Kalkulacja ilości cementu: Jak obliczyć zapotrzebowanie na cement na 1m³ betonu?

Beton to materiał konstrukcyjny ceniony ze względu na swoją wytrzymałość i trwałość. Wykorzystywany jest nie tylko do wylewania fundamentów. Beton znajduje zastosowanie również w innych konstrukcjach. Aby jednak było możliwe powstanie betonu, musisz wiedzieć ile cementu na m3 będzie CI potrzebne. Odpowiedź na to pytanie, wbrew pozorom, nie jest taka oczywista.

Kalkulacja ilości cementu: Jak obliczyć zapotrzebowanie na cement na 1m³ betonu?

Przejdź do następnych akapitów:

 1. Jak powstaje cement?
 2. Ile cementu na m3 – co wpływa na obliczenia?
 3. Ile cementu na m3 betonu – metody obliczania
 4. Ile cementu na różne klasy betonu?

Jak powstaje cement?

Cement jest niezbędnym składnikiem betonu. Jest to równocześnie efekt zaawansowanego procesu produkcyjnego, który opiera się na ekstrakcji i obróbce surowców naturalnych. Surowcami wyjściowymi w tym przypadku są wapień (węglan wapnia) oraz glina (krzemiany glinu). Ekstrakcja surowców rozpoczyna się natomiast od wydobycia w kamieniołomach.

Z kamieniołomów substancje te trafiają do zakładów przemysłowych. W nich taką mieszankę wypala się w piecach. W wysokiej temperaturze dochodzi do termicznego rozkładu wapnia, gliny oraz innych surowców.

W wyniku tego procesu powstaje klinkier cementowy. Mieli się go po schłodzeniu. To właśnie mielenie ma największy wpływ na jakość uzyskanego produktu.

Różne typy cementu uzyskuje się dzięki dodatkom w postaci różnych substancji. Obecnie stosuje się pięć podstawowych rodzajów cementu: CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV i CEM V. Ostateczny produkt natomiast pakuje się w worki o różnej wadze.

Ile cementu na m3 – co wpływa na obliczenia?

Chociaż cement nie jest jedynym składnikiem betonu to na pewno należy do tych najważniejszych. Dlatego tak duże znaczenie ma obliczenie, ile cementu na m3 będzie potrzebne w danym przypadku. Obliczenia te wydają się bardzo skomplikowane, ale w rzeczywistości nie powinny sprawić CI trudu.

Przede wszystkim zanim odpowiesz sobie na pytanie, ile cementu na 1 m3 betonu jest Ci potrzebne, weź pod uwagę kilka istotnych kwestii. Należą do nich wymagana wytrzymałość betonu, rodzaj planowanej konstrukcji, a także przyjęte normy branżowe.

Przede wszystkim wytrzymałość betonu ma największy wpływ podczas określania, ile cementu na m3 betonu będzie Ci potrzebne. Samą wartość podajemy w megapaskalach (MPa). Jest ona zależna od rodzaju konstrukcji, a także obciążenia betonu.

Jeśli projekt wymaga większej wytrzymałości, musisz zastosować beton o większym stosunku cementu do pozostałych składników mieszaniny. Dlatego też inna będzie wartość podczas określania, ile cementu na m3 wylewki, a inna dla fundamentów lub betonowych bloczków.

Im mniej wytrzymały beton chcesz uzyskać, ty mniejsze będzie zużycie cementu.

Rodzaj planowanej konstrukcji ma ogromne znaczenie, gdy planujesz, ile cementu na metr sześcienny betonu będzie Ci potrzebne. Do fundamentu potrzebujesz większej ilości cementu iż np. do ścianek działowych. Jeśli natomiast potrzebujesz betonu do specjalnej konstrukcji, nie tylko zużyjesz więcej cementu. Będzie także potrzebował specjalnego produktu z dodatkami, które np. zapewniają wodoszczelność.

