Rodzaje zabezpieczeń w kotle gazowym

Urządzenia służące do wytwarzania ciepła lub ogrzewania wody użytkowej wyposażone są w zabezpieczenia służące do jak najbardziej komfortowego korzystania z nich. Jednak nie tylko wbudowane czujniki są odpowiedzialne za bezpieczeństwo użytkowania tego typu urządzeń. Wiele zależy od naszej przezorności i umiejętności przewidywania potencjalnych niebezpieczeństw. O czym nie możemy zapomnieć, by spać spokojnie?

zabezpieczenia w kotle gazowym

Wraz z postępem technologicznym produkowane urządzenia służące do ogrzewania są coraz lepszej jakości. Dzięki temu mniej płacimy w comiesięcznych czy cokwartalnych rozliczeniach, dzięki temu też czujemy się bardziej bezpieczni – urządzenia wyposażone są w tak różne zabezpieczenia, że nie musimy obawiać się usuwania skutków ich awarii.

Przeczytaj także: Piecyk gazowy, naftowy czy elektryczny – który wybrać?

Co składa się na nowoczesne wyposażenie grzejników, term czy kotłów zasilanych gazem?

Zabezpieczenia przeciwwypływowe – dzięki nim nie będzie się ulatniał gaz. W urządzeniach starszego typu było takie niebezpieczeństwo – wystarczyła drobna przerwa w dopływie gazu, by zgasł płomień. Przy ponownym dopływie gazu zaczynał się on ulatniać, co groziło niebezpieczeństwem z groźbą wybuchu włącznie. Zabezpieczeniem przed tego typu sytuacją jest mechanizm jonizacyjny lub termoelektromagnetyczny, który w przypadku zgaśnięcia płomienia palnika odcina dopływ gazu.

Ograniczniki temperatury bezpieczeństwa – dzięki nim temperatury granicznej nie przekroczy wymiennik ciepła. Po jej przekroczeniu grzejnik zostanie wyłączony, a tym samym zażegnamy groźbę awarii przepływowego ogrzewacza wody czy kotła.

Czujniki temperatury – działają na podobnej zasadzie, ale w ich przypadku to użytkownik urządzenia określa temperaturę graniczną, po której przekroczeniu urządzenie samoczynnie się wyłącza.

Presostaty – w tego typu zabezpieczenia wyposażone są kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania. Ich zadaniem jest wyłączenie urządzenia w przypadku wykrycia niewłaściwego dopływu powietrza niezbędnego do spalania, uruchamiają się również wtedy, gdy wykryją nieprawidłowe odprowadzanie spalin.

Zobacz też: Piec na węgiel i drewno – który kocioł stałopalny wybrać? Podpowiadamy

zabezpieczenia w kotle gazowym

Termostaty graniczne – ich zadaniem jest ochrona instalacji zagrożonej przekroczeniem maksymalnej temperatury dopuszczalnej.

Zawory bezpieczeństwa – uruchamiają się w wypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy ciśnienia i uniemożliwiają dalszy wzrost liczby barów.

Czujniki ciągu kominowego – wyposażone są w nie urządzenia z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin – odcinają dopływ gazu do urządzenia w przypadku złego bądź słabego ciągu kominowego lub jego braku. Dzięki nim do wewnątrz pomieszczeń nie przedostaną się szkodliwe spaliny.

Powyższe zabezpieczenia nie są jedynymi, w które wyposażyć możemy miejsce zamontowania urządzeń grzewczych. Do nas należy na przykład decyzja o zainstalowaniu detektora tlenku węgla, najgroźniejszego z niebezpieczeństw związanych z wadliwie działającymi urządzeniami grzewczymi. Naszym zadaniem jest dbałość o stan techniczny urządzeń, regularność przeglądów dokonywanych przez fachowców, zachowanie drożności przewodów i zapewnienie właściwej wentylacji wnętrz. Spełnienie wszystkich powyższych wymogów skutkować będzie całkowitym bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń grzewczych.