LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Stropy ceglane – co trzeba o nich wiedzieć?

Strop to jeden z najważniejszych elementów budynku. To on w dużej mierze decyduje o bezpieczeństwie całej konstrukcji, oddziela poszczególne kondygnacje i przenosi obciążenia działające na budynek. Wyróżnić można kilka rodzajów stropów, wśród których znajduje się ceglany. Gdzie można go stosować?

stropy ceglane

Stropy ceglane to konstrukcje zbudowane z różnych rodzajów cegieł lub pustaków. Naprężenia ściskające przenoszone są w tym wypadku przez cegły oraz zaprawę wypełniającą spoiny, natomiast naprężenia rozciągające – przez stalowe zbrojenie.

Stropy ceglane nie są już współcześnie popularne w budownictwie mieszkaniowym – tutaj zastąpiły je niewielkie żelbetowe płyty. Jednak stosowano je często w okresie powojennym, gdy powszechnie dostępne były materiały pochodzące z rozbiórek.

Najpopularniejszym rodzajem stropu ceglanego jest strop Kleina. Przestrzeń znajdująca się pomiędzy stalowy belkami wypełniana jest zbrojonymi płytami (typu lekkiego, półciężkiego bądź ciężkiego) uformowanymi z pełnych cegieł. Płytę muruje się na zaprawie cementowej, układając cegły dłuższym bokiem prostopadle do belek. Cechuje je łatwość wykonania, jednak przy belkach o większej rozpiętości okazują się nieopłacalne. Płyty Kleina są ciężkie, co stanowi ich poważną wadę w porównaniu z lekkimi stropami prefabrykowanymi.

Przeczytaj także: Schody na strych – jakie wybrać?

stropy ceglane

Innym rodzajem stropu ceglanego jest strop odcinkowy. Opiera się go na stalowych lub żelbetowych belkach. Stropy tego typu wykonuje się w piwnicach, budynkach gospodarczych czy magazynach. Ich grubość wynosi ½ cegły, a rozstaw belek waha się w granicach 1,2 – 1,5 m. Wykonuje się go w specjalnym, pełnym deskowaniu albo w przesuwnych krążynach. Strop odcinkowy znajdzie zastosowanie także tam, gdzie do jego podtrzymania wykorzystuje się prefabrykowane belki żelbetowe, jednak ich rozstaw nie może być większy niż 1,2 m.

Zobacz też: Jak wykonać wieniec stropowy?

Belki stanowiące wsparcie dla stropu powinny zostać zabezpieczone przed rdzewieniem. W tym celu obrzuca się je u dołu warstwą cementu na siatce stalowej, a od góry obetonowuje stopkę belki, która wystaje ponad sklepienie. Ochrony wymaga także część belki tkwiąca w murze – belki montuje się bowiem albo bezpośrednio w nim, albo na betonowych poduszkach czy żelbetowych wieńcach. Sklepienie odcinkowe pozwala także na układanie cegieł prostopadle lub równolegle do ułożenia belek.