Jak wykonać schody ogrodowe?

Gdy nasz ogród posiada nierówną, piętrzącą się powierzchnię lub gdy chcemy urozmaicić ogrodową przestrzeń – warto pomyśleć o stworzeniu schodów ogrodowych. Ich wykonanie nie jest zbyt trudne, za to uzyskiwane efekty – bywają bardzo ciekawe.

Jak wykonać schody ogrodowe

Z czego wykonać schody ogrodowe?

Rodzaj materiału zastosowanego do wykonania schodów powinien nawiązywać do całości aranżacji ogrodu, dobrze komponując się ze stylem, w jakim utrzymana jest posesja i działka. Możliwości materiałowych jest wiele, a oto niektóre z nich:

- schody z kostki brukowej, w tym z kostki betonowej czy też kostki z kamienia naturalnego,
- z płyt chodnikowych,
- z cegły klinkierowej,
- ze specjalnie impregnowanego lub egzotycznego drewna,
- z odpowiednio wzmocnionego tworzywa sztucznego,
- schody wylewane z samego betonu.

Techniki wykonania schodów ogrodowych

Schody możemy układać bezpośrednio na gruncie. Zdejmujemy wówczas warstwę humusu i robimy wykop na około 30 – 40 cm. Nieco głębiej, bo na około 60 – 80 cm kopiemy na końcu biegu schodów, jeśli będziemy chcieli umieścić tam fundament. Na dole wykopu usypujemy ze żwiru warstwę około 15 cm, potem układamy warstwę piasku o podobnej grubości. Z desek zbijamy szalunek w kształcie schodów, wykładamy w wykopie folię, tak, aby beton nie przesiąkał do gruntu, a następnie wylewamy mieszankę betonową o grubości około 10 cm.

Jeśli trzeba tworzyć sztuczny nasyp pod schody, powinniśmy go dobrze zagęścić poprzez mechaniczne lub ręczne ubicie. Wykop robimy pod każdy z zaplanowanych stopni (o głębokości około 30 – 40 cm), a czasem także pod fundamenty murków zabezpieczających i wzmacniających schody. Grunt w (odpowiednio ubitym) wykopie, powinien mieć spadek 1 do 2%, dla zapewnienia łatwiejszego odpływu wody z przyszłych stopni.

Pamiętajmy, że zwykle buduje się schody, zaczynając od dołu.

Jak wykonać schody ogrodowe

Warstwy wykończeniowe

Warstwę okładzinową schodów np. z łamanego kamienia czy cegły klinkierowej mocujemy zwykle na zaprawie cementowej. Jeśli chcemy umieścić na powierzchni schodów otoczaki – odpowiednio je układamy, a przestrzenie między nimi wypełniamy zaprawą cementową. Zacieramy powierzchnię stopni na równo, tak żeby kamienie pozostały widoczne.

Przy wypełnianiu powierzchni stopni kostką kamienną (naturalną czy betonową) układamy ją na 15 – 20 cm warstwie podsypki, zrobionej z piasku i cementu w proporcji 10:1. Kostkę kładziemy ciasno, a dla wyrównania powierzchni, dobijamy od góry gumowym młotkiem. Szczeliny między kostkami wypełniamy suchym piaskiem, powierzchnie kilkakrotnie zamiatamy i ubijamy. Jeśli pozostawiamy na wierzchu schodów sam beton, odpowiednio go wyrównujemy, szlifujemy i zabezpieczamy przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Schody z cegły klinkierowej

Nieco więcej pracy wymaga położenie schodów pokrytych cegłą klinkierową. Aby go wykonać, na betonowy zbrojony fundament pod najniższy stopień schodów – wysypujemy około 10-centymetrową podsypkę, konstruujemy z desek oszalowanie i układamy zbrojenie z prętów stalowych. Wypełniamy to betonem i dopiero na tym układamy cegły klinkierowe. Nie zawsze jednak musimy działać w ten sposób, możemy także nabyć gotowe systemy schodowe z klinkieru, dobrze dopasowane, szczelne i znacznie szybsze w montażu.

Wskazania techniczne dla schodów ogrodowych

Najwygodniejsze do poruszania się są schody o wysokości stopni powyżej 12 cm, najlepiej o wysokości około 14 – 16 cm. Głębokość schodów nie powinna być mniejsza niż 30 cm, najlepiej, by wynosiła około 33 – 35 cm. Przy głębokości powyżej 50 cm – schody stają się dość niewygodne, gdyż wymagają stawiania dużych kroków. Szerokość pasa schodów w ogrodzie nie powinna być mniejsza niż 80 cm. Jeśli chcemy, by schodami mogło jednocześnie przechodzić więcej osób – szerokość winna wynosić minimum 120 cm. Dla bezpieczeństwa schody powinny być wykonane z materiałów antypoślizgowych. Jeśli są strome – warto dodatkowo zainstalować poręcze czy balustrady.