Zalety klimatyzatorów typu split

Obecność sprawnie działającego klimatyzatora wpływa na komfort przebywania w pomieszczeniu poddanym działaniu intensywnych promieni słonecznych. Urządzenie tego typu powinno nie tylko działać z odpowiednią do metrażu mocą, ale umożliwiać pracę i wypoczynek, w czym przeszkadza dźwięk pracującego mechanizmu – w tym wypadku docenimy pierwszą z zalet klimatyzatora typu split. Jakie kolejne cechy odróżniają go od innych urządzeń chłodzących powietrze w pomieszczeniach?

Zalety klimatyzatorów typu split

Kiedy naturalna klimatyzacja nie wystarcza

Miesiące letnie, charakteryzujące się wysokimi, długo utrzymującymi się temperaturami, wymagają zastosowania urządzeń chłodzących powietrze w mieszkaniach i miejscach pracy. W pierwszym przypadku pomogą nam uzyskać optymalne warunki do przebywania w domowym wnętrzu, w drugim przysłużą się efektywnemu realizowaniu pracowniczych zadań. Klimatyzatory różnią się sposobem pozyskiwania i oziębiania powietrza, jak również miejscem usytuowania (stałym lub mobilnym) i mocą dopasowaną do kubatury pomieszczenia, w którym funkcjonują.

Ten ostatni aspekt wpływa na podstawowy wybór odpowiedniego do naszych potrzeb urządzenia: klimatyzatory typu kompakt, czyli urządzenia jednoczęściowe, najczęściej wykorzystywane są w pomieszczeniach mieszkalnych, a w ich stosowaniu w więcej niż jednym pokoju ważna jest możliwość przenoszenia, ponieważ gabaryty klimatyzatorów przenośnych, ich waga, a także konstrukcja pozwalają na częste zmienianie miejsca ich pracy. Decydując się na zastosowanie klimatyzatora w budynku mieszkalnym, nie stoimy jedynie przed wyborem urządzenia przenośnego odpowiedniego do naszych potrzeb, ponieważ drugi jego typ – split – w pomieszczeniach domowych sprawdzi się równie skutecznie.

Klimatyzator typu split i multisplit – który wybrać?

Oba wymienione typy mają ten sam sposób działania, ale różnią się sposobem rozbudowania, który w przypadku obsługi większej ilości pomieszczeń staje się systemem klimatyzacyjnym. Składają się na niego: jednostka zewnętrzna – jak mówi o tym nazwa, umieszczona jest na zewnątrz budynku – i jednostki wewnętrzne. Jeśli liczba tych ostatnich zawiera się w pojedynczej jednostce, mamy do czynienia z systemem monosplit, jeśli zaś komponentów jest więcej – multisplit. Elementy takiego systemu to:

  • jednostka zewnętrzna – zawiera w sobie mechanizm klimatyzatora, umiejscowiona jest na elewacji lub połaci dachowej. W jej obudowie mieszczą się: wentylator, sprężarka i skraplacz,
  • jednostki wewnętrzne usytuowane są w każdym z ochładzanych pomieszczeń w miejscach takich jak podłoga, sufit, kaseton, ściana – to pierwsza z zalet różniących klimatyzatory split od przenośnych – wylot chłodnego nawiewu nie może dobywać się z góry czy od dołu, a jedynie poziomo od ustawionego urządzenia. Składają się z wentylatora i parownika.
  • kanały łączące jednostki wewnętrzne z zewnętrzną, zawierają czynnik chłodniczy.

Wybór między systemem monosplit a multisplit uzależniony jest od liczby pomieszczeń, które obsługiwała będzie jednostka zewnętrzna.

Przeczytaj także: Jak stworzyć wnękę na telewizor

Zalety klimatyzatorów typu split

Split – dlaczego warto?

Największą zaletą wynikającą z zastosowania systemu split w obu jego wersjach, mniej i bardziej rozbudowanej, jest umieszczenie mechanizmu klimatyzacji poza zasięgiem wzroku (względy dekoracyjne) i słuchu (względy funkcjonalne) osób przebywających wewnątrz budynku. System ten jest cichy, ponieważ od pracującej sprężarki oddziela ściana zewnętrzna lub dach , natomiast załączone urządzenie przenośne jest słyszalne, co może działać niekorzystnie na osoby potrzebującego skupienia, rozpraszając ich uwagę.

W zależności od potrzeb wynikających z funkcjonalnego przeznaczenia danego pomieszczenia wylot powietrza można umieścić w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie. Możliwe jest też połączenie zalet wynikających z mobilności urządzenia przenośnego i cichego funkcjonowania systemu split, jeśli zdecydujemy się na zastosowanie przenośnej jednostki wewnętrznej, połączonej z zewnętrzną elastycznym przewodem przechodzącym przez ścianę.

Z obecnością klimatyzatora nie wiąże się zajęcie miejsca przez urządzenie przenośne, jak również obecność przewodu sieciowego, doprowadzającego energię elektryczną – wszystkie składowe systemu split, poza końcową kratką, są zamaskowane.

Urządzenia przenośne mają określoną moc, która może okazać się niewystarczająca do wielkości chłodzonego pomieszczenia – w przeciwieństwie do nich efektywność systemu monosplit i multisplit jest większa i ograniczona jedynie maksymalną mocą agregatu.

Data publikacji: 19.01.2017