Jak działa pompa do betonu?

Poznaj, jak działa pompa do betonu, niezbędny sprzęt na każdym placu budowy. Ten artykuł wprowadzi Cię w świat różnych rodzajów pomp, od stacjonarnych po mobilne, w tym pompy gąsienicowe, samochodowe i pompogruszki. Dowiedz się o ich budowie, funkcjonowaniu oraz o tym, jak są wykorzystywane w zależności od wielkości i rodzaju projektów budowlanych.

Pompa do betonu – najważniejsze informacje

pompa do betonu

Specjalistyczny sprzęt budowlany, którego zadaniem jest transportowanie oraz pompowanie betonu na placu budowy – tak według definicji określana jest pompa do betonu. Zasada działania tego sprzętu zmieniała się wraz z rozwojem technologii, a obecnie wykorzystywane są w nim nowoczesne formy układów cylindrycznych z zasuwami zwrotnymi.

Różne rodzaje pomp pozwalają dopasować typ sprzętu do przeprowadzanych prac. W zależności od wielkości placu budowy, oczekiwanej wydajności czy mocy działania pompy, możesz zdecydować się na wiele modeli o różnych parametrach.

Jeśli nie potrzebujesz pompy do celów związanych z realizacją działalności gospodarczej, nie musisz decydować się na jej zakup – możesz ja wynająć, często z dodatkową usługą operatora. To znacznie przyspiesza przebieg prac, a dodatkowo pozwala nie martwić się tym, w jakim stanie jest pompa do betonu, jak działa oraz jak wygląda sterowanie wszystkimi jej elementami.

Rodzaje pomp do betonu

Czym różni się jeden rodzaj od drugiego w sprzęcie typu pompa do betonu? Budowa jest tutaj największym wyróżnikiem. Obecnie dokonuje się jednego, podstawowego podziału urządzeń na:

 • stacjonarne,
 • mobilne.

Wśród pomp mobilnych wyróżniana jest dodatkowo:

 • pompa gąsienicowa,
 • pompa samochodowa,
 • pompogruszka do betonu.

Poniżej znajduje się krótkie omówienie wszystkich typów urządzeń i objaśnienie jak działa pompa do betonu.

Stacjonarna pompa do betonu

Ze wszystkich przedstawionych propozycji i modeli, ten ma najmniejszą pojemność i mobilność. Jest to zazwyczaj urządzenie zamocowane na przyczepie samochodowej, które działa poprzez sterowanie pilotem albo na obudowie.

W przypadku niewielkich robót, na przykład budowy domów jednorodzinnych, stacjonarna pompa do betonu jest modelem, który spełni podstawowe zadania. Jednocześnie ma ona niewielkie gabaryty, mały kosz zasypowy oraz ograniczone pole manewru, dzięki czemu gorzej sprawdza się na nierównym terenie.

Gąsienicowa pompa do betonu

Choć jest to model wręcz bliźniaczy w stosunku do pompy stacjonarnej, to jednak posiada własny system jezdny, przez co zaliczany jest do konstrukcji mobilnych. Tego typu pompy mają również nieduży kosz zasypowy i niewielkie gabaryty.

Są jednak zwykle wyposażone w gąsienice, które ułatwiają poruszanie się po trudnym, niedostępnych dla pomp stacjonarnych terenie. Warto zaznaczyć, że jest to model rzadko spotykany na polskich placach budowy.

Pompa samochodowa do betonu

Model ten wyróżnia się bardzo dużymi gabarytami, dlatego stosowany jest zazwyczaj przy budowie mieszkalnych obiektów wielorodzinnych oraz budynków użytkowych. Tego rodzaju pompy są osadzone na samochodzie ciężarowym.

Ich cechą charakterystyczna jest wysięgnik, który pozwala na rozprowadzenie betonu nawet w odległości do 100 m od samej pompy. To sprawia, że świetnie sprawdzają się w przypadku budynków wielokondygnacyjnych. Ich wadą jest natomiast fakt, że przy dużej objętości zbiornika nie zapewniają stałego mieszania betonu.

