LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Wymiana dachu z eternitu - jak zrobić, dofinansowanie

Wymiana dachu z eternitu to istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Eternit, znany ze swojej zawartości azbestu, jest materiałem, który wymaga specjalnej uwagi podczas usuwania. W tym artykule pokażemy, jak przebiega wymiana eternitu, jak uzyskać dofinansowanie oraz jakie daje ono korzyści.

Wymiana dachu z eternitu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wymiana eternitu 2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi istotny program skierowany do rolników, mający na celu wsparcie w wymianie eternitu na ich gospodarstwach. Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. Stanowi odpowiedź na potrzebę eliminacji materiałów zawierających azbest, które są szkodliwe zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska.

Do kiedy trzeba wymienić dach z eternitu? Zgodnie z długoterminowym planem eliminacji azbestu z użytku gospodarczego oraz bieżącymi przepisami prawnymi, stosowanie azbestu lub materiałów, które go zawierają jest dozwolone tylko do 31 grudnia 2032 roku. Dotyczy to istniejących instalacji, czyli obejmuje budynki lub urządzenia.

Wymiana eternitu – dofinansowanie od ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zapewnia istotne wsparcie dla rolników, którzy planują wymianę dachu z eternitu na bezpieczniejsze materiały. Program na rok 2024 otwiera się 15 grudnia 2023 i trwa do 12 stycznia 2024. Jego celem jest poprawa standardów bezpieczeństwa i ochrona środowiska w sektorze rolniczym.

Wymiana eternitu – dofinansowanie. Krok po kroku

Aby skorzystać z dofinansowania na wymianę dachu z eternitu, rolnicy muszą spełnić określone warunki.

  • Status właściciela budynku rolniczego: Kandydat musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku rolniczego, na którym planowana jest wymiana dachu. Ważne jest, aby budynek był wykorzystywany do celów związanych z produkcją rolniczą.
  • Numer identyfikacyjny producenta rolnego: Rolnik musi posiadać aktywny numer identyfikacyjny producenta rolnego. Jest to wymóg potwierdzający aktywny udział w sektorze rolniczym i uprawniający do korzystania z różnych form wsparcia oferowanych przez ARiMR.
  • Warunek rozpoczęcia prac: Bardzo ważne jest, aby prace związane z wymianą dachu nie zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszelkie działania przed złożeniem wniosku mogą dyskwalifikować kandydata z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.
Wymiana dachu z eternitu

Wymiana eternitu – wniosek i inne formalności

Wniosek o wymianę eternitu należy złożyć za pośrednictwem elektronicznych systemów dostarczanych przez ARiMR. Jest to proces uproszczony, mający na celu zapewnienie szybkiej i efektywnej obsługi wniosków.

A ile możesz otrzymać na cel taki jak wymiana eternitu? ARiMR przeprowadza ocenę zgodności z kryteriami i decyduje o przyznaniu dofinansowania. Wysokość dofinansowania jest ustalana indywidualnie, w zależności od zakresu projektu i dostępnych środków. Po otrzymaniu dofinansowania, rolnik ma za zadanie przeprowadzić wymianę dachu zgodnie z założeniami projektu. Ważne jest, aby prace były wykonane z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Wymiana eternitu, który jest źródłem szkodliwego azbestu, znacząco przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców obszarów rolniczych. Azbest, przez lata uznawany za materiał budowlany, obecnie jest klasyfikowany jako substancja wysoce szkodliwa. Może powodować liczne choroby, w tym nowotwory. Dlatego wymiana dachu z eternitu na materiały wolne od azbestu jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpiecznego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Ponadto, nowoczesne materiały dachowe, które zastępują eternit, często charakteryzują się lepszymi właściwościami izolacyjnymi, co przekłada się na efektywność energetyczną budynków. Oznacza to niższe koszty ogrzewania w zimie oraz chłodzenia latem, co jest korzystne zarówno dla portfela rolnika, jak i dla środowiska. Wymiana dachu to również okazja do podniesienia wartości nieruchomości, co może być istotne w perspektywie długoterminowej.

Wymiana dachu z eternitu

Proces wymiany eternitu

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, konieczna jest dokładna ocena stanu dachu z eternitu. Oględziny powinien przeprowadzić specjalista, który określi, czy dach zawiera azbest i w jakim jest stanie.

Należy opracować szczegółowy plan wymiany dachu, uwzględniając wymogi prawne i bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach może być wymagane uzyskanie odpowiednich pozwoleń na demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest. Najlepiej wybrać firmę specjalizującą się w usuwaniu azbestu, która ma odpowiednie doświadczenie i certyfikaty.

Demontaż eternitu

Przed rozpoczęciem demontażu należy odpowiednio zabezpieczyć teren wokół budynku, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu azbestowego. Wszyscy pracownicy na miejscu powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny, w tym maski, kombinezony i rękawice.

Płyty eternitowe należy usuwać ostrożnie, aby uniknąć ich pęknięcia i uwalniania włókien azbestu. Zaleca się unikać użycia narzędzi, które mogą generować pył. Usunięte płyty eternitowe powinny być pakowane w specjalne worki na azbest i transportowane do miejsca utylizacji zgodnie z przepisami.

Instalacja nowego pokrycia dachowego

Po usunięciu eternitu powierzchnia dachu musi być przygotowana pod nowe pokrycie. Może to obejmować naprawę lub wymianę łat dachowych. Należy wybrać nowy materiał dachowy, biorąc pod uwagę czynniki takie jak trwałość, estetyka, izolacja termiczna i koszty. Montaż nowego pokrycia dachowego powinien być przeprowadzony przez doświadczonych fachowców, zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi normami.

Utylizacja azbestu

Usunięte płyty eternitowe należy pakować w specjalne, odporne na przebicie worki, wyraźnie oznakowane jako materiał niebezpieczny. Transport i utylizacja azbestu powinny być przeprowadzone przez licencjonowane firmy do autoryzowanych miejsc utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu oraz składowania materiałów niebezpiecznych. Niewłaściwe postępowanie z azbestem może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, dlatego ważna jest świadomość czy odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych w proces.

Jak wymienić dach z eternitu?

ARiMR – wniosek o wymianę eternitu. Podsumowanie

Program ARiMR oferujący wsparcie w wymianie eternitu jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska na terenach wiejskich. Rolnicy zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości, powinni złożyć wniosek i przestrzegać ustalonych terminów oraz wytycznych. 

Dodatkowo, zachęcamy do odwiedzenia sklepów Castorama, gdzie znajdziesz szeroki wybór materiałów dachowych, które mogą zastąpić eternit. Castorama oferuje nie tylko różnorodność produktów, ale także fachowe doradztwo, które pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojego gospodarstwa.