Osprzęt siłowy - czym jest?

Osprzęt siłowy związany jest z prądem trójfazowym, czyli doprowadzeniem trzeciej fazy do instalacji w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie daje nam dodatkowe korzyści, np. możliwość korzystania z urządzeń o większej mocy (kuchni indukcyjnej czy betoniarki), a także możliwość podziału instalacji elektrycznej na trzy niezależne od siebie sieci.

W osprzęcie siłowym wyróżnia się kilka kategorii. Są nimi gniazda siłowe, wtyczki siłowe, łączniki krzywkowe, zestawy zasilające, wyłączniki alarmowe oraz akcesoria. Znajdują one zastosowanie m.in. w mieszkaniach, zakładach przemysłowych, gospodarstwach rolnych oraz w warsztatach.

rozdzielnica castorama

Gniazda siłowe

Gniazda siłowe możemy podzielić na trzy kategorie - gniazda siłowe przenośne, gniazda siłowe stałe oraz gniazda siłowe tablicowe. Różnią się między sobą przeznaczeniem, a także parametrami np. obciążeniem oraz liczbą styków.

Wtyczki siłowe

Tuż obok gniazdek siłowych znajdziemy wtyczki. Wśród nich wyróżniamy m.in. wtyczki izolacyjne przenośne, wtyczki izolacyjne przenośne kątowe, wtyczki szybkozłącza, izolacyjne przenośne oraz wtyczki odbiornikowe. Poza tym osprzęt siłowy w tym obszarze to także wtyki stałe mini, wtyki stałe oraz proste tablicowe. Odpowiednie wtyczki zastosujemy m.in. przy podłączaniu urządzeń elektrycznych czy też w montażu przedłużaczy.

Łączniki krzywkowe

Łączniki krzywkowe to m.in. łączniki silnikowe do łączenia i sterowania napędów z silnikami jedno i trójfazowymi. Służą także jako przełączniki kierunku i ilości obrotów. Co więcej, wykorzystywane są jako przełączniki grupowe oraz rozłączniki izolacyjne.
Łączniki dzielimy głównie na te w obudowie oraz zatablicowane. Łączniki różnią się także między sobą natężeniem [A].

przedłużacz castorama

Zestawy zasilające

Zestawy zasilające to przede wszystkim rozdzielnice. Wyróżniamy tu m.in. rozdzielnice 4-modułowe, 6-modułowe czy 13-modułowe. Poza tym, znajdziemy tu również zestawy z gniazdami o różnym natężeniu – od 16A do 32A. W tej grupie są także rozdzielniki, dzięki którym możemy przełączyć prąd z siły (400 V) na gniazdko (250 V). Takie rozwiązanie jest przydatne wtedy, gdy chcemy podłączyć urządzenie potrzebujące niższego poboru mocy.

Wyłączniki alarmowe

W kategorii osprzętu siłowego nie można zapomnieć również o podtynkowych oraz natynkowych wyłącznikach alarmowych (pożarowych). Ich obecność związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa w pomieszczeniach.

Akcesoria

Żadne sprzęty nie będą w pełni sprawne bez kompatybilnych z nimi akcesoriów. W tym zakresie są to m.in. wtyczki siłowe metalowe oraz wkłady do gniazd siłowych metalowych.

Data publikacji: 26.01.2015