Co warto wiedzieć o plastyfikatorach?

Plastyfikatory to dodatki, które pozwalają na znaczną poprawę parametrów mechanicznych danej substancji. Zazwyczaj wykorzystuje się je podczas produkcji tworzyw sztucznych, ale najpowszechniejsze zastosowanie znajdują w budownictwie.

Co warto wiedzieć o plastyfikatorach?

Domieszki

…czyli substancje dodawane do mieszanki betonowej – zwykle w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu. Mają one za zadanie poprawić właściwości betonu i ułatwić prace remontowo – budowlane. Wyróżniamy domieszki:

- napowietrzające

- opóźniające i przyspieszające wiązanie

- uplastyczniające – plastyfikatory – redukują ilość wody,

- upłynniające (superplastyfikatory, wyraźniej redukują ilość wody),

- przyspieszające twardnienie,

- poprawiające wodoodporność,

- ekspansywne,

- pozostałe (barwiące, iniekcyjne, adhezyjne, pianotwórcze).

Przeczytaj także: Betoniarki – wybór i zastosowanie

Ogólny podział plastyfikatorów

Plastyfikatory zazwyczaj występują albo w formie płynnej, albo proszkowej. Plastyfikatory z powodzeniem stosuje się zarówno do cementów hutniczych, jak i portlandzkich. Poza właściwościami uplastyczniającymi niektóre plastyfikatory posiadają także właściwości opóźniające wiązanie lub napowietrzające. Superplastyfikatory – stosuje się przy betonie o wysokiej wodoszczelności, co jest szczególnie przydatne przy transporcie na duże odległości. Pozwalają uzyskać wysoką mrozoodporność i wodoszczelność.  Zarówno plastyfikatory, jak i ich ulepszona wersja — superplastyfikary różnią się między sobą składem chemicznym, sposobem oddziaływania na mieszankę betonu, a także efektem, jaki można dzięki nim osiągnąć.  Zależnie od tego, jak wiele cech betonu zmieniają, plastyfikatory dzielimy na jedno, dwu i wielofunkcyjne. Zależnie od oczekiwanego efektu wyróżniamy domieszki zmieniające właściwości mieszanki betonowej, czyli:

- plastyfikatory zagęszczające

- plastyfikatory zwiększające ilość wody

- plastyfikatory i superplastyfikatory zwiększające ciekłość mieszanki bez zmiany jej składu (upłynniające i uplastyczniające). Poprawiają wytrzymałość betonu, redukują wskaźnik W/C. Zmniejszają też zużycie cementu, bez utraty jego właściwości.

Co warto wiedzieć o plastyfikatorach?

Sprawdź również: Rodzaje kitów budowlanych

Po co stosuje się plastyfikatory?

- aby zmniejszyć podatność betonu na rozmaite uszkodzenia i pęknięcia,

- dzięki plastyfikatorom do mieszanki można dodać mniejszą ilość wody, co sprawia, że materiał jest trwalszy i odporny na zarysowania,

- zwiększają trwałość betonowych konstrukcji,

- zmniejszają zużycie cementu przy  zachowaniu bardzo dobrych parametrów mieszanki,

- pozwalają stworzyć beton, którego parametry i właściwości z łatwością można odtworzyć,

- świetnie sprawdzają się przy ogrzewaniu podłogowym, gdyż nie powodują korozji zbrojenia.