Jak prawidłowo wentylować poddasze? 

Prawo budowlane mówi o tym, że system wentylacyjny na poddaszu powinien obejmować wszystkie znajdujące się na nim pomieszczenia. Stąd też zadbać powinniśmy nie tylko o odpowiednią wentylację łazienki czy kuchni, ale także garderoby czy sypialni.

Spis treści:

  1. Charakterystyka poddasza i jego wentylacji

  2. Grawitacyjna a mechaniczna wentylacja poddasza

  3. Zalety nawiewników okiennych

  4. Nowoczesność w wentylacji: nasady hybrydowe

poddaszepoddaszepoddaszepoddasze

1.Charakterystyka poddasza i jego wentylacji

Poddasze pod względem wentylacji jest miejscem wyjątkowo newralgicznym. Powinniśmy pamiętać o tym, że to właśnie w tej części budynku gromadzi się najwięcej ciepła unoszącego się ku górze. Nadmiar pary gromadzącej się pod sufitem przy niepoprawnie wykonanym systemie wentylacyjnym może skraplać się na pokryciu dachowym. W takiej sytuacji zagrożeniem jest rozwój grzybów, a nawet niszczenie konstrukcji dachu. Stąd też wentylacja poddasza powinna być starannie wykonana i odpowiednio zaplanowana już na etapie projektowania budynku. Szczególnie, że jednym z najczęściej stosowanych systemów w przypadku poddaszy jest system wentylacji wywiewno-nawiewnej. Wykonanie takiej instalacji wymaga stworzenia osobnych kanałów wentylacyjnych, które współpracują z kratkami wywiewnymi we wszystkich pomieszczeniach usytuowanych na ostatnim piętrze budynku.

poddaszepoddaszepoddaszepoddasze

2.Grawitacyjna a mechaniczna wentylacja poddasza

Standardowa wentylacja grawitacyjna jest systemem, który rzadko okazuje się w pełni skuteczny w przypadku poddasza. Należy pamiętać o tym, że najwyższa kondygnacja budynku posiada niewielki ciąg wentylacyjny, który warto wspierać nie tylko poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej (wywiewnej czy też wywiewno-nawiewnej), ale także nawet najprostszymi metodami – chociażby za pomocą przeciągu. Z tego względu warto rozważyć umieszczenie okien połaciowych po dwóch przeciwległych stronach dachu, co zapewni efektywne wietrzenie pomieszczeń na poddaszu. Jest to szczególnie ważne w okresie grzewczym, kiedy zbyt słaba siła ciągu może prowadzić do odwrócenia funkcji kanałów wywiewnych na nawiewną.

3.Zalety nawiewników okiennych

Efektywnemu działaniu systemu wentylacyjnego na poddaszu możemy także pomóc poprzez zastosowanie okien, które są wyposażone w specjalną klapę wentylacyjną lub coraz częściej stosowany nawiewnik. Tego rodzaju elementy pozwalają skutecznie wietrzyć pomieszczenia bez potrzeby otwierania okien. Dzięki temu wytworzymy pożądany przeciąg w niezwykle komfortowy sposób, nie narażając się na uciążliwe hałasy, dobiegające z zewnątrz budynku oraz unikając wychłodzenia wnętrza, do którego dochodzi podczas otwierania okien.

poddaszepoddaszepoddaszepoddasze

4.Nowoczesność w wentylacji: nasady hybrydowe

Kolejnym elementem, który może wspomagać system wentylacyjny na poddaszu, jest nasada hybrydowa, umieszczana na zewnątrz budynku jako zwieńczenie przewodu wentylacyjnego – najczęściej wyprowadzonego z łazienki, gdzie zastosowanie takiego rozwiązania jest najbardziej skuteczne (w pozostałych pomieszczeniach wystarczające jest zastosowanie nawiewników). Nasady dają możliwość dostosowywania intensywności wymiany powietrza do warunków, jakie panują wewnątrz budynku. W zależności od modelu, możliwe jest programowanie ich działania w cyklu dobowym. Z tego względu nasady hybrydowe stanowią nowoczesne i efektywne rozwiązanie dla każdej nowoczesnej konstrukcji budynku.