Zyskaj do 200 zł rabatu na całe zakupy online! Sprawdź szczegóły akcji tutaj >>

icon
25.02 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
25.02 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Jakie kwestie reguluje Prawo budowlane

Czym jest obiekt małej architektury? Kto może pełnić funkcję kierownika robót? Jakie czynności wykonać po wystąpieniu katastrofy budowlanej? Te i wszystkie inne zagadnienia związane z budownictwem zawarte są w Prawie budowlanym.

Jakie kwestie reguluje Prawo budowlane

Ci wszyscy, którzy mają za sobą budowę domu, wiedzą, że trzeba sporo zachodu, by wszelkie działania na placu budowy przebiegały zgodnie z literą prawa. Z drugiej strony łatwo wyobrazić sobie sytuację, kiedy prawo nie ingerowałoby w kwestie związane ze stawianiem nowych domostw i panowałaby zupełna samowola: krajobraz byłby oszpecony nieudanymi realizacjami wykonanych na kolanie projektów, a katastrofy budowlane zdarzałyby się co rusz. Uregulowania prawne służą bowiem nie tylko estetyce przestrzeni, ale bezpieczeństwu zamieszkujących ją osób.

Przepisy szeroko pojętego prawa budowlanego rozsiane są po wielu ustawach (na przykład w Ustawie o własności lokali, Ustawie o gospodarce nieruchomościami), natomiast przepisy Prawa budowlanego zebrane są w osobnym zbiorze, a jest nim Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst pierwotny Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414). To właśnie w niej znajdziemy definicje pojęć, szczegółowo opisane procedury związane z projektowaniem, budowaniem, użytkowaniem czy rozbiórką budynków, ale nie tylko. Ustawa składa się z 11 rozdziałów, wśród których znajdziemy: prawa i obowiązki ciążące na uczestnikach procesu budowy (na projektancie, inwestorze, kierowniku budowy), definicje pojęć związanych z budownictwem, opis działań przed rozpoczęciem robót, w czasie ich trwania i wymogi dotyczące oddania budynku do użytku, postępowanie po katastrofie budowlanej, wymogi dotyczące utrzymania budynków, opis organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego i spis ich zadań. Osoby planujące postawienie domu mogą być zainteresowane następującymi częściami Prawa budowlanego:

Rozdz. 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
Rozdz. 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego,
Rozdz. 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,
Rozdz. 5 – Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych,
Rozdz. 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych.

Jakie kwestie reguluje Prawo budowlane

Litera prawa, w tym wypadku Prawa budowlanego, jest dziedziną żywą, dlatego przepisy w tekście ustawy zmieniają się za sprawą kolejnych nowelizacji. Dzięki temu proces projektowania i budowy jest upraszczany z punktu widzenia inwestora, który ma do spełnienia wymogi formalne. Przykładem niech będzie staranie się o pozwolenie na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego – w tym roku, po nowelizacji ustawy Prawo budowlane, zostