Ogrzewanie gazowe – poradnik

Wybór połączonego gazowego systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej jest rozwiązaniem często stosowanym zarówno w mieszkaniach, jak i budynkach jedno- i wielorodzinnych. W zależności od doboru kotła, a także osprzętu wspomagającego jego funkcjonowanie oznacza on dużą wygodę dla użytkowników oraz możliwość uzyskania optymalnego komfortu cieplnego. Z jakimi urządzeniami będziemy mieli do czynienia, jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie gazowe?

Kocioł dwufunkcyjny Termet Ekocondens 6,7-23 kW
Kocioł dwufunkcyjny Termet Ekocondens

Ogrzewanie ekologiczne i wygodne

W porównaniu do węgla kamiennego i ropy naftowej gaz ziemny jest paliwem przyjaznym środowisku naturalnemu. Jego spalaniu nie towarzyszy uwalnianie do atmosfery tak dużych ilości szkodliwych substancji (siarki, dwutlenku azotu i rtęci), jak w przypadku węgla, natomiast proces jego oczyszczenia ze stanu surowego do wysokometanowego jest łatwiejszy i tańszy niż w przypadku konieczności budowy rafinerii naftowych. Po oczyszczeniu wydobywanego gazu z zanieczyszczeń i oddzieleniu od innych frakcji węglowodorów jest on przesyłany w gazociągach. Jego głównym składnikiem, który zajmuje nawet 90% zawartości gazu surowego, jest metan – ten z kolei możemy odzyskać z gazu wysypiskowego lub w procesie odmetanowywania kopalń. Uzyskanie gazu ziemnego z utylizacji odpadów jest działaniem proekologicznym, w wyniku którego do atmosfery nie docierają szkodliwe substancje. Powstały w ten sposób gaz służy do tych samych celów, co gaz wydobywany z pokładów ziemnych.

Czy wiesz, że…

Gaz ziemny jest śmiertelnie niebezpieczny ze względu na możliwość wybuchu. Ponieważ dodatkowo jest bezwonny, przed dotarciem do klienta końcowego jest łączony z tetrahydrotiofenem (THT), aby był wyczuwalny w momencie ulatniania się. Odbywa się to w urządzeniach zwanych nawanialniami.

Termostat pokojowy Honeywell bezprzewodowy
Termostat pokojowy Honeywell

W przypadku ogrzewania gazowego ekologia idzie w parze z wygodą użytkowania. Gaz ziemny dostarczany jest bezpośrednio do obsługujących go urządzeń, tak więc nie musimy składować i przenosić opału. O właściwą temperaturę pomieszczeń i c.w.u. zadbają zwykłe termostaty, a bardziej zaawansowane urządzenia, takie jak czujniki pogodowe współpracujące z pokojowymi programatorami temperatury, pozwolą automatycznie dostosować moc urządzeń do warunków atmosferycznych – dzięki temu nie tylko unikniemy zamarznięcia instalacji podczas nieobecności w domu, ale także zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie. Wygodne jest również to, że na zwiększanie temperatury w pomieszczeniach nie musimy czekać aż do rozpoczęcia sezonu grzewczego, jak ma to miejsce w mieszkaniach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W zależności od naszych indywidualnych potrzeb samodzielnie decydujemy o właściwej dla naszego komfortu temperaturze pomieszczeń niezależnie od pór roku.

Gazowe urządzenia grzewcze: co wziąć pod uwagę?

Spośród dużej liczby urządzeń grzewczych, te zasilane gazem służą do uzyskania komfortowej temperatury w pomieszczeniach, a także ogrzania ciepłej wody użytkowej i z tego względu są często stosowane. Co więcej, rozwój nowych technologii i zastosowanie kolejnych ekologicznych rozwiązań sprzyjają konstruowaniu urządzeń hybrydowych, łączących kocioł gazowy na przykład z pompą ciepła czy modułami fotowoltaicznymi. Są one coraz bardziej efektywne, ale i mają efektowny wygląd – nic nie stoi na przeszkodzie, by były umieszczane na widoku, co w przypadku urządzeń zasilanych węglem czy brykietem jest pieśnią przyszłości.

Przenośny ogrzewacz gazowy Duraterm
Przenośny ogrzewacz gazowy Duraterm

Poszukując idealnego urządzenia grzewczego zasilanego gazem, należy wybrać takie parametry jego pracy, by było ono w stanie zasilić ciepłem i pomieszczenia, i wodę wykorzystywaną w gospodarstwie domowym. Liczyć się będą tutaj następujące dane: liczba osób w gospodarstwie domowym, metraż ogrzewanych pomieszczeń, ich kubatura i rozmieszczenie, stopień zaizolowania termicznego ścian, okien, drzwi, przyzwyczajenia mieszkańców i ich preferencje co do optymalnej temperatury pomieszczeń i ilości zużywanej ciepłej wody użytkowej.

Kocioł gazowy: tradycyjny czy kondensacyjny?

Jeśli jesteśmy na etapie projektowania instalacji grzewczej do nowo powstającego budynku lub tuż przed remontem instalacji i wymianą starego urządzenia grzewczego na nowe, warto zdecydować się na zakup kotła kondensacyjnego. Dlaczego? Urządzenie to wykorzystuje w celach grzewczych nie tylko paliwo, ale także spaliny. Spaliny ulatujące do przewodu kominowego z kotła tradycyjnego mają temperaturę około 100 stopni Celsjusza – ciepło tracone jest tutaj bezpowrotnie. Kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania odzyskują je ze spalin, które, opuszczając pomieszczenie, mają temperaturę o połowę mniejszą. Z tej racji urządzenia te mają lepszą sprawność niż tradycyjne, która przekracza 100% – ciepło uzyskuje się nie tylko z dostarczanego paliwa gazowego, ale również ze spalin. Ten typ urządzeń grzewczych jest też odpowiedni do zainstalowania wodnego ogrzewania podłogowego.

