Przepisy przeciwpożarowe – dom jednorodzinny. O czym musisz pamiętać?

Każdy inwestor zajmujący się zabudową jednorodzinną musi spełnić odpowiednie przepisy przeciwpożarowe. Dom jednorodzinny nie jest obostrzony nimi tak bardzo, jak budynki wielorodzinne czy użytku publicznego. Czego wymagają od Ciebie przepisy? Odpowiemy na pytania, ile ma wynosić odległości stawianych budynków, jak powinna być wyznaczone droga pożarowa do budynku mieszkalnego oraz jakie dokumenty należy okazać Państwowej Straży Pożarnej, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Przepisy przeciwpożarowe

Przepisy przeciwpożarowe – dom jednorodzinny

Pożary powstają z wielu powodów i są niestety często występującym zagrożeniem. Do przyczyn pożarów w budynkach należą: nieumyślne lub umyślne działanie człowieka, czy wady instalacji elektrycznych. Każdego inwestora obowiązują warunki ochrony przeciwpożarowej. Dom jednorodzinny zaliczany jest do kategorii ZL IV. 

Z uwagi na to, że większość domów jednorodzinnych ma nie więcej niż trzy kondygnacje, inwestora nie obowiązują szczegółowe przepisy przeciwpożarowe. Dom jednorodzinny, a także niektóre jego elementy, muszą być dostosowane do odpowiednich wymagań.

Czego dotyczą szczegółowe przepisy przeciwpożarowe? Dom jednorodzinny ma konkretne wytyczne dotyczące odporności ogniowej ścian czy odległości pomiędzy poszczególnymi elementami w kwestii: kotłowni, kominków, pieców kaflowych, saun czy ścian pomiędzy domami szeregowymi lub w zabudowie bliźniaczej. Przepisy dotyczą również takich aspektów jak droga pożarowa do budynku mieszkalnego. Bardzo ważny jest także dobór odpowiednich drzwi, które można zamontować także w domach jednorodzinnych. Przeczytaj również, jak wybrać prawidłowe drzwi przeciwpożarowe oraz dlaczego ich montaż w Twoim domu jest tak ważny

 

Przepisy przeciwpożarowe

Odległości między budynkami i droga pożarowa – przepisy

Prawo budowlane zostało zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku i zawiera między innymi przepisy przeciwpożarowe. Dom jednorodzinny musi stać w odpowiedniej odległości od innych budynków, granic posesji czy ścian lasu. Musi zostać zapewniona droga pożarowa do budynku mieszkalnego, która zapewni nieutrudniony dostęp dla jednostek straży pożarnej.

Kluczowym wymogiem przy budowaniu domów jednorodzinnych jest odległości budynków od sąsiadujących działek. Inwestor musi spełnić następujące przepisy:

 • gdy sąsiadująca działka jest pusta, dom może znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 metry;

 • gdy na sąsiedniej działce znajduje się budynek, odległości między nim a Twoim domem musi wynieść co najmniej 7 metrów. Jeżeli chociaż jeden zwrócony jest do drugiego ścianą z oknami, odległość wzrośnie o metr; 

 • gdy sąsiadują ze sobą domy drewniane, odległość między nimi musi wynosić 16 metrów;

 • gdy domy przylegają do granic działki lub sytuacja dotyczy zabudowy bliźniaczej/szeregowej, to należy uwzględnić w projekcie ścianę oddzielenia przeciwpożarowego;

 • gdy na sąsiadującej działce znajduje się dom ze ścianą bez otworów w odległości od 1,5 do 3 m od granicy, kolejny dom może stanąć w takiej samej odległości, jednak od strony granicy działki należy uwzględnić ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.

Równie ważna jest droga przeciwpożarowa. Przepisy określają jak powinna ona przebiegać w zależności od tzw. kategorii pożarowej. Jaka powinna być w zabudowie jednorodzinnej droga pożarowa? Szerokość takiej drogi powinna wynosić co najmniej 4 m.

Czy może być nieregulaminowa droga pożarowa? Przepisy zakładają odstępstwo, jeśli doprowadzenia takiej drogi jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania. Na wniosek właściciela działki może powstać inna droga pożarowa. Szerokość i inne uwarunkowania uzgadnia się z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

Przepisy przeciwpożarowe

Przepisy przeciwpożarowe – dom jednorodzinny a pozwolenie na użytkowanie

Przed zakończeniem budowy domu jednorodzinnego inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu z Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkowanie domu miałoby się rozpocząć przed końcem budowy. W innym przypadku zakończenie inwestycji zgłasza się do nadzoru budowlanego. Wymagają tego przepisy przeciwpożarowe. Dom jednorodzinny musi być bowiem nie tylko funkcjonalny, ale i bezpieczny. 

Przedstawiciele straży muszą dokonać kontroli zgodności wykonania domu w porównaniu z projektem i ocenić warunki ochrony przeciwpożarowej. Dom jednorodzinny musi spełniać odpowiednie wymagania, a jego inwestor posiadać następujące dokumenty podczas kontroli:

 • dokumentację projektową;

 • pozwolenie na budowę;

 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną;

 • protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i gazowej,

 • protokół kominiarski,  potwierdzający prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych;

 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń ochrony przeciwpożarowej (jeśli są w budynku);

 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności Instytutu Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; 

Państwowa Straż Pożarna ma 14 dni na wydanie oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag.