Stabilizatory napięcia oraz przetwornice – kiedy mogą się przydać?

Zarówno w zwykłych codziennych sytuacjach domowych, jak i podczas pracy zawodowej, mogą zdarzyć się problemy wynikające ze zmian napięcia w sieci zasilającej. W takich sytuacjach może dochodzić do usterek sprzętu, a w najlżejszym wypadku – do przerw w jego działaniu. Wszędzie tam, gdzie chcemy mieć kontrolę nad napięciem zasilania, a także dopasować je do naszych potrzeb, przydadzą się stabilizatory i przetwornice.

Stabilizator napięcia – co to takiego?

Stabilizatory są często spotykane na placach budowy, mogą również przydać się w zwykłym gospodarstwie domowym. W przypadku wszelkich czułych na zmiany napięcia sprzętów i urządzeń, a nawet źródeł światła, stabilizator napięcia może uchronić nas od możliwych usterek, a także zapewnić odpowiednie działanie elektroniki.

Stabilizatory napięcia oraz przetwornice – kiedy mogą się przydać?

Jest to rodzaj specjalnego układu elektronicznego, który ma za zadanie zrównoważyć odbierane napięcie zasilania i w stanie całkowicie wyrównanym przesłać dalej – np. do podłączonego sprzętu. Stabilizator działa dzięki obwodom ujemnego sprzężenia zwrotnego. Istnieją dwa rodzaj tego układu elektronicznego:

- stabilizatory napięcia liniowe, które wyróżniają się regulacją ciągłą,
- stabilizatory napięcia impulsowe.

Czy wiesz, że…?

W Polsce sieć zasilająca ma wartość 230 V wedle tego, jak określa to norma PN-IEC 60038. W praktyce zdarza się, że napięcie to nie jest stałe, a ulega wahaniom. Dopuszczalne odchylanie szacuje się na 10% w obie strony, tak więc może ono zmieniać wartość od 207 do 253 V. W takich sytuacjach korzystamy z przekształtników napięciowych (przetwornic) czy stabilizatorów napięcia.

W jaki sposób pomaga stabilizator napięcia? Oto funkcje, które spełnia:

- niweluje zakłócenia harmoniczne,
- tłumi przepięcia,
- zapobiega zmianom napięć.

Stabilizator gwarantuje, że napięcie wyjściowe będzie wynosiło 230 V. Użyjemy go do wszelkich czułych na zmiany napięcia urządzeń elektrycznych czy źródeł światła i innych odbiorników energii elektrycznej.

Przeczytaj także: Jak przechowywać kable i czym naprawić drobne uszkodzenia przewodu?

Na czym polega działanie przetwornicy

Przetwornica napięcia inaczej zwana jest również konwerterem mocy i przekształtnikiem napięcia. Już same nazwy tego urządzenia wskazuje na jego zastosowanie. Działająca elektrycznie bądź elektromechanicznie przetwornica pozwala na zasilanie odbiorników z układów, które normalnie nie pozwalają na ich łączenie (ze względu na swoje parametry prądowo-napięciowe). Przyda się ona nam zatem, gdy istnieje potrzeba zwiększenia lub zmniejszenia wartości napięcia zasilania lub nadania jej konkretnej wartości i dopasowaniu jej do potrzeb odbiornika. Oto przykłady zastosowań przetwornicy napięcia: 

Stabilizatory napięcia oraz przetwornice – kiedy mogą się przydać?

- możliwość pobierania energii z akumulatora, prądnicy lub innego zasilacza, nie zaś bezpośrednio z sieci elektrycznej, co przydaje się np. w samochodzie i pracach ogrodowych, ale również funkcjonuje w budowie rozmaitych sprzętów – np. w kineskopie telewizora czy wyświetlaczach LCD;
zasilacze – z uwagi na swoje działanie są one przykładami na proste konwertery mocy i stabilizatory napięcia w jednym, ponieważ prawie zawsze je zmniejszają i stabilizują;
- falowniki – to przetwornica, która jest zasilana z akumulatora i wytwarza prąd przemienny o zadanych parametrach. Używamy go np. na kempingu oraz wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej.