Budowa domu - stan zero

Po słowach „stan zero” niektórym osobom mogłoby wydawać się, że budowa domu nie jest w ogóle rozpoczęta. Jest to jednak najistotniejszy jej etap, ponieważ powstaje podstawa domu, czyli fundamenty. Choć na tym etapie nie wygląda to jeszcze zbyt atrakcyjnie, to za nami już sporo pracy. Dowiedz się, czym dokładnie jest stan zero oraz jakie prace wykonuje się na tym etapie.

Przejdź do następnych akapitów:

 • Czym jest stan zero w procesie budowy?

 • Lista prac na budowie, które obejmuje etap zero

 • Ile kosztuje budowa domu na etapie stanu zero?

stan zero

Czym jest stan zero w procesie budowy?

Stan 0 to określenie jednego z etapów, które następują w trakcie budowy domu. Na tym etapie przeprowadza się kompilację wszelkich prac ziemnych. Plan działania wiążący się z fundamentami musi zostać sporządzony odręcznie, dla jakiejkolwiek inwestycji. W dokumentach znajdują się adnotacje techniczne dla zleceniobiorców, w których skład wchodzi na przykład notka o tym, jakich obciążeń lub rodzaju wylewki należy użyć, czy też jak ukształtować teren.

Wymierzony zostaje także poziom zero budynku. Architekt natomiast oblicza pion i poziom ław, w związku z tym, nigdy nie powinno się tych danych przekształcać. Pierwszym krokiem, który nadaje początek pracom, jest ściągnięcie górnej warstwy gruntu oraz zrobienie wgłębienia, którego wielkość musi zgadzać się z rozporządzeniami zawartymi w dokumentach projektu. Beton, przy którego pomocy następuje wylew fundamentów, możemy zrobić na poczekaniu, pomoże nam w tym specjalny sprzęt, np. betoniarka i mieszadło. Przydadzą się także składniki takie jak: cement budowlanykruszywo i piasek, woda oraz domieszki.

Możemy także użyć gotowej mieszanki, którą wystarczy zamówić od razu na plac budowy. Zanim jednak nastąpi wylew, warto upewnić się, że podstawa pod ławy jest odpowiednio wyrównana i osłonić ją warstwą podkładową z chudego betonu, w razie korozji. Kolejnym krokiem są ściany fundamentowe. Powinny one charakteryzować się zadowalającą odpornością w przypadku wilgoci lub zamarzania.

stan zero

Lista prac na budowie, które obejmuje etap zero

Stan zero budynku to, inaczej mówiąc, etap, w którego trakcie tworzy się płaszczyzna nazywana fundamentami, na których będzie w dalszym ciągu powstawał nasz dom. Na ten moment sfinalizowane zostały czynności nad fragmentami osadzenia budynku. Jest to etap, w którego trakcie należy wykonać następujące prace:

 • Geodezja – zanim rozpoczniemy budowę, musimy wyznaczyć budynek na działce. Najlepszym rozwiązaniem będzie wynajęcie  geodety ze specjalnymi uprawieniami. Jego praca powinna zostać zaprotokołowana w dzienniku pracy. Ma on na celu wytyczenie zarysu budynku w terenie, na podstawie projektu. Wtyka w konkretnie miejsca w gruncie słupki, wytycza linię zabudowy i zarys fundamentu oraz wytycza trasy przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
   

 • Drenaż – zanim zaczniemy prace budowlane, warto skonsultować się także z geologiem lub geotechnikiem, w celu dokonania badań geotechnicznych. Ich  wynik ma określać, czy wody gruntowe stwarzają niebezpieczeństwo dla konstrukcji domu oraz, czy konieczne będzie zrobienie drenażu. Ma on na celu odprowadzenie zbyt dużej ilości wody do rowu sztucznie, ręcznie lub mechanicznie wykonanego jeziora, rzeki lub kanalizacji deszczowej.
   

 • Usuwanie humusu – zanim zabierzemy się za wykop pod fundament, z wcześniej wyznaczonego terenu, musimy usunąć humus. Jest to warstwa ziemi roślinnej, której grubość wynosi od dwudziestu do trzydziestu centymetrów. Musimy również osłonić drzewa, które rosną na działce, ponieważ mogłyby doznać uszkodzenia w trakcie budowy. Humus zazwyczaj usuwa się mechanicznie.
   

