Kominki a przepisy przeciwpożarowe

Miło trzaskający ogień w chłodniejsze wieczory to przyjemna perspektywa, jednak pamiętajmy, że z ogniem nie ma żartów. Prawidłowo stworzone palenisko nie tylko rozgrzeje nasz dom, ale da nam pewność, że nie dojdzie do żadnych nieprawidłowości w jego działaniu. Dokładniej te zagadnienia regulują przepisy prawa.

W jakich budynkach

W poszukiwaniu przepisów dotyczących instalacji kominków zwrócimy się do rozporządzeń Ministrów Infrastruktury (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych budynków) oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Regulacje zezwalają na zamontowanie paleniska wyłącznie w budynkach mieszkalnych – jednorodzinnych, w budowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. Podyktowane jest to potrzebą zapewnienia drożności szybu kominowego, który w wielopiętrowym domu może być utrudnione. Zezwolenie na budowę kominka wydaje w ramach pozwolenia na budowę starostwo powiatowe bądź urząd miejski miasta na prawach powiatu.

Przeczytaj także: 10 błędów popełnianych podczas budowy kominka

Kominki a przepisy przeciwpożarowe

W jakich pomieszczeniach 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zakreśla rodzaj pomieszczeń, w których, z racji przepisów przeciwpożarowych, można postawić kominek z paleniskiem. Wedle przepisów pomieszczenia:

- muszą posiadać kubaturę co najmniej 4 metrów sześciennych na każdy kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz 

- mają być wyposażone w szczelne i samodzielne przewody kominowe o przekroju co najmniej 0,14 × 0,14 metra lub średnicy 0,15 m. Dla kominków o otworze paleniskowym większym od 0,25 metra kwadratowego wymiary te wynoszą 0,14 × 0,27 m albo średnicy 0,18 m (o proporcji boków 3:2), nie mniejszą niż 30 m³,

- nie mogą korzystać z wentylacji mechanicznej wyciągowej, jeśli kominek na gaz lub inne paliwo płynne pobiera powietrze z pomieszczenia i odprowadza spaliny w sposób grawitacyjny,

- dla kominków z zamkniętą obudową zapewniony ma być dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka.

Tak stworzone palenisko będzie miało zapewnione odpowiedni ciąg, a pomieszczenie nie będzie zbierać żadnych toksycznych wywiewów. W razie niepewności, czy wybrany przez nas model spełnia te wymogi, warto zapoznać się z wytycznymi Polskiej Normy, którą muszą spełniać przewody kominowe i wentylacja.

Sprawdź też: Dlaczego kominek dymi?

Jak umiejscowić

Kominek musi być zbudowany z materiałów niepalnych – zarówno wkład, jak i jego obudowa. Palenisko musi znajdować się na podłożu o grubości co najmniej 15 centymetrów, również wykonanym z materiałów niepodatnych na ogień. Jeżeli podłoga wokół naszego kominka jest wykonana z drewna, musi posiadać przynajmniej 50-centymetrowe zabezpieczenie z kamienia lub metalu.

Wedle przepisów, odległość półmetrową należy też zachowywać od wszelkich materiałów palnych (paliwa, elementów wystroju) znajdujących się wokół kominka, którego elementy rozgrzewają się do temperatury większej niż 100° C.

Zanim uruchomimy tak zainstalowany i zaaranżowany kominek, czeka go jeszcze przegląd dokonywany przez mistrza kominiarskiego pod kątem sprawdzenia szczelności, prawidłowości ciągu oraz drożności przewodu. Nie powinno się pomijać przeglądu – wydostający się z nieszczelnego przewodu tlenek węgla jest śmiertelnie niebezpieczny.

kominki a przepisy przeciwpożarowe - g1

Konserwacja

Działający kominek musi być regularnie czyszczony z popiołu – wedle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji co najmniej 4 razy do roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz do roku, w takiej też częstotliwości specjalista w dziedzinie kominiarstwa dokonuje oceny stanu technicznego pod kątem drożności i szczelności.

Zdaje się, że przepisów regulujących kwestie związane z ogniem w domu jest dużo, jednak na szczęście większość z nich jest już brana pod uwagę przy produkcji kominków, więc jeżeli kupujemy certyfikowany sprzęt, nie musimy martwić się o spełnienie większości wymogów.