Betoniarki – wybór i zastosowanie

Od czego zacząć budowę domu? Odpowiedzią na to pytanie może być betoniarka. To w końcu podstawowe urządzenie budowlane, które służy do tworzenia mieszkanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej i plastycznej. Oto dostępne na rynku betoniarki, najważniejsze parametry decydujące o ich wyborze, a także zasady użytkowania tych niezastąpionych na każdej budowie urządzeń.

Betoniarki – wybór i zastosowanie

Podział ze względu na kształt mieszalnika

Betoniarki możemy podzielić według trzech odrębnych kategorii. Pierwsza z nich grupuje te urządzenia według kształtu mieszalnika na bębnowe i kielichowe.

Bębnowe

Betoniarki bębnowe to tradycyjne urządzenia o pojemności od 80 do 200 l. Są mobilne i świetnie sprawdzają się podczas niewielkiej budowy czy remontu. Mniejszy mieszalnik przekłada się w ich przypadku na mniejsze zużycie energii elektrycznej w porównaniu do betoniarek kielichowych.

Kielichowe

Betoniarki kielichowe to z kolei urządzenia, których pojemność może sięgać nawet 3000 l. Ich wydajność sprawia, że doskonale nadają się do wykonywania większej ilości zaprawy. Dzięki temu tego rodzaju betoniarki stosowane są głównie przez profesjonalne ekipy podczas wznoszenia dużych inwestycji budowlanych, takich jak bloki czy wieżowce.

Podział ze względu na sposób mobilność

W tym przypadku możemy mówić o betoniarkach przenośnych i stacjonarnych.

Przenośne

To betoniarki, które posiadają najmniejszą wagę i najmniej rozbudowany mieszalnik. Dzięki temu są bardzo komfortowe w użytkowaniu, ponieważ możemy je łatwo przetransportowywać z miejsca na miejsce. Tego rodzaju narzędzia budowlane to najczęściej proste betoniarki bębnowe.

Stacjonarne

To betoniarki, które posiadają większą wagę i bardziej rozbudowany mieszalnik. Dzięki temu są bardziej efektywne, służąc do wykonywania dużej ilości mieszanki. To najczęściej betoniarki kielichowe, które umieszczane są na większych placach budowy.

Czy wiesz, że...?

Oprócz typowych betoniarek przenośnych i stacjonarnych, do czynienia mamy również z modelami samochodowymi, czyli tak zwanymi „gruszkami". To specjalne ciężarówki z potężnym mieszalnikiem, które dowożą na plac budowy gotową mieszankę betonową.

Betoniarki – wybór i zastosowanie

Podział ze względu na sposób pracy

W tej kategorii rozróżniamy z kolei betoniarki okresowe i ciągłe.

Okresowe

To betoniarki, które mogą być przez nas włączane i wyłączane w dowolnym momencie. Zaliczamy do nich zarówno modele przenośne, jak i stacjonarne. Tego rodzaju sprzęt budowlany jest bez wątpienia bardziej komfortowy w stosowaniu.

Ciągłe

To betoniarki, które zaliczamy do najbardziej specjalistycznych. Działają one non stop, przez co są użytkowane wyłącznie w zakładach zajmujących się wyrabianiem betonu.

Najważniejsze parametry

Jeśli zależy nam na wyborze odpowiedniego urządzenia, to w przypadku betoniarek powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na cztery aspekty użytkowe. Są to: pojemność, przechył mieszalnika, zasilanie i moc silnika.

Pojemność

Od pojemności betoniarki zależy, jak dużo masy betonowej będziemy w stanie stworzyć podczas pojedynczego mieszania. Należy mieć tutaj jednak na względzie, że mamy do czynienia z pojemnością zasypową i całkowitą. Pierwsza z nich jest podawana w litrach i oznacza maksymalną ilość zaprawy, jaka może być wyrobiona w trakcie pojedynczego cyklu, druga zaś jest podawana w m3 i oznacza całkowitą pojemność bębna. Pojemność zasypową, która jest często podawana w nazwie produktu, możemy łatwo przeliczyć na ilość taczek z betonem, które będziemy w stanie uzyskać. I tak np. betoniarki o pojemności 80 litrów to 1 taczka betonu uzyskana z pojedynczego cyklu, a urządzenia o pojemności 100-150 litrów to 2-3 taczki betonu uzyskane z pojedynczego cyklu. Jeśli planujemy budowę większego domu, potrzebna będzie nam betoniarka o pojemności od 150 do 300 litrów. Urządzenia o większej pojemności użytkowane są głównie przez profesjonalne firmy podczas większych inwestycji budowlanych czy w produkcji przemysłowej.