Pompogruszka do betonu

Urządzenie to łączy w sobie cechy typowej gruszki o zwielokrotnionych wymiarach, stale mieszającej beton, a także pompy samochodowej, która jest w stanie dojechać do dowolnego placu budowy.

Pompogruszka do betonu wyposażona jest w wysięgnik gwarantujący możliwość pracy w obszarze oddalonym od źródła betonu, a także na wyższych kondygnacjach.

Jednocześnie jest to urządzenie, które przez specjalistów bywa wykorzystywane głównie do niewielkich prac, z uwagi na niezadowalającą wydajność. Zwiększenie efektywności oznacza wzrost zużycia podzespołów, przez co pompogruszka nie jest tak uniwersalnym modelem pompy,.

Budowa pompy do betonu – jakie są jej najważniejsze elementy?

Istnieją elementy konstrukcyjne, które posiada każda współczesna pompa do betonu. Budowa urządzenia związana jest z systemem jej działania, dlatego regularna kontrola stanu technicznego i podzespołów roboczych pozwala zapobiegać awariom i utrzymać efektywność pracy na wysokim poziomie.

Do najważniejszych elementów, z których składa się pompa, należą:

 • układ pompujący,
 • układ roboczy,
 • rurociąg z wysięgnikiem,
 • układ betonomieszarki lub kosz zasypowy,
 • podwozie.

Szczególną uwagę należy poświęcić układowi pompującemu, jako że to on jest sercem działania całej maszyny. Składa się on z wielu elementów, a do najważniejszych należą:

 • zasuwa,
 • napęd zasuwy,
 • mieszadło.

Zasuwa

Obecnie stosowana zasuwa zwrotna w układzie tak zwanej S-RURY jest najczęściej wybierana przez producentów pomp do betonu. Jest ona połączona zarówno z koszem zasypowym, jak i cylindrami w układzie roboczym.

Jej zadaniem jest oddzielanie betonu przeznaczonego do pompowania od materiału, który znajduje się w koszu. Umożliwia to bieżące przygotowywanie materiału oraz wydajną pracę urządzenia.

Dla prawidłowego działania układu zasuwy niezbędne są zespoły łożyskowe, które montuje się zazwyczaj od strony wlotowej oraz wylotowej. To za ich pośrednictwem możliwa jest niezakłócona praca wszystkich układów. Dodatkowo stosuje się również rozmaite łączniki, pierścienie i inne elementy uszczelniające i montażowe.

Napęd zasuwy

Zależnie od typu zasuwy, napęd może być inny – różnica związana jest przede wszystkim z ilością stosowanych w napędzie hydraulicznych siłowników. Przy typowej zasuwie S stosuje się dwa siłowniki, natomiast przy zasuwie typu ROCK – jeden. Siłowniki montuje się na wale, za pomocą jarzma napędowego zasuwy.

W napędzie najistotniejszą rzeczą jest ciągły, posuwisto-zwrotny ruch naprzemienny cylindrów hydraulicznych. Pozwala on na pobieranie materiału z kosza zasypowego, a także tłoczenie go do rurociągu, który podaje beton.

Mieszadło i kosz zasypowy

Jeśli pod uwagę brana jest tradycyjna pompa do betonu, zasada jej działania polega na pobieraniu materiału z kosza zasypowego. W takim przypadku mieszadło, zwłaszcza w przypadku mieszanek o dużej gęstości, pełni istotną funkcję – zapewnia wydajność pracy. Samo mieszadło umieszczone jest w koszu zasypowym i ma na celu przesuwanie materiału roboczego w okolice przestrzeni wlotu do zasuwy.

Mieszadło składa się z wału, na którym umieszczone są łopaty mieszające, a także całego układu napędowego, zazwyczaj o charakterze hydraulicznym, czasem z obecnością dodatkowych przekładni. W celu utrzymania sprawności mieszadła niezbędne jest nie tylko dokładne uszczelnienie układu, ale również dbanie o adekwatne smarowanie części łożyskowych.

