Produkty

Co należy wiedzieć o rozbiórce domu?

Co należy wiedzieć o rozbiórce domu?

Budynki, których stan nie pozwala na ich użytkowanie lub stwarza zagrożenie dla ludzi, należy rozebrać. Zanim jednak przystąpimy do działania, powinniśmy załatwić formalności związane z rozbiórką obiektów budowlanych.

wyburzanie koparą ścianyStare budynki rozbieramy z różnych przyczyn – najczęściej zniszczony budynek po prostu nam przeszkadza i psuje estetykę. Na rynku nieruchomości możemy spotkać również oferty sprzedaży działek z domami przeznaczonymi do rozbiórki. Warto zatem zapoznać się z prawem budowlanym, aby przekonać się czy taki zakup na pewno będzie nam się opłacał.

Kiedy bez pozwolenia możemy rozebrać budynek?

Prawo budowlane ściśle definiuje, w jakich przypadkach potrzebujemy pozwolenia na rozbiórkę, a kiedy możemy tę formalność ominąć. Bez pozwolenia możemy wyburzyć zatem budynki i budowle, które nie są wpisane do rejestrów zabytków i nie są objęte ochroną konserwatorską. Wysokość tych obiektów nie może jednak przekraczać 8 metrów, a odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż połowa budynku, który przeznaczony jest do rozbiórki. Również bez zezwolenia możemy przystąpić do rozbiórki obiektów i urządzeń budowlanych, które nie wymagały pozwolenia na budowę (są to zazwyczaj obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i zabudową zagrodową). Powyższe obiekty nie wymagają co prawda pozwolenia na rozbiórkę i może się wydawać, że bez obaw możemy przystąpić do pracy. Sam fakt rozbiórki należy jednak w odpowiednim czasie zgłosić do starosty. Jeżeli po 30 dniach od zgłoszenia nie otrzymamy sprzeciwu, to możemy rozpocząć prace rozbiórkowe. Należy jednak pamiętać, że powinniśmy je wykonać nie później niż po upływie dwóch lat od wniesienia zgłoszenia.kask ochronny

Budynki wymagające pozwolenia

Wszystkie budynki, które nie spełniają warunków opisanych powyżej, wymagają pozwolenia na rozbiórkę. Wnioski o takie pozwolenia składa się w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej lub w gminie, w jej odpowiedniku. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: pełny adres nieruchomości, numer ewidencyjny posesji oraz zgodę właściciela na rozbiórkę. Ponadto we wniosku powinny znaleźć się sposób i zakres prowadzenia prac rozbiórkowych oraz opis sposobu, w jaki zostanie zapewnione bezpieczeństwo podczas tych robót. W razie potrzeby należy dołączyć również projekt rozbiórki obiektu. Musimy się liczyć z opłatami administracyjnymi – za pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego będziemy zobligowani zapłacić 28 złotych. Do tego trzeba doliczyć jeszcze opłaty za wniosek o wydanie pozwolenia oraz każdy załącznik do wniosku. Prac rozbiórkowych obiektów wymagających pozwolenia nie możemy wykonywać sami – powinien nadzorować je kierownik posiadający uprawnienia budowlane.

Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Podstawowe narzędzia remontowo-budowlane – wybór i zastosowanie

Podstawowe narzędzia remontowo-budowlane – wybór i zastosowanie
Pace, kielnie, szpachle, mieszadła, zdzieraki, łomy, przecinaki, punktaki i rysiki. To podstawowe narzędzia, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić...
Czytaj więcej

Jak usunąć stary tynk?

Jak usunąć stary tynk?
W niektórych przypadkach remont obejmuje nieco większy zakres prac niż pokrycie ścian nową farbą. Czasami powierzchnia jest na tyle zniszczona, że kon...
Czytaj więcej

Jak wybrać przecinak

Jak wybrać przecinak
Obecność przecinaka w warsztacie majsterkowicza umożliwi samodzielne przeprowadzenie części prac remontowych. Dzięki niemu skujemy materiały budowlane...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Co należy wiedzieć o rozbiórce domu?