Jak położyć kostkę brukową na schodach zewnętrznych

Taras, czyli ten element naszego domu, który łączy go bezpośrednio z ogrodem, to miejsce wypoczynku, wspólnych spotkań i relaksu na świeżym powietrzu. Na naszym tarasie liczą się nie tylko ładne meble i dekoracje. Nie wolno zapomnieć o mocnym podłożu i szczelnym zadaszeniu, które dodatkowo będzie harmonijnie nawiązywało do całej architektury naszego domu.

Jak położyć kostkę brukową

Schody zewnętrzne, czyli jeden z najważniejszych elementów tarasu

Solidnym materiałem, z którego można zbudować schody zewnętrzne, jest kostka brukowa. Może być ona np. dobrą alternatywą dla gresowych i klinkierowych płytek.

Co więcej, zazwyczaj jest stosowana także do budowy ścieżek i podjazdów, dzięki czemu pozwala stworzyć właścicielom działki zwartą i jednolitą kolorystycznie kompozycję.

Zanim wybierzemy kostkę brukową

Upewnijmy się, że grunt na którym jest osadzony dom, jest stabilny. Taką informację najlepiej uzyskać od wykonawcy podjazdu czy schodów.

Jeśli nasze podłoże okaże się zbyt słabe, może wymagać dodatkowego wzmocnienia. Ważne, aby o tym pamiętać, ponieważ dzięki temu unikniemy w przyszłości problemów z wysokim poziomem wód gruntowych czy osuwaniem się podłoża.

Gdy wykonawca potwierdzi, że nasz grunt nadaje się pod wyłożenie kostką brukową, możemy zacząć działać. Z ułożeniem kostki brukowej powinniśmy poradzić sobie sami, szczególnie jeśli choć trochę interesujemy się pracami wykończeniowo - remontowymi.

Kolejność poszczególnych prac związanych z wyłożeniem kostki brukowej w miejscu schodów zewnętrznych

1. Miejsce, w którym powstaną schody, należy wykorytować do głębokości ok. 25 cm, zależnie od rodzaju gruntu i przewidywanego obciążenia nawierzchni. Gdy to zrobimy, dokonujemy wyboru ziemi pod kostkę brukową.

2. Wykonujemy zasyp piaskowo-cementowy.

Przy słabszym podłożu niezbędna może się okazać podbudowa z suchego betonu, ewentualnie zasypka cementowa, która pozwoli zagęścić i wzmocnić grunt.

3. Dokładnie wymierzamy stopnie, ustalamy spadki.

4. Gdy wybieramy kostkę, skupmy się na tym, by była ona maksymalnie podobna do tej, którą wyłożyliśmy ścieżki w ogrodzie.

Jak położyć kostkę brukową

5. Ile stopni?

To zależy od różnicy wysokości pomiędzy tarasem a poziomem ogrodu. Podczas ustalania głębokości stopnia bierzemy pod uwagę wielokrotność rozmiaru wypełniających je kostek. Dobry wymiar to prawdopodobieństwo, że nie będziemy musieli później docinać materiał.

6. Układanie kostki zaczynamy zawsze od osadzania elementów brzegowych. Ich kształt ułatwia precyzyjne kształtowanie łuków i półkoli.

Jeśli chcemy być profesjonalni, powinniśmy pamiętać, że każdy element brzegowy musi być osadzony na zaprawie murarskiej lub na wylewce.

7. Na bieżąco sprawdzamy szerokość stopnia oraz jego poziom.

8. Gdy krawędzie są gotowe, zaczynamy układać kostki brukowe – rzędami lub według zaplanowanego wzoru z uwzględnieniem np. aplikacji o innej barwie. Poszczególne kostki układa się możliwie ciasno, każdą dobijamy przy pomocy gumowego młotka.

9. Przerwy między kostkami wypełniane są czystym piaskiem płukanym (kwarcowym). Dlaczego? Tylko taki rodzaj piasku zapewni, że nie będziemy mieć w przyszłości problemów z chwastami.

10. Na koniec prac całą powierzchnię wyłożoną kostką zasypuje się piaskiem i zamiata, a później polewa wodą. Można też dodatkowo zabezpieczyć ją impregnatem zmniejszającym nasiąkliwość, co ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywi barwę.