Ogrzewanie gazowe – poradnik

Wybór połączonego gazowego systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej jest rozwiązaniem często stosowanym zarówno w mieszkaniach, jak i budynkach jedno- i wielorodzinnych. W zależności od doboru kotła, a także osprzętu wspomagającego jego funkcjonowanie oznacza on dużą wygodę dla użytkowników oraz możliwość uzyskania optymalnego komfortu cieplnego. Z jakimi urządzeniami będziemy mieli do czynienia, jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie gazowe?

Ogrzewanie gazowe – poradnik

Ogrzewanie ekologiczne i wygodne

W porównaniu do węgla kamiennego i ropy naftowej gaz ziemny jest paliwem przyjaznym środowisku naturalnemu. Jego spalaniu nie towarzyszy uwalnianie do atmosfery tak dużych ilości szkodliwych substancji (siarki, dwutlenku azotu i rtęci), jak w przypadku węgla, natomiast proces jego oczyszczenia ze stanu surowego do wysokometanowego jest łatwiejszy i tańszy niż w przypadku konieczności budowy rafinerii naftowych. Po oczyszczeniu wydobywanego gazu z zanieczyszczeń i oddzieleniu od innych frakcji węglowodorów jest on przesyłany w gazociągach. Jego głównym składnikiem, który zajmuje nawet 90% zawartości gazu surowego, jest metan – ten z kolei możemy odzyskać z gazu wysypiskowego lub w procesie odmetanowywania kopalń. Uzyskanie gazu ziemnego z utylizacji odpadów jest działaniem proekologicznym, w wyniku którego do atmosfery nie docierają szkodliwe substancje. Powstały w ten sposób gaz służy do tych samych celów, co gaz wydobywany z pokładów ziemnych.

Czy wiesz, że…

Gaz ziemny jest śmiertelnie niebezpieczny ze względu na możliwość wybuchu. Ponieważ dodatkowo jest bezwonny, przed dotarciem do klienta końcowego jest łączony z tetrahydrotiofenem (THT), aby był wyczuwalny w momencie ulatniania się. Odbywa się to w urządzeniach zwanych nawanialniami.

W przypadku ogrzewania gazowego ekologia idzie w parze z wygodą użytkowania. Gaz ziemny dostarczany jest bezpośrednio do obsługujących go urządzeń, tak więc nie musimy składować i przenosić opału. O właściwą temperaturę pomieszczeń i c.w.u. zadbają zwykłe termostaty, a bardziej zaawansowane urządzenia, takie jak czujniki pogodowe współpracujące z pokojowymi programatorami temperatury, pozwolą automatycznie dostosować moc urządzeń do warunków atmosferycznych – dzięki temu nie tylko unikniemy zamarznięcia instalacji podczas nieobecności w domu, ale także zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie. Wygodne jest również to, że na zwiększanie temperatury w pomieszczeniach nie musimy czekać aż do rozpoczęcia sezonu grzewczego, jak ma to miejsce w mieszkaniach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W zależności od naszych indywidualnych potrzeb samodzielnie decydujemy o właściwej dla naszego komfortu temperaturze pomieszczeń niezależnie od pór roku.

Ogrzewanie gazowe – poradnik

Komora spalania: otwarta czy zamknięta?

Powietrze niezbędne do spalania gazu i – co za tym idzie – funkcjonowania urządzeń pobierane jest na 2 sposoby w zależności od rodzaju urządzenia:

- kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania korzystają z powietrza dostarczonego bezpośrednio z zewnątrz budynku,

- podobnie pobierają powietrze tradycyjne kotły z zamkniętą komorą spalania,

- urządzenia tradycyjne wyposażone w otwartą komorę spalania pobierają powietrze z pomieszczeń, w których zostały umieszczone.

W ostatnim przypadku wystarczy kratka wentylacyjna umieszczona w ścianie budynku, którą powietrze z zewnątrz wpada do pomieszczeń. Z kolei urządzeniom z zamkniętą komorą spalania powietrze dostarczane jest z zewnątrz budynku za pomocą rury poprowadzonej w kominie lub przez ścianę zewnętrzną.

Gazowe urządzenia grzewcze: co wziąć pod uwagę?

Spośród dużej liczby urządzeń grzewczych, te zasilane gazem służą do uzyskania komfortowej temperatury w pomieszczeniach, a także ogrzania ciepłej wody użytkowej i z tego względu są często stosowane. Co więcej, rozwój nowych technologii i zastosowanie kolejnych ekologicznych rozwiązań sprzyjają konstruowaniu urządzeń hybrydowych, łączących kocioł gazowy na przykład z pompą ciepła czy modułami fotowoltaicznymi. Są one coraz bardziej efektywne, ale i mają efektowny wygląd – nic nie stoi na przeszkodzie, by były umieszczane na widoku, co w przypadku urządzeń zasilanych węglem czy brykietem jest pieśnią przyszłości.

Poszukując idealnego urządzenia grzewczego zasilanego gazem, należy wybrać takie parametry jego pracy, by było ono w stanie zasilić ciepłem i pomieszczenia, i wodę wykorzystywaną w gospodarstwie domowym. Liczyć się będą tutaj następujące dane: liczba osób w gospodarstwie domowym, metraż ogrzewanych pomieszczeń, ich kubatura i rozmieszczenie, stopień zaizolowania termicznego ścian, okien, drzwi, przyzwyczajenia mieszkańców i ich preferencje co do optymalnej temperatury pomieszczeń i ilości zużywanej ciepłej wody użytkowej.

