Rodzaje przewodów elektrycznych

Instalacja elektryczna wykonywana jest zwykle przez profesjonalną firmę, której pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia. Podstawową, choć zwykle niewidoczną część każdej domowej instalacji elektrycznej stanowią przewody elektryczne – poznajmy je lepiej.

Co to jest przewód elektryczny

Jest to przewód, który przewodzi prąd elektryczny (np. w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych) i który łączy źródła zasilania z odbiornikami energii elektrycznej. Podstawowym elementem przewodu jest żyła miedziana lub aluminiowa. Dzięki temu, że znamionowe przekroje poprzeczne żył wahają się od 0,2 do 500 mm², możliwe jest dobranie przewodu optymalnego dla spodziewanego obciążenia. Ze względu na ilość żył wyróżnia się przewody jednożyłowe i wielożyłowe. Występują przewody bez izolacji i z izolacją, przy czym izolacje te charakteryzują się różnymi właściwościami i odpornością na takie czynniki jak np. temperatura. Przewody izolowane do układania na stałe stosuje się wewnątrz budynków i nazywane są przewodami instalacyjnymi.

Rodzaje przewodów elektrycznych

Rodzaje przewodów elektroenergetycznych

Ze względu na to, jaką rolę w instalacji elektrycznej pełni przewód, wyróżniamy:

- Przewód fazowy (L) – w czasie normalnej pracy znajduje się pod napięciem fazowym. Służy do przesyłania energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. W sieci trójfazowej przewody liniowe odróżnione są za pomocą symboli - L1, L2, L3 - oraz kolorów izolacji — czarny, brązowy lub szary (bądź czerwony).

Zobacz też: Jak zlutować przewód elektryczny?

- Przewód neutralny (N) – połączony jest z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej, a kolor jego izolacji ma zawsze kolor jasnoniebieski

- Przewód ochronny (PE) – jego celem jest ochrona przed porażeniem prądem. Może być przewodem uziemiającym (łączącym zacisk uziemiający z uziomem) lub wyrównawczym (czyli wyrównującym potencjały elektryczne części, które mogą znaleźć się pod napięciem). Jego kolor jest zawsze żółto-zielony.

- Przewód ochronno-neutralny (PEN) – łączy funkcje przewodu neutralnego i ochronnego i jego izolacja ma barwę żółto-zieloną. Przy jego montażu instaluje się również końcówkę koloru niebieskiego.

- Przewód zerowy – dziś jest pojęciem przestarzałym i wprowadzającym w błąd. Korzystano z niego, zanim wyróżnione zostały przewody N, PE i PEN i gdy oprócz przewodu fazowego występował jeden uziemiony przewód zerowy. Jego rolę pełnią dziś przewody neutralny, ochronny oraz neutralno-ochronny.

>- Przewód odgromowy – przewód ten nie znajduje się pod napięciem podczas normalnej pracy. Występuje w liniach wysokiego napięcia. Jego funkcją jest ochrona linii elektroenergetycznej przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi.

Na rynku dostępne są dziesiątki różnych rodzajów przewodów elektrycznych układanych na stałe, czyli do użytku domowego. Ich przeznaczenie i typ oznaczone są siedmioelementowymi symbolami, które wskazują m.in. materiał powłoki zewnętrznej przewodu, materiał żyły i jej budowę, a także rodzaj izolacji i inne dodatkowe informacje na temat przewodu.

Przeczytaj także: Taśma izolacyjna – do czego ją wykorzystać?

Rodzaje przewodów elektrycznych

Przewód elektryczny a kabel

Kabel elektryczny jest rodzajem przewodu. Może składać się z jednej lub wielu żył izolowanych, które dodatkowo, dzięki specjalnej powłoce zewnętrznej, chronione są przed czynnikami zewnętrznymi, np. wilgocią, chemikaliami itp. Tak jak w przypadku przewodów elektrycznych, również kable elektryczne oznakowane są literowymi symbolami, które informują m.in. o typie kabla i zastosowanych materiałach (np. T – kabel telekomunikacyjny).