Układ roboczy

Układ roboczy to drugi najistotniejszy element pompy do betonu. Składają się na niego cylindry i tłoki robocze.

Odpowiednia synchronizacja tego układu z pompą gwarantuje prawidłowe działanie zasysania betonu z kosza zasypowego. Następnie materiał trafia do tłoków roboczych, które kierują go dalej, a praca całej pompy jest niezaburzona.

pompa do betonu

Układ betonomieszarki

Ten element obecny jest przede wszystkim w modelach, które dysponują pompogruszką. Aby materiał nie zastygł, niezbędne jest stałe przerzucanie go. Zazwyczaj odbywa się ono za pośrednictwem ruchu obrotowego bębna.

Przy dużych pojemnościach tego ostatniego stosuje się układu podwójnych rolek, które mają zagwarantować nie tylko ruch, ale też stabilność.

Rurociąg z wysięgnikiem

Ten element składa się z układu hydraulicznego, który podpiera rury do pompowania betonu, a także szeregu elementów uszczelniających, kolan, uchwytów i przyłączy. Ich zadaniem jest przetransportowanie końcówki wylotowej rury w odpowiednie miejsce, a następnie tłoczenie przez nią betonu do przestrzeni, w której jest on niezbędny.

Warto pamiętać, że rury mogą różnić się parametrami, na przykład średnicą czy długością. Najdłuższe wysięgniki mają zakres roboczy do 100 m.

Podwozie

Na koniec warto zaznaczyć, jakie dodatkowe kryteria powinna spełniać pompa do betonu. Budowa konstrukcji musi być zgodna nie tylko z ogólnymi normami, ale również przepisami dotyczącymi Transportowego Dozoru Technicznego.

W 2013 roku, po nowelizacji prawa w tym zakresie, wszystkie pompy muszą być rejestrowane przy działalności gospodarczej właśnie w tej jednostce.

W przypadku pompogruszek do betonu istotne jest również to, że nie może ona przewozić więcej materiału, niż jest to opisane w normach Inspekcji Transportu Drogowego. Ilość ta waha się zależnie od wagi danego modelu, zwykle jednak oscyluje wokół 3 m3.

Pompa do betonu – jak działa?

Jak działa pompa do betonu? Do kosza zasypowego wsypywany jest materiał roboczy, czyli mieszanka betonu. Pracujące w tym miejscu mieszadła kierują ją w stronę zaworu zasuwy zwrotnej, który poprzez układ roboczy i za sprawą napędu zasysa beton do wnętrza tłoków roboczych.

Jednocześnie cylindry hydrauliczne kierują mieszankę w drugą stronę, czyli do rurociągu. Ten często ułożony jest na wysięgniku, dlatego ciśnienie musi być odpowiednio wysokie, a sama rura – wytrzymała. Napęd zasuwy gwarantuje jednoczesne zasysanie i pompowanie betonu, dlatego praca sprzętu jest ciągła i wydajna.

Warto mieć na uwadze, że to, jak działa pompa do betonu, nie jest związane wyłącznie z jej mechaniką. W przypadku urządzeń na wysięgnikach konieczne jest zaangażowanie specjalisty, który ma doświadczenie w operowaniu ramieniem pompy mobilnej. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zabudowanego, kiedy operowanie jest utrudnione z uwagi na obecność linii wysokiego napięcia, koron drzew czy już istniejących elementów zabudowy, na przykład sąsiadujących budynków.

Pompa do betonu – podsumowanie

Obecnie na placach budowy, zarówno budynków niewielkich, jak również wielokondygnacyjnych, jednym z najczęściej stosowanych sprzętów jest pompa do betonu. Jak działa i jak jest zbudowana – to zależy od warunków i powierzchni, na której będzie wykorzystywana.

Najbardziej niezawodne pompy do betonu z wysięgnikami sprawdzają się praktycznie w każdych warunkach, podczas gdy pompogruszki znajdują zastosowanie głównie jako uzupełnienie albo sprzęt do realizacji niewielkich projektów.