Jak konserwować krokwie?

Krokwie to podstawowy element konstrukcyjny, przede wszystkim budynków mieszkalnych, ale nie tylko. Prawidłowo wykonane krokwi to bezpieczeństwo i stabilność nie tylko dachu, ale całego budynku. Produkcja elementów i ich montaż to jednak nie wszystko. Jako że są one wykonane z drewna, niezwykle istotna jest tutaj także odpowiednia konserwacja, która chroni przed degradującymi czynnikami atmosferycznymi.

Jak konserwować krokwie

Podstawowe problemy

Konserwacja krokwi ma na celu zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed niszczącym działaniem wody i ognia, a także mikroorganizmów i owadów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że nie wszystkie grzyby doprowadzą do niszczenia i trwałej degradacji drewna. Do tego grona zaliczyć możemy głównie pleśń i siniznę, które atakując drewno, zmieniają jedynie jego barwę, nie wpływając na obniżenie własności technicznych krokwi. Inaczej jest w przypadku celulozy i lignazy, które doprowadzają do korozji. Owady atakujące drewno powodują z kolei jego mechaniczne oraz chemiczne niszczenie. Wszystkie owady drążą w drewnie chodniki płytkie (do głębokości 2-50 milimetrów) lub chodniki głębokie (do głębokości powyżej 50 milimetrów) – wyjątkiem są dobrze znane korniki, przebywające w łyku, pod korą żywych drzew.

Jak konserwować krokwie

Impregnacja krokwi

To najważniejszy zabieg konserwacyjny, który zabezpiecza i podnosi trwałość drewna, przekładając się tym samym na znacznie bezpieczniejszą konstrukcję dachu, a co za tym idzie – także całego budynku. To właśnie odpowiednia impregnacja chroni krokwie przed szkodliwym działaniem wody, ognia, grzybów i owadów. Impregnacja polega na nasyceniu powierzchni drewna specjalistycznymi środkami chemicznymi, przeznaczonymi do tego celu. Preparaty tego rodzaju impregnują drewno powierzchniowo, wnikając w jego strukturę maksymalnie na głębokość 2 centymetrów. O przeprowadzenie tego zabiegu należy zadbać już na etapie wyboru drewna. Do wykonania krokwi należy wykorzystywać dobrze wysuszone drewno, które warto przed impregnacją poddać także dokładnej obróbce mechanicznej. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników danego budynku, do impregnacji krokwi powinniśmy wykorzystywać wyłącznie sprawdzone środki, do których jakości nie mamy żadnych wątpliwości.