Technologie cienkospoinowe - wady i zalety

Technologie cienkospoinowe zaczęły być używane stosunkowo niedawno, należą do grupy metod najbardziej nowoczesnych. Ich szczególną cechą jest użycie niewielkich ilości specjalnego spoiwa w procesie stawiania ścian z bardzo dokładnie wykonanych elementów. W efekcie uzyskuje się jednolite powierzchnie murów z bardzo cienkimi spoinami.

technologia cienkospoinowa

Różnice w technikach

W starszych technikach stawiania ścian używa się sporo tradycyjnej zaprawy (cementowo-wapiennej), zwanej zaprawą zwykłą. Gruba warstwa tego spoiwa ma na celu (między innymi) zwiększanie dokładności oraz wyrównywanie poziomu i pionu stawianego muru. Stosowany w tradycyjnych technologiach materiał budowlany nie jest zwykle ani gładki, ani równy – stąd musi być łączony i jednocześnie wyrównywany poprzez grubą warstwę zaprawy. Grubość spoiny w tradycyjnie stawianych murach waha się od 3 do 20 mm.

W nowoczesnej technologii cienkospoinowej grubość spoiny wynosi średnio około 1 mm. Jednak używamy tu materiału budowlanego precyzyjnie wyprofilowanego i wyrównanego. Są to najczęściej dość duże elementy, pustaki, często ceramiczne, z dokładnie wyszlifowanymi powierzchniami. Układanie i łączenie takich elementów jest dość łatwe, a spoiny (po zakończeniu prac) – bywają niemal niewidoczne. Istotną rolę w cienkim spoinowaniu pełni specjalnie opracowana i przygotowana zaprawa. Technologia ta, poza elementami służącymi bezpośrednio do stawiania i wykańczania ścian, zawiera także inne dodatki i różne materiały, w tym także do spoinowania. Zaprawy dołączane są zwykle w ilości stosownej do wielkości stawianych ścian.

Podsumowując, główne różnice między tradycyjną technologią murowania a technologią cienkospoinową to:

 1. Materiały Spoinowe:

  • Tradycyjne techniki: Używa się sporo tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej.
  • Technologia cienkospoinowa: Używa się specjalnie opracowanej i przygotowanej zaprawy o specyficznych właściwościach.
 2. Grubość Spoiny:

  • Tradycyjne techniki: Spoina jest grubsza, waha się od 3 do 20 mm.
  • Technologia cienkospoinowa: Grubość spoiny wynosi średnio około 1 mm.
 3. Dokładność Materiału Budowlanego:

  • Tradycyjne techniki: Materiał budowlany nie jest dokładnie wyrównany ani gładki, co wymaga stosowania grubszej zaprawy do wyrównywania.
  • Technologia cienkospoinowa: Używany materiał budowlany jest precyzyjnie wyrównany i gładki, najczęściej są to duże pustaki ceramiczne.
 4. Efekt Końcowy:

  • Tradycyjne techniki: Spoiny są widoczne i grubsze, co może wpłynąć na wygląd końcowy ściany.
  • Technologia cienkospoinowa: Po zakończeniu prac, spoiny są niemal niewidoczne.
 5. Kompleksowość Technologii:

  • Tradycyjne techniki: Oparty głównie na tradycyjnej zaprawie i mniej precyzyjnych materiałach.
  • Technologia cienkospoinowa: Wymaga bardziej zaawansowanego podejścia, w tym specjalnych zapraw i dokładnie wyszlifowanych materiałów budowlanych.
 6. Łatwość w Użyciu:

  • Tradycyjne techniki: Mogą wymagać większej precyzji podczas układania, ze względu na konieczność wyrównywania nierówności materiałów.
  • Technologia cienkospoinowa: Układanie jest łatwiejsze, ze względu na precyzję materiałów.
technologia cienkospoinowatechnologia cienkospoinowatechnologia cienkospoinowatechnologia cienkospoinowa

Zalety technologii cienkospoinowych

- Ściany stawiane techniką cienkich spoin są nie tylko gładsze, prostsze i równiejsze, ale także cieplejsze od tych stawianych tradycyjną metodą. Spoiny nie tworzą tu mostków termicznych, są na tyle niewielkie i szczelne, że nie umyka przez nie ciepło. Zawierają także znacznie mniej wilgoci niż tradycyjne zaprawy, są mniej podatne na grzyby i inne czynniki niszczące.

- Budynki stawiane w tej technologii posiadają dużą izolacyjność termiczną. Cienkie spoiny łączą ze sobą pustaki, które posiadają dodatkową wewnętrzną izolację cieplną. Dzięki temu ściany cienkospoinowe mogą spełniać nawet bardzo rygorystyczne wymagania termiczne, stawiane ścianom zewnętrznym.

- Mniejsza zawartość wilgoci w tego typu zaprawach, stanowi czynnik umożliwiający prowadzenie prac budowlanych nawet podczas niskich temperatur – nawet do minus 5 stopni.

- W technologii cienkospoinowej ściany mogą być stawiane bardzo szybko. Ważne jest jednak, żeby bardzo dokładne ułożyć pierwszą warstwę ściany. Układanie kolejnych poziomów muru jest wówczas bardzo łatwe i szybkie.

- Na budowie, gdzie stosuje się technologie cienkospoinowe, nie są potrzebne betoniarki, worki z cementem i wapnem. Pozwala to ograniczać zabrudzenie i pylenie.

- Ściany stawiane w tej technologii szybko osiągają pełną wytrzymałość, są suche i gotowe do otynkowania.

- Powstające ściany są znacznie łatwiejsze do wykończenia, gdyż są równe i jednolite.

- Nakładanie spoiwa nie wymaga większego wysiłku, gdyż zaprawy cienkospoinowe są najczęściej sprzedawane w formie gotowej. Nie wymagają więc rozcieńczania, odmierzania czy mieszania. Zaprawy często umieszczane są w tubach lub puszkach, do których dołącza się tuby ze specjalnymi, wygodnymi dozownikami.

Wady technologii cienkospoinowych

 • Zastosowanie technologii cienkospoinowej wymaga poniesienia większych kosztów materiałowych na etapie realizacji inwestycji. Nowoczesne materiały są stosunkowo drogie w porównaniu z tradycyjnymi. Samo wyprodukowanie dokładnie dopasowanych i precyzyjnie wykończonych pustaków i innych profili, a także gotowych zapraw – wpływa na zwiększenie kosztów materiałowych. Jednak w dłuższym okresie, nakłady te powinny zostać zrekompensowane przez niższe koszty eksploatacyjne. Mniejsze natomiast będą koszty osobowe inwestycji, z uwagi na niższą praco- i czasochłonność stawiania budynku technologią cienkospoinową.
 • Przy wykorzystaniu tej techniki brak jest już możliwości skorygowania nierówności czy wcześniej popełnionych błędów murarskich. Cienkie spoiny nie pozwalają na dokonywanie korekt, tak jak jest to czynione w przypadku metod z użyciem zwykłej zaprawy.

Zastosowanie systemu technologii cienkospoinowej wymaga precyzji podczas jej stosowania – szczególnie w początkowej fazie pracy.