Kocioł gazowy: tradycyjny czy kondensacyjny?

Jeśli jesteśmy na etapie projektowania instalacji grzewczej do nowo powstającego budynku lub tuż przed remontem instalacji i wymianą starego urządzenia grzewczego na nowe, warto zdecydować się na zakup kotła kondensacyjnego. Dlaczego? Urządzenie to wykorzystuje w celach grzewczych nie tylko paliwo, ale także spaliny. Spaliny ulatujące do przewodu kominowego z kotła tradycyjnego mają temperaturę około 100 stopni Celsjusza – ciepło tracone jest tutaj bezpowrotnie. Kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania odzyskują je ze spalin, które, opuszczając pomieszczenie, mają temperaturę o połowę mniejszą. Z tej racji urządzenia te mają lepszą sprawność niż tradycyjne, która przekracza 100% – ciepło uzyskuje się nie tylko z dostarczanego paliwa gazowego, ale również ze spalin. Ten typ urządzeń grzewczych jest też odpowiedni do zainstalowania wodnego ogrzewania podłogowego.

Uwaga!

Wymiana starego urządzenia na kocioł kondensacyjny będzie prostsza w przypadku tych instalacji, które dotychczas były wyposażone w kocioł tradycyjny z zamkniętą komorą spalania. Pomieszczenia, w których umieszczone jest urządzenie grzewcze, są już przystosowane do doprowadzenia niezbędnej ilości powietrza potrzebnej do spalania z zewnątrz budynku.

Ogrzewanie gazowe – poradnik

Kocioł: jedno czy dwufunkcyjny?

Urządzenia jedno- i dwufunkcyjne mają 2 cechy wspólne i 1 różnicującą je cechę:

Cechy wspólne:

- utrzymywanie wymaganej temperatury wody płynącej do grzejników, służącej do ogrzewania pomieszczeń,

- podgrzewanie ciepłej wody do codziennego użytku.

Różnica pomiędzy nimi dotyczy sposobu uzyskania ciepłej wody użytkowej:

- urządzeniu jednofunkcyjnemu towarzyszy podgrzewacz na wodę przygotowaną do użycia i zarazem jej zbiornik. Ten połączony z kotłem znajduje się w jego najbliższym sąsiedztwie – powieszony nad nim, ustawiony pod lub obok niego. W zależności od tego, ilu domowników mieszka w gospodarstwie domowym, dobieramy zbiornik o odpowiedniej pojemności – może to być na przykład 80 czy 150 litrów. Kocioł wyposażony jest w tym przypadku w pompę obiegową i zawór trójdrogowy. Urządzenie jednofunkcyjne może składać się z jednej części – i kocioł, i zasobnik usytuowane są w jednym obudowaniu,

- urządzenie dwufunkcyjne ociepla wodę przepływowo – nie ma w nim potrzeby stawiania zbiornika wody obok kotła, ponieważ ogrzewanie odbywa się w wymienniku ciepła. Wadą tego rozwiązania jest konieczność chwilowego odczekania na ciepłą wodę w kranie tuż po jej odkręceniu – musi ona być ogrzana i dopłynąć do wylewki. Z tej racji urządzenie takie najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach z blisko usytuowanymi punktami poboru wody – na przykład w mieszkaniach wyposażonych w jedną łazienkę i kuchnię.

Czy wiesz, że…

W budynkach z dwiema łazienkami i kuchnią, które dodatkowo są od siebie oddalone, lepiej sprawdzą się urządzenia jednofunkcyjne lub kotły ze wbudowanymi zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Te ostatnie, z racji tego, że składają się na nie kocioł i zasobnik c.w.u. umieszczone w jednym module, niesłusznie nazywane są dwufunkcyjnymi.

A może tylko c.w.u.?

Urządzenia zasilane gazem mogą też, w okrojonej wersji, służyć uzyskaniu ciepłej wody użytkowej, pozostawiając ogrzewanie pomieszczeń innej, osobnej instalacji. Służą temu gazowe przepływowe podgrzewacze wody, które w zależności od budowy mogą ocieplać strumień wody do temperatury 60 stopni Celsjusza w ilości od 2 l/min do nawet 27 l/min w zastosowaniach przemysłowych. Większość tego typu urządzeń stosowanych w domach posiada otwartą komorę spalania.

Bezpieczeństwo korzystania z urządzeń gazowych

Aby urządzenia grzewcze działały bezawaryjnie i bezpiecznie dla mieszkańców, konieczne jest nie tylko ich użytkowanie zgodne z zaleceniami producentów, ale także przeprowadzanie okresowych przeglądów. We własnym zakresie warto zainwestować w zakup czujnika dymu i gazu, który za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego zaalarmuje nas w obliczu niebezpieczeństwa. Źle działająca wentylacja – jej wadliwe wykonanie lub niesprawne działanie w określonych warunkach atmosferycznych – stanowi śmiertelne zagrożenie, któremu za pomocą tego typu urządzeń możemy łatwo zapobiec.