Przechył mieszalnika

Wybierając betoniarkę, powinniśmy zwrócić również uwagę na zastosowany w danym modele mechanizm przechylania. O wychyleniu bębna decyduje najczęściej korba lub koło, choć urządzenia stacjonarne i samochodowe mogą działać w tej kwestii automatycznie. Jeśli nasza betoniarka posiada przechył na korbę, zyskujemy większy komfort użytkowania urządzenia niż w przypadku koła. Posiada ona bowiem wówczas przekładnię ślimakową, dzięki czemu do wyrzucania zaprawy nie musimy używać zbyt dużo siły. Inaczej jest w przypadku koła, gdzie konieczne jest stosowanie tradycyjnego hamulca ręcznego. O ile w przypadku betoniarek o małej pojemności, rozwiązanie to nie jest mocno uciążliwe, o tyle w modelach o pojemności powyżej 100 l korba jest jak najbardziej wskazana.

Przeczytaj także: Jak impregnować drewnianą elewację domu?

Betoniarki – wybór i zastosowanie

Moc silnika

Od tego parametru zależy z kolei, kiedy nasza betoniarka może rozpocząć mieszanie. Im większa moc, tym urządzenie jest bardziej komfortowe w użytkowaniu. Możemy bowiem napełnić wówczas uprzednio jego bęben mieszanką, a dopiero potem je uruchomić. Jeśli moc silnika jest niewielka, konieczne jest uruchamianie bębna na małym obciążeniu i dorzucanie do tego składników masy w odpowiednich proporcjach.

Zasilanie

W tym przypadku mamy do wyboru dwa rodzaje zasilania: 230 V lub 380 V. Zasilanie jednofazowe 230 V sprawia, że użytkowanie betoniarki jest bardziej oszczędne i wygodne, ponieważ urządzenie jest napędzane po podłączeniu do standardowego gniazdka elektrycznego. Zasilanie trójfazowe 380 V napędzają głównie starsze oraz duże pojemnościowo modele. Coraz częściej jednak najnowocześniejsze betoniarki mogą być jednak zasilane jednofazowo także przy większej pojemności.

Porada eksperta:

Podczas wyboru betoniarki warto zwrócić również uwagę na to, jaki posiada ona wieniec. Może być żeliwny, który jest najtrwalszy, lecz powoduje sporo hałasu, lub kompozytowy, który jest lekki, cichy i łatwy w naprawie, lub też tłoczony, który jest najmniej trwały i wymaga wymiany całego bębna, jeśli dojdzie do jego zepsucia.

Zasady użytkowania

Wybór betoniarki to oczywiście nie wszystko. Powinniśmy posiadać również wiedzę dotyczące tego, jak zrobić beton i jakie zasady zachować podczas korzystania z tego rodzaju urządzenia. Mowa tutaj o pełnym BHP na budowie przed, w trakcie i po zakończeniu robót.

Przed rozpoczęciem pracy

Użytkownik betoniarki powinien:

- zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, jeśli stosuje ją po raz pierwszy,

- wyposażyć się w przylegającą do ciała odzież roboczą, odporne na masę betonową obuwie robocze, rękawice ochronne i kask,

- przygotować miejsce pracy, zapewniając sobie swobodny dostęp do elementów sterujących betoniarki,

- sprawdzić położenie urządzenia, które powinno znajdować się na stabilnym i równym podłożu

- sprawdzić stan techniczny betoniarki oraz jej prawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie, stan izolacji oraz poprawność działania włącznika i wyłącznika,

- przetestować działanie betoniarki, uruchamiając ją uprzednio bez załadunku.

Betoniarki – wybór i zastosowanie

W trakcie pracy

Użytkownik betoniarki powinien:

- stosować odpowiednie proporcje cementu, piasku i wody, a także kontrolować proces ich mieszania

- dokonywać zrzucania mieszanki z betoniarki do wysokości 1m,

- w przypadku spustu betonu z wysokości większej niż 1 m wykorzystywać specjalne rynny spustowe,

- w sytuacji zaniku prądu przerwać niezwłocznie pracę, zatrzymując działanie urządzenia, a w przypadku dłuższej przerwy w dostawie elektryczności – ręcznie usunąć z betoniarki masę.

Uwaga!

W trakcie pracy z betoniarką bezwzględnie zabronione jest pozostawianie urządzenia bez nadzoru podczas jego działania, zbyt wczesne zatrzymywanie wypełnionego mieszalnika oraz wkładanie do niego narzędzi budowlanych, usuwanie zabezpieczeń znajdujących się na betoniarce, jak również dotykanie ręką zarówno obracającego się mieszalnika, jak i wszelkich elementów znajdujących się pod napięciem elektrycznym.

Po zakończeniu pracy

Użytkownik betoniarki powinien:

- całkowicie opróżnić urządzenie z powstałej w mieszalniku masy,

- wyłączyć betoniarkę przy użyciu wyłącznika głównego oraz odłączyć ją z sieci elektrycznej

- oczyścić urządzenie i uporządkować stanowisko pracy,

- zabezpieczyć betoniarkę przed jej uruchomieniem przez niepowołane osoby i udać się na zasłużony odpoczynek.

Data publikacji: 24.01.2017