowaniu płyt wypełnia się ją masą akrylową.

Porada eksperta:

Wykonując zabudowę poddasza, powinniśmy pamiętać o kolejności działań. Najpierw wykonujemy konstrukcję ścian, potem układamy warstwę ocieplenia, jeśli to konieczne, i montujemy ściany działowe, skosy, sufity czy sufity podwieszane.

Wykończenie podłogi

Chcąc wykończyć podłogę na poddaszu, nie możemy zapomnieć przede wszystkim o wyrównaniu stropu. Pamiętajmy również o tym, że kładąc warstwę dekoracyjną, dodatkowo obciążamy strop i konieczne może być jego wzmocnienie, szczególnie w przypadku stropów drewnianych. Jeśli strop jest betonowy, żelbetowy czy ceramiczny, nie powinniśmy mieć większych problemów z dowolnym wykończeniem podłogi oraz późniejszym wyposażeniem wnętrza.

To jednak nie wszystko. Remontując i adaptując poddasze do celów mieszkalnych, nie możemy zapominać również o oknach. Ich wykorzystanie jest też uregulowane przez wspomniany już przepis z prawa budowlanego. Mówi on o tym, że powierzchnia okien w każdym pokoju na poddaszu nie może być mniejsza niż 1/8 powierzchni podłogi. Jeśli nasze pomieszczenie nie spełnia tych wymogów, konieczne jest wykonanie dodatkowych otworów okiennych.

Data aktualizacji: 30.06.2024