Rdza w instalacji centralnego ogrzewania – jak uniknąć korozji?

W każdej instalacji centralnego ogrzewania istnieje ryzyko rozwoju procesu korozji – woda jako nośnik energii przepływa przez rury z miedzi, grzejniki ze stali czy filtry i zawory z mosiądzu, czyli elementy narażone na korozję. W kilku prostych krokach możemy ochronić naszą instalację przed rdzą i usunąć wszelkie zanieczyszczenia z jej wnętrza. Od czego zacząć?

rdza

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w przypadku instalacji centralnego ogrzewania możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami korozji. Ze względu na mechanizm powstawania może to być korozja elektrochemiczna, wywołana prądami zewnętrznymi, mikrobiologiczna, międzykrystaliczna czy naprężeniowa. Z kolei pod względem miejsca powstawania korozję dzieli się zwykle na ogólną (na całej powierzchni metalu), wżerową (np. rury miedziane w wodzie o dużej ilości siarczanów) lub szczelinową (powstaje w miejscach połączeń, w szczelinach pod uszczelkami). 

Jak zaradzić korozji? 

Produktami korozji są m.in. szkodliwe dla instalacji osady (ograniczają przepływ wody i zmniejszają sprawność przekazywania ciepła) oraz szlam (zwykle gromadzi się w dolnych partiach starych grzejników). Pojawienie się tego typu objawów (np. po wyjęciu filtra kotła znajdujemy w nim czarny szlam) może również oznaczać, że woda, którą napełniliśmy instalację, nie spełnia wymagań.

W takim wypadku można przeprowadzić analizę chemiczną wody – jeśli jej skład będzie agresywny, to możemy zastosować inhibitor korozji. Środek tego typu zapobiega powstawaniu osadów w instalacji i zabezpiecza przed korozją najczęściej stosowane w niej materiały (żeliwo, aluminium, miedź, cynk, mosiądz, stal). Do układów zamkniętych inhibitor dozowany jest jednorazowo (ok. 1-3 litry inhibitora na 100 l wody, w zależności od zaleceń producenta). 

Płukanie systemu grzewczego

Dużo zanieczyszczeń dostaje się do układu grzewczego już podczas montażu. Mogą to być chociażby opiłki metali, kawałki uszczelek lub pozostałości po pracy z lutownicą. Zabrudzenia powstają również, gdy elementy zakupionej instalacji nie są odpowiednio zakonserwowane. Skutek? Zatkanie pompy obiegowej lub uszkodzenie zaworów regulacyjnych.

Dlatego po instalacji systemu grzewczego zaleca się przeprowadzić płukanie instalacji. Teoretycznie wystarczy zimna woda, ale w praktyce najlepiej sprawdza się zastosowanie odpowiednich płynów do czyszczenia. Preparaty czyszczące do instalacji c.o. rozpuszczają lekkie osady mineralne, kamień kotłowy oraz produkty korozji.

Postępujemy zgodnie z załączoną instrukcją. Zwykle należy niewielką ilość środka, (1-2 l) dodać do ok. 100 l wody grzejnej. Wodę podgrzewamy i po 3-4 godzinach usuwamy z instalacji. Po przepłukaniu, rury napełnia się wodą przefiltrowaną (za pomocą filtrów mechanicznych). Na tym etapie możemy kolejny raz – zapobiegawczo – użyć inhibitora korozji.

Uwaga! Częste spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania, zagotowywanie wody w obiegu lub pozostawianie instalacji grzewczej bez wody prowadzi do szybkiej korozji, powstawania kamienia i szlamu. Do rozwoju rdzy mogą przyczynić się również mikropęknięcia – powstają zwykle w wyniku nieostrożnego czyszczenia grzejników. Pamiętajmy też, aby nie przesadzić z ilością środków chemicznych do walki z korozją – przedawkowanie chemii w naszej instalacji w rezultacie może przynieść odwrotny skutek.