Uwaga!

Wymiana starego urządzenia na kocioł kondensacyjny będzie prostsza w przypadku tych instalacji, które dotychczas były wyposażone w kocioł tradycyjny z zamkniętą komorą spalania. Pomieszczenia, w których umieszczone jest urządzenie grzewcze, są już przystosowane do doprowadzenia niezbędnej ilości powietrza potrzebnej do spalania z zewnątrz budynku.

Kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Semia F21 Turbo New
Kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Semia

Komora spalania: otwarta czy zamknięta?

Powietrze niezbędne do spalania gazu i – co za tym idzie – funkcjonowania urządzeń pobierane jest na 2 sposoby w zależności od rodzaju urządzenia:

- kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania korzystają z powietrza dostarczonego bezpośrednio z zewnątrz budynku,

- podobnie pobierają powietrze tradycyjne kotły z zamkniętą komorą spalania,

- urządzenia tradycyjne wyposażone w otwartą komorę spalania pobierają powietrze z pomieszczeń, w których zostały umieszczone.

W ostatnim przypadku wystarczy kratka wentylacyjna umieszczona w ścianie budynku, którą powietrze z zewnątrz wpada do pomieszczeń. Z kolei urządzeniom z zamkniętą komorą spalania powietrze dostarczane jest z zewnątrz budynku za pomocą rury poprowadzonej w kominie lub przez ścianę zewnętrzną.

Kocioł: jedno czy dwufunkcyjny?

Urządzenia jedno- i dwufunkcyjne mają 2 cechy wspólne i 1 różnicującą je cechę:

Cechy wspólne:

- utrzymywanie wymaganej temperatury wody płynącej do grzejników, służącej do ogrzewania pomieszczeń,

- podgrzewanie ciepłej wody do codziennego użytku.

Różnica pomiędzy nimi dotyczy sposobu uzyskania ciepłej wody użytkowej:

- urządzeniu jednofunkcyjnemu towarzyszy podgrzewacz na wodę przygotowaną do użycia i zarazem jej zbiornik. Ten połączony z kotłem znajduje się w jego najbliższym sąsiedztwie – powieszony nad nim, ustawiony pod lub obok niego. W zależności od tego, ilu domowników mieszka w gospodarstwie domowym, dobieramy zbiornik o odpowiedniej pojemności – może to być na przykład 80 czy 150 litrów. Kocioł wyposażony jest w tym przypadku w pompę obiegową i zawór trójdrogowy. Urządzenie jednofunkcyjne może składać się z jednej części – i kocioł, i zasobnik usytuowane są w jednym obudowaniu,

Kocioł 2 funkcje c.o. Junkers Ceraclass Turbo 23K
Kocioł 2 funkcje c.o. Junkers Ceraclass Turbo 23K

- urządzenie dwufunkcyjne ociepla wodę przepływowo – nie ma w nim potrzeby stawiania zbiornika wody obok kotła, ponieważ ogrzewanie odbywa się w wymienniku ciepła. Wadą tego rozwiązania jest konieczność chwilowego odczekania na ciepłą wodę w kranie tuż po jej odkręceniu – musi ona być ogrzana i dopłynąć do wylewki. Z tej racji urządzenie takie najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach z blisko usytuowanymi punktami poboru wody – na przykład w mieszkaniach wyposażonych w jedną łazienkę i kuchnię.

Czy wiesz, że…

W budynkach z dwiema łazienkami i kuchnią, które dodatkowo są od siebie oddalone, lepiej sprawdzą się urządzenia jednofunkcyjne lub kotły ze wbudowanymi zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Te ostatnie, z racji tego, że składają się na nie kocioł i zasobnik c.w.u. umieszczone w jednym module, niesłusznie nazywane są dwufunkcyjnymi.

Sygnalizator czadu i gazu Eura CGD-31A2 230 V
Sygnalizator czadu i gazu Eura CGD-31A2

A może tylko c.w.u.?

Urządzenia zasilane gazem mogą też, w okrojonej wersji, służyć uzyskaniu ciepłej wody użytkowej, pozostawiając ogrzewanie pomieszczeń innej, osobnej instalacji. Służą temu gazowe przepływowe podgrzewacze wody, które w zależności od budowy mogą ocieplać strumień wody do temperatury 60 stopni Celsjusza w ilości od 2 l/min do nawet 27 l/min w zastosowaniach przemysłowych. Większość tego typu urządzeń stosowanych w domach posiada otwartą komorę spalania.

Bezpieczeństwo korzystania z urządzeń gazowych

Aby urządzenia grzewcze działały bezawaryjnie i bezpiecznie dla mieszkańców, konieczne jest nie tylko ich użytkowanie zgodne z zaleceniami producentów, ale także przeprowadzanie okresowych przeglądów. We własnym zakresie warto zainwestować w zakup czujnika dymu i gazu, który za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego zaalarmuje nas w obliczu niebezpieczeństwa. Źle działająca wentylacja – jej wadliwe wykonanie lub niesprawne działanie w określonych warunkach atmosferycznych – stanowi śmiertelne zagrożenie, któremu za pomocą tego typu urządzeń możemy łatwo zapobiec.

Data publikacji: 22.01.2016