Montaż barierek ochronnych na balkonie i tarasie

Każdy właściciel balkonu i tarasu dostrzega urok i wysoką funkcjonalność tych miejsc. Kiedy znajdują się one na wysokości, naszym zadaniem jest nie tylko ich ochrona przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, ale także zadbanie o ich maksymalne bezpieczeństwo użytkowe. To determinuje konieczność wykonania barierek ochronnych.

Aspekt prawny

O montażu barierek ochronnych, a konkretnie o ich warunkach technicznych, odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa użytkowania budynków, traktuje w Polsce rozporządzenie Ministra Infrastruktury. W paragrafie 298 znajdziemy takie oto informacje:

Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Trafiony projekt

Barierki ochronne zamocowane na balkonie lub tarasie powinny być zatem elementem maksymalnie bezpiecznym dla każdego użytkownika korzystającego z tych przestrzeni. Wykonanie balustrady powinno być na tyle solidne, by bez problemu mogło się o nią opierać nawet kilka osób w tym samym czasie, co może mieć miejsce na przykład podczas wspólnego grillowania czy innych wydarzeń organizowanych przez nas na otwartym powietrzu. Powinniśmy pamiętać jednak o tym, że montaż barierek ochronnych może się wiązać z uszkodzeniem niezwykle istotnej izolacji przeciwwodnej. Z tego względu zamocowanie balustrady warto odpowiednio zaplanować już na etapie wykonywania wylewki. Montażu barierek możemy dokonać na trzy różne sposoby.

Mocowanie barierek od góry płyty balkonowej

To najczęściej stosowany sposób montażu, choć właśnie wtedy mamy do czynienia z największym ryzykiem uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, przez co woda może wnikać we wszystkie warstwy balkonu lub tarasu. Z tego względu niezwykle istotne jest wykonanie skutecznej termoizolacji w otworach pod słupki balustrady, a także opatrzenie nią samych słupków. Ten tradycyjny sposób polega bowiem na punktowym mocowaniu słupków w głębokich otworach od góry płyty balkonowej.

Mocowanie barierek od dołu płyty balkonowej

W przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu, w którym montuje się słupki balustrady od góry płyty balkonowej, tutaj mamy do czynienia ze znacznie mniejszą ingerencją w strukturę balkonu czy tarasu. Po pierwsze dlatego, że mocując barierki od dołu płyty balkonowej, izolację przeciwwodną pozostawiamy w nienaruszonym stanie, a po drugie – rozmieszczenie słupków wykracza poza nominalną powierzchnię balkonu lub tarasu, który zabezpieczamy.

barierki na tarasie

Mocowanie barierek w czole płyty balkonowej

Trzecim sposobem na zamocowanie barierek ochronnych jest montaż słupków w czole płyty balkonowej. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu wewnątrz niej specjalnej szyny, do której w szybki i niezwykle łatwy sposób instalowane są barierki. Szyna wypełniona styropianem oraz łącznik, który izoluje płytę balkonową od ściany zewnętrznej budynku, sprawiają, że nie musimy obawiać się przecieków ani też powstawania mostków termicznych.

barierki na balkonie