Kontrola instalacji gazowej – niezbędne informacje

Spośród wszystkich instalacji domowych gazowa wymaga szczególnej uwagi. Systematycznie przeprowadzane przeglądy pozwalają uchronić dom przed zniszczeniem, a jego mieszkańców przed dużym niebezpieczeństwem. Jakie elementy poddawane są sprawdzeniu podczas takiego przeglądu i co powinien zawierać protokół dokumentujący zakończenie kontroli?

Kontrola instalacji gazowej – niezbędne informacje

Podstawa prawna dotycząca przeglądu instalacji gazowej

Dokumentem określającym zasadę przeprowadzania przeglądu obiektów budowlanych jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przedstawiając jej zawartość w dużym skrócie, należy przeprowadzać kontrolę instalacji gazowych przynajmniej raz do roku: w tym przewodów kominowych dymowych, wentylacyjnych oraz spalinowych. Jeśli jednak budynek zajmuje powierzchnię przekraczającą 2000 m², to taki przegląd należy dokonać 2 razy do roku – najpierw do końca listopada, a następnie do końca maja.

Kto przeprowadza okresową kontrolę?

Dbałość o bezpieczeństwo budynku mieszkalnego i zlecenie każdorazowej kontroli należy do właściciela lub zarządcy nieruchomości, natomiast osobami uprawnionymi do wykonania przeglądu będą:

- osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

- osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Jak powinna przebiegać kontrola?

Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny przyłączy instalacyjnych wykonanych w ścianach budynku. Każdy tego rodzaju przewód powinno się przeprowadzać w rurze osłonowej, która dodatkowo jest wypełniona elastycznym uszczelnieniem.

Przeczytaj także: Ogrzewanie gazowe – poradnik

Kontrola instalacji gazowej – niezbędne informacje

Sprawdza się ponadto:

- wszystkie połączenia przewodów,

- podłączenia armatury i gazomierzy,

- odpowiednie działanie urządzeń gazowych.

Co ważne, należy również na bieżąco śledzić wytyczne dotyczące budowy oraz użytkowania elementów należących do instalacji gazowej. Z biegiem lat mogą się bowiem zmienić przepisy dotyczące wykonywania instalacji.

Warto pamiętać, że przed każdą kontrolą osoba upoważniona do tego typu prac powinna zapoznać się z protokołami z poprzednich lat, a także z dokumentem dotyczącym odbioru robót remontowych. Zarządca jest zobowiązany do dostarczania informacji zawartych w takich dokumentach.

Co zawiera protokół dotyczący kontroli przewodów gazowych?

Nie ma jasno sprecyzowanych wymagań dotyczących tego typu dokumentacji, wiadomo jednak, że każdy taki dokument powinien zawierać datę wykonania przeglądu i czytelny podpis osoby, która jest odpowiedzialna za kontrolę jakości instalacji (wraz z numerem uprawnień budowlanych). Niezbędny jest także komentarz końcowy do przeglądu – ocena całościowa instalacji: działa lub nie działa.

Data publikacji: 22.01.2017