Jak zabezpieczyć drewno przed ogniem

Drewno stanowi jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Wykorzystywane jest do wznoszenia budynków, ale również jako surowiec na meble, tarasy czy elementy architektury ogrodowej. Może stanowić również materiał wykończeniowy oraz tworzywo licznych dekoracji. Drewno wymaga jednak odpowiedniego zabezpieczenia – nie tylko przed atakiem szkodników czy działaniem czynników atmosferycznych, ale także przed ogniem. Jak ochronić je przed tym żywiołem?

zabezpieczanie drewna przed ogniem

Ogień to jedno z największych zagrożeń dla będącego materiałem łatwopalnym drewna. Z tego względu normy budowlane wymagają, by surowiec ten odpowiednio zabezpieczyć przed płomieniami – doprowadzić go do stanu trudnopalności bądź niezapalności. Należy jednak pamiętać, że tego typu działanie nie czyni drewna materiałem niepalnym, a jedynie utrudnia jego zapłon, opóźniając go, a także ogranicza rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni drewna.

W jaki sposób możemy zapewnić drewnu ochronę przed zapaleniem? Służą do tego odpowiednie preparaty ogniochronne dostępne w formie impregnatów, emulsji, farb oraz lakierów. Zwykle środek tego typu nanosi się na drewno po aplikacji preparatu chroniącego przed korozją biologiczną, jednak niektóre ze środków ochrony drewna spełniają obie funkcje – chronią zarówno przed szkodnikami, jak i przed ogniem. Substancje mające chronić drewno przed ogniem można nanosić na surowiec różnymi sposobami, np. stosując metodę ciśnieniową czy natryskową, ale także na drodze kąpieli czy przy użyciu pędzla.

impregnat do drewna

Działanie preparatów ognioochronnych polega na pozostawieniu przez nie specjalnej powłoki, która minimalizuje dostęp tlenu do ogrzewanego surowca i ogranicza ulatnianie się z niego palnych gazów Powłoka taka ulega również przemianom chemicznym oraz fizycznym – z którymi łączy się także wydzielanie ciepła. Powoduje ona również emisję gazów niepalnych, takich jak np. para wodna, dwutlenek węgla czy chlorowodór, które wpływają na rozcieńczenie palnych gazów uwalnianych przed spalane drewno. Poziom emisji palnych gazów przez ulegający rozkładowi surowiec jest również zmniejszany dzięki temu, że powłoka ognioochronna obniża temperaturę rozkładu drewna, powodując przy tym szybsze powstawanie ochronnej warstwy węgla drzewnego – karbonizacja jest także celem, na jaki ukierunkowane jest działanie środków ogniochronnych.

Warto także dodać, że wszelkie preparaty-uniepalniacze stosowane w przypadku drewna powinny cechować się także szeregiem innych właściwości. Przede wszystkim nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi czy zwierząt oraz nie wydzielać szkodliwych substancji bez względu na to, czy ulegają działaniu ognia, czy nie. Środki takie powinny wykazywać również obojętność na właściwości mechaniczne oraz estetyczne drewna i spełniać właściwie swoją funkcję przez minimum trzy lata.

Data publikacji: 26.01.2016