Podczas obliczania, ile worków cementu na m3 jest potrzebnych, weź także pod uwagę normy branżowe i lokalne przepisy dotyczące składu betonu. Różne kraje i regiony mogą mieć różne standardy w tym zakresie.

Kalkulacja ilości cementu: Jak obliczyć zapotrzebowanie na cement na 1m³ betonu?

Ile cementu na m3 betonu – metody obliczania

Poprawne wyliczenie, ile cementu na m3 betonu wykorzystać, ma ogromne znaczenie. Pozwala uzyskać beton o wymaganej wytrzymałości, a tym samym i właściwościach. W ten sposób możesz uniknąć zbędnych kosztów i zmarnowania materiału. Klasy betonu są wyznaczane poprzez obliczenie wytrzymałości na ściskanie betonowych kostek sześciennych lub walców.

Ogólna zasada mówi, że beton o wyższej wytrzymałości charakteryzuje się większą zawartością cementu w przeliczeniu do pozostałych składników substancji. Innymi słowy, proporcje zależą od oczekiwanej klasy betonu.

Dla przykładu, beton C12/15 zawiera około 190-220 kg cementu na 1 m3 betonu. Jeśli przyjąć, że standardowy worek waży 25 kg to z około 8-9 worków możesz uzyskać 1 m3 tej klasy betonu. Z kolei dla wyspecjalizowanego betonu C100/115 wymaga aż 600-700 kg cementu dla uzyskania 1 3 betonu. Będzie to zatem 24-28 worków.

Proporcje to metoda określania, ile cementu na m3 będzie Ci potrzebne. Przy czym jego ilość ustala się w oparciu o pozostałe składniki mieszaniny, czyli piasek, kruszywo i woda. Przy czym same proporcje są zależne od oczekiwanej klasy betonu. Dla przykładu, powszechnie przyjmuje się proporcje 1:2:3. Oznacza to, że na jedną jednostkę cementu przypadają dwie jednostki piasku oraz trzy jednostki kruszywa. W takiej sytuacji na 1m3 betonu będzie przypadało 350 kg cementu, 700 kg piasku oraz 1200 kruszywa i 150 litrów wody.

Ponieważ beton ma ogromne znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji, cement, jako jego składnik, poddaje się rygorystycznym normom. Oznacza to tym samym, że minimalną zawartość cementu w danej klasie betonu kontroluje się na etapie budowy.

Ile cementu na różne klasy betonu?

Różne klasy betonu wiążą się z różną ilością cementu. Wynika to z potrzeby uzyskania betonu o określonych właściwościach.

ile cementu na m3 betonu b15 przypada? Jest to najmniej wytrzymały beton. Z tego względu będzie on także zawierał najmniej cementu w przeliczeniu na metr sześcienny. Taki beton stosuje się do tworzenia betonowych donic lub innych konstrukcji, które praktycznie nie są poddawanie obciążeniom.

Dla uzyskania 1m3 betonu B15 potrzebujesz:

 • 275 kg cementu
 • 590 kg piasku
 • 1380 kg żwiru
 • 160 litrów wody.

Lepsze właściwości wykazuje beton B20. Nadaje się do tworzenia ogrodzeń czy też chodników lub ścianek działowych wewnętrznych. ile cementu na m3 betonu b20? Proporcje przedstawiają się następująco:

 • 400 kg cementu
 • 600 kg piasku
 • 1300 żwiru
 • 190 litrów wody.

Beton B25 wykorzystywany jest to bardziej wymagających konstrukcji. Może posłużyć do stworzenia posadzki czy też wylania fundamentów. Ile cementu na m3 betonu b25? Ten rodzaj betonu wymaga następujących składników:

 • 300 kg cementu
 • 540 kg piasku
 • 1000 kg żwiru
 • 145 litrów wody.

Zachowanie tych proporcji pozwoli na uzyskanie wymaganej klasy betonu.