Rura gazowa – obudowywać czy nie?

Widoczne elementy instalacji gazowej często szpecą nasze mieszkanie. Powoduje to pokusę, żeby w estetyczny sposób je ukryć. Niestety przepisy dotyczące tej kwestii są nieprecyzyjne i łatwo narazić się na problemy.

rura gazowa

Co mówi prawo?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 roku, rozdział 7: Instalacja gazowa na paliwa gazowe paragraf 165, artykuł 2, mówi:

„Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione”.

Interpretacja tego artykułu sprawia wiele problemów. Można z niego wywnioskować, że w piwnicach i suterenach przewody muszą być prowadzone na powierzchni ścian lub pod stropem. W wyższych kondygnacjach sprawa się komplikuje. Z pewnością rur miedzianych nie wolno zabudowywać w żaden sposób. Pozostaje jeszcze rozszyfrowanie, czym są nieuszczelnione ekrany oraz łatwo usuwalna masa tynkarska.

rura gazowa

Wielu przedsiębiorców wykonujących remonty uważa, że jako nieuszczelnione ekrany można stosować płyty kartonowo-gipsowe z zapewnionymi otworami wentylacyjno-rewizyjnymi. Nie jest to całkowicie jasne – gazownik dokonujący kontroli może interpretować ten zapis inaczej i nakazać demontaż osłony z tego materiału. Podobnie jest z łatwo usuwalną masą tynkarską – praktycy twierdzą, że powinna się dać z łatwością wydłubać za pomocą dowolnego narzędzia, co oznacza, że może być to cienkowarstwowy tynk akrylowy.

Jeśli zdecydujemy się na wykonanie obudowy rury gazowej, to należy pamiętać o bezpieczeństwie. Nie może zostać ograniczona wentylacja ani dostęp do rury, aby nie utrudniać przeprowadzenia przeglądu technicznego. Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych powinna mieć zachowany centymetrowy odstęp od ściany lub zamontowane rozetki wentylacyjne, dla pewności rozlokowane na wysokości każdej złączki. Konstrukcja powinna pozwalać na łatwy demontaż.