 • Wytyczenie linii wykopu pod fundament – gdy prace fundamentalne są w toku, wyciąga się słupki, które wcześniej wytyczały zarys budynku i w ich miejsce daje się ławy, znajdujące się 0,5 – 2,0 metrów poza obrysem następnego wykopu. Do słupków przybija się deski w poziomie, między którymi rozciąga się sznur. Uważaj, by w tracie prac ziemnych, ławy się nie przesunęły, inaczej od nowa trzeba byłoby wytyczyć zarys domu. Gdy ławy robią za fundament, należy szerzej wykonać wykop pod budynek.
   

 • Fundamenty domu – najczęściej stosowanym materiałem w tworzeniu fundamentów, od bardzo dawna jest żelbeton i beton, głównie ten, który ma odpowiednie wzmocnienie z prętów lub drutów stalowych. Rzadko kiedy zostaje użyta stal, kamień, cegła i drewno. Fundamenty budynku bez piwnicy należy usadowić głębiej niż poziom przemarzania gruntu. Jeśli dom ma mieć piwnicę, to jej wysokość określa głębokość fundamentów. Konstrukcja fundamentów oraz materiały wykorzystane do ich stworzenia, powinny być specjalnie dopasowane do nośności gruntu.

   

 • Ściany fundamentowe – stosuje się je przy budowie domu bez piwnicy, to właśnie na nich opiera się cały budynek. Scala się je ze ścianami parteru, których celem jest przerzucenie całego obciążenia na fundament. Warto dobrać odpowiednio wytrzymałe i odporne na wilgoć materiały do ich budowy. Ściany dzieli się na monolityczne oraz murowane. Do budowy tych pierwszych używa się betonu lub żelbetonu, a do drugich bloczków betonowych.
   

 • Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna – zazwyczaj to ona ociepla i osłania ściany fundamentowe przed wilgocią. Nie jest ona konieczna, jeśli ściany zostały wykonane na przykład z kamienia lub betonu odpornego na wilgoć. Izolację umieszcza się poziomo, na styku z ławami i ścianami parteru oraz pionowo na zewnątrz, na całych powierzchniach ścian fundamentowych.
   

 • Wylewanie posadzki – jest to bowiem końcowy etap prac fundamentowych. Umiejętnie zrobiona podłoga ma podkład, izolację, warstwy wyrównawcze oraz posadzki, które zostały wytworzone na przykład z desek, płytek ceramicznych podłogowych lub paneli. Odpowiednio zrobiony podkład daje gwarancję trwałości, wytrzymałości i równej podłogi. To od pomieszczenia zależy, jaki podkład wybierać. Do łazienki, która narażona jest na wilgoć, lepiej wybrać beton lub cement. 

Ile kosztuje budowa domu na etapie stanu zero?

Od wielu okoliczności zależeć będzie, jak bardzo obciąży nas finansowo budowa domu na etapie stanu zero. Koszt, jaki poniesiemy, może być zależny od gruntu na wykupionym terenie oraz od tego, czy chcemy mieć piwnicę. O ile nie mamy jej w planach, a warunki gruntu są odpowiednie, wydatek może mieścić się w dziesięciu procentach z całej kwoty, która wychodzi za budowę.

Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że ceny budowy domów z roku na rok wzrastają, nie wliczając w to oczywiście zapłaty za działkę. Pamiętaj, że to, w jakim stanie jest grunt, może mieć wpływ na kwotę za zerowy etap budowy. Najwięcej zapłacimy wtedy, gdy teren trzeba będzie podnieść. W skrócie cena za wyrównanie ziemi będzie mieścić się w okolicach miedzy od 1 do 10 tysięcy złotych. Dom na tym etapie potrzebuje odprowadzania wody, a jeśli wyjdzie na to, że musimy wykonać drenaż, kosztować nas to będzie od 500 do 800 zł. A jeszcze dochodzą do tego rury drenarskie.

Jeśli doliczyć w koszta robociznę, może się okazać, że musimy zapłacić około 20 tysięcy. Cena wzrasta również po wykupieniu materiałów, chodzi tu o ławy lub płyty fundamentowe. Gdy dokładnie podliczymy wszystkie elementy związane z budową, może się okazać, że koszt stanu zero wyniesie od 45 do nawet 100 tysięcy złotych za dom, który ma na przykład 120 metrów kwadratowych.