Produkty

Kominki a przepisy przeciwpożarowe

Kominki a przepisy przeciwpożarowe

Miło trzaskający ogień w chłodniejsze wieczory to przyjemna perspektywa, jednak pamiętajmy, że z ogniem nie ma żartów. Prawidłowo stworzone palenisko nie tylko rozgrzeje nasz dom, ale da nam pewność, że nie dojdzie do żadnych nieprawidłowości w jego działaniu. Dokładniej te zagadnienia regulują przepisy prawa.

zestaw kominkowyW jakich budynkach


W poszukiwaniu przepisów dotyczących instalacji kominków zwrócimy się do rozporządzeń Ministrów Infrastruktury (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych budynków) oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Regulacje zezwalają na zamontowanie paleniska wyłącznie w budynkach mieszkalnych – jednorodzinnych, w budowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. Podyktowane jest to potrzebą zapewnienia drożności szybu kominowego, który w wielopiętrowym domu może być utrudnione. Zezwolenie na budowę kominka wydaje w ramach pozwolenia na budowę starostwo powiatowe bądź urząd miejski miasta na prawach powiatu.


W jakich pomieszczeniach 


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zakreśla rodzaj pomieszczeń, w których, z racji przepisów przeciwpożarowych, można postawić kominek z paleniskiem. Wedle przepisów pomieszczenia:

- muszą posiadać kubaturę co najmniej 4 metrów sześciennych na każdy kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz 

- mają być wyposażone w szczelne i samodzielne przewody kominowe o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 metra lub średnicy 0,15 m. Dla kominków o otworze paleniskowym większym od 0,25 metra kwadratowego wymiary te wynoszą 0,14 x 0,27 m albo średnicy 0,18 m (o proporcji boków 3:2),nie mniejszą niż 30 m³,

- nie mogą korzystać z wentylacji mechanicznej wyciągowej, jeśli kominek na gaz lub inne paliwo płynne pobiera powietrze z pomieszczenia i odprowadza spaliny w sposób grawitacyjny,

- dla kominków z zamkniętą obudową zapewniony ma być dopływ powietrza do paleniska w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka.

Tak stworzone palenisko będzie miało zapewnione odpowiedni ciąg, a pomieszczenie nie będzie zbierać żadnych toksycznych wywiewów. W razie niepewności, czy wybrany przez nas model spełnia te wymogi, warto zapoznać się z wytycznymi Polskiej Normy, którą muszą spełniać przewody kominowe i wentylacja.


Jak umiejscowić


Kominek musi być zbudowany z materiałów niepalnych – zarówno wkład, jak i jego obudowa. Palenisko musi znajdować się na podłożu o grubości co najmniej 15 centymetrów, również wykonanym z materiałów niepodatnych na ogień. Jeżeli podłoga wokół naszego kominka jest wykonana z drewna, musi posiadać przynajmniej 50-centymetrowe zabezpieczenie z kamienia lub metalu.

Wedle przepisów, odległość półmetrową należy też zachowywać od wszelkich materiałów palnych (paliwa, elementów wystroju) znajdujących się wokół kominka, którego elementy rozgrzewają się do temperatury większej niż 100° C.

Zanim uruchomimy tak zainstalowany i zaaranżowany kominek, czeka go jeszcze przegląd dokonywany przez mistrza kominiarskiego pod kątem sprawdzenia szczelności, prawidłowości ciągu oraz drożności przewodu. Nie powinno się pomijać przeglądu – wydostający się z nieszczelnego przewodu tlenek węgla jest śmiertelnie niebezpieczny.kominek


Konserwacja


Działający kominek musi być regularnie czyszczony z popiołu – wedle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji co najmniej 4 razy do roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz do roku, w takiej też częstotliwości specjalista w dziedzinie kominiarstwa dokonuje oceny stanu technicznego pod kątem drożności i szczelności.

Zdaje się, że przepisów regulujących kwestie związane z ogniem w domu jest dużo, jednak na szczęście większość z nich jest już brana pod uwagę przy produkcji kominków, więc jeżeli kupujemy certyfikowany sprzęt, nie musimy martwić się o spełnienie większości wymogów.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Pomocne preparaty do konserwacji kominka

Pomocne preparaty do konserwacji kominka
Preparaty do czyszczenia kominka najłatwiej jest podzielić na takie, które pozwalają utrzymać go w czystości i które zapewniają dodatkowo także bezpie...
Czytaj więcej

Czym ozdobić meble kuchenne?

Czym ozdobić meble kuchenne?
Meble kuchenne utrzymane w jednorodnej stylistyce nadają szyku i elegancji i są zarazem dobrym miejscem do wyeksponowania ozdób, którymi dodatkowo chc...
Czytaj więcej

Rodzaje stojaków do składowania drewna kominkowego

Rodzaje stojaków do składowania drewna kominkowego
Suche drewno kominkowe umożliwia nam szybkie i sprawne rozpalenie ognia i podwyższenie temperatury powietrza w danym pomieszczeniu. Aby ułatwić sobie ...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Kominki a przepisy przeciwpożarowe