Jakie są najpopularniejsze rodzaje stropów?

Stropy to poziome elementy konstrukcyjne oddzielające kondygnacje budynków i przenoszące obciążenia na elementy pionowe – czyli ściany i słupy. Jakie powinny one spełniać warunki i jakie ich rodzaje są najczęściej stosowane?

Jakie są najpopularniejsze rodzaje stropów

Najważniejsze właściwości stropów

Stropy powinny mieć odpowiednią wytrzymałość, sztywność, być izolatorem ciepła i dźwięków. Powinny też stwarzać stabilne podłoże dla podłóg, sufitów, a także ograniczać ewentualne rozprzestrzenianie się ognia.

Dla każdego typu budynku należy wybrać odpowiedni rodzaj stropu. W doborze konstrukcji stropu warto brać pod uwagę ilość i rodzaj niezbędnych podpór montażowych, zbrojenie oraz sposób deskowania. Ważne są także wymogi transportowe, sprzętowe oraz przerwy technologiczne, związane np. z twardnieniem betonu.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji stropu, możemy wyróżnić:

- strop belkowy, gdzie elementem nośnym są belki ułożone równolegle. Na nich umieszczamy wypełnienia i warstwy podłogowe. Belki mogą być drewniane, stalowe albo żelbetowe, a wypełnienia tworzymy z elementów drewnianych, betonowych lub ceramicznych.

- strop płytowy, w którym nośnym elementem jest płyta żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna. Są one opierane bezpośrednio na ścianach, a ich cenioną zaletą jest uzyskiwanie równych powierzchni z góry i z dołu płyty.

- strop płytowo-żebrowy, gdzie płyty, będące elementami nośnymi, opierają się na lekkich belkach, tzw. żebrach albo tzw. ruszcie z żeber.

- strop gęstożebrowy, którego elementami nośnymi są żebra oparte na ścianach lub innych podporach. Przestrzeń między żebrami wypełniana jest np. pustakami ceramicznymi, betonowymi, trocinowo-cementowymi, a całość zalewana jest mieszanką betonową.

Ze względu na materiały użyte do wykonania stropów, możemy wyodrębnić stropy:

- drewniane,

- stalowo-ceramiczne,

- stalowo-metalowe, zespolone,

- żelbetowe,

- ceramiczno-żelbetowe,

- szklano-żelbetowe,

- z gazobetonu.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje stropów

Najpopularniejsze stropy w domach jednorodzinnych

W domach jednorodzinnych najczęściej spotykamy stropy drewniane albo żelbetowe w różnych ich odmianach. Stropów stalowych w niewielkich domach, poza ewentualnym użyciem stalowych belek, raczej się nie stosuje.

Z uwagi na rozkład i kształt budynku warto stosować:

- Strop gęstożebrowy – w budynku o dość regularnych kształtach i rozpiętości podpór nie większej niż 7 m. Jeśli przewidujemy postawienie ciężkich ścianek działowych przechodzących równolegle do belek, należałoby zastosować odpowiednie wzmocnienie.

- Strop z płyt modułowych – w domu o prostych kształtach, przy rozpiętości podpór mniejszej niż 6 metrów. Możemy na późniejszych etapach decydować o konkretnym ustawieniu ścian działowych. Długość i szerokość stropu powinna odpowiadać modułowym wymiarom pojedynczych płyt.

- Strop płytowy, monolityczny – w budynku o nieregularnych kształtach i sporej rozpiętości podpór. Zbrojenie stropu powinniśmy dobierać indywidualnie, w zależności od obciążeń, rozmiarów i sposobów podparcia.

- Strop drewniany – przede wszystkim powinien być stosowany przy tworzeniu domu drewnianego, a w budynku murowanym może stanowić np. strop poddasza.

Wady i zalety najpopularniejszych rodzajów stropów 

Stropy drewniane są historycznie najstarsze, ale są lekkie i stosunkowo tanie. Można je obciążać zaraz po zakończeniu prac. Ich wady to znaczne uginanie się, łatwopalność i słaba izolacja akustyczna.

Elementy stropów gęstożebrowych są łatwe do przewożenia i składowania. Ich montaż nie jest skomplikowany i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Jednak tego typu stropy mogą się nierównomiernie uginać, tworzyć rysy i pęknięcia na suficie wzdłuż krawędzi żeber.

Stropy płytowe, monolityczne, mogą przenosić spore obciążenia, mają dużą sztywność. Jednakże ich wykonanie wymaga sporej ilości czasu i nakładu pracy.

Stropy z płyt tzw. żerańskich montuje się znacznie szybciej, zaraz po wykonaniu mogą być obciążane. Są łatwe do wykończenia, mają gładką i łatwą do otynkowania powierzchnię. Jednak ich montaż wymaga użycia dźwigu, a w miejscach połączeń płyt na suficie pojawiają się często zarysowania. 

Stropy częściowo prefabrykowane (np. typu filigran, z płyt żelbetowych, będących jednocześnie szalunkiem traconym) – mogą mieć dowolne kształty, wytrzymują duże obciążenia, mają gładką, łatwą do wykończenia powierzchnie. Jednakże są dość drogie i wymagają użycia dźwigu do montażu.