Mity na temat pustaków ceramicznych

Pustaki ceramiczne są często wykorzystywanym materiałem budowlanym, jednak niekiedy można usłyszeć wiele mitów na temat ich właściwości, ceny i możliwego zastosowania. Oto kilka z nich.

mity na temat pustaków ceramicznych

1. Pustaki i inne wyroby ceramiczne są drogie 

W rzeczywistości ceny ceramiki budowlanej, w tym także pustaków, w ostatnich latach znacznie spadły. Udział samej wartości pustaków w całości nakładów na postawienie stanu surowego zamkniętego budynku – wynosi poniżej 4%. Analizując nakłady, jakie trzeba byłoby ponieść, używając najtańszego z materiałów, czyli np. betonu komórkowego, można zauważyć, że mury z pustaków cementowych są rozwiązaniem dość tanim. Nie potrzebujemy bowiem do ich przechowywania specjalnej powierzchni na placu budowy z zabezpieczonym suchym podłożem oraz ochroną przed opadami, jak to jest w przypadku betonu komórkowego. Ceramika nie jest bowiem ani nasiąkliwa, ani wrażliwa na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki temu można uniknąć obaw o opóźnienia w budowie wynikające ze złych warunków pogodowych. Ponadto, pustaki ceramiczne układane na pióro-wpust nie wymagają stosowania spoin pionowych, co także nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Elementy budowlane wykonywane z pustaków ceramicznych są duże, dzięki czemu stawianie murów może przebiegać dość szybko. Pozwala to oszczędzić czas i zmniejszyć przy tym koszty robocizny.

Przeczytaj także: Jak wybrać odpowiednią cegłę?

2. Pustaki ceramiczne zawierają szkodliwe substancje. 

Tak naprawdę, większość pustaków ceramicznych wykonywana jest głównie z gliny i innych naturalnych dodatków, np. trocin czy pyłu drzewnego. Nie zawierają żadnych substancji szkodliwych ani też promieniotwórczych. Emisja szczególnie szkodliwego pierwiastka, radonu (będącego głównym źródłem promieniowania jonizującego alfa, beta i gamma, oddziałującego na ludzi), jest w pustakach ceramicznym znikoma. Można to sprawdzić na etykietach dostawczych czy też deklaracjach właściwości użytkowych udostępnianych przez producentów.

mity na temat pustaków ceramicznych

3. Pustaki ceramiczne są nasiąkliwe. 

Pustaki ceramiczne, podobnie jak cała ceramika, charakteryzują się niskimi wskaźnikami nasiąkliwości. Wśród wszystkich materiałów budowlanych całkowicie odporne na wilgoć są tylko stal, plastik i szkło, a wyroby ceramiczne należą do grupy najmniej podatnych na działanie wody. Maksymalna nasiąkliwość pustaków ceramicznych wynieść może do 15%. Przy tak niskiej wartości mur ceramiczny przez długi czas nie powinien stracić swoich pierwotnych parametrów wytrzymałościowych. Pustaki ceramiczne nie zawilgotnieją w takim stopniu, jak inne popularne materiały budowlane, jak np. beton komórkowy, dla którego wartość ta wynosi 40%. Najlepszym dowodem na małą nasiąkliwość ceramiki jest dobry stan domów z niej zbudowanych, nawet tych, które przetrwały falę powodziową. Konstrukcja tych budynków pozostała nie zagrożona, a domostwa nie uległy zagrzybieniu.

Sprawdź również: Pustaki ceramiczne z wełną mineralną – kiedy je wykorzystać?

4. Wnętrza wybudowane z pustaków ceramicznych wymagają długiego czasu nagrzewania.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła przez pustaki ceramiczne stanowi jedną z jego największych zalet. Między innymi dzięki temu można z nich wznosić jednowarstwowe  ściany, nie wymagające dodatkowej izolacji cieplnej. Konsekwencją dobrej izolacyjności jest duża bezwładność cieplna. Wychłodzony dom wymaga na początku dostarczenia sporej ilości ciepła, ale jest ono potem długo utrzymywane i bardzo łagodnie oddawane. Co za tym idzie, wahania temperatury nie są gwałtowne. Bilans energetyczny domów stawianych z pustaków ceramicznych prezentuje się bardzo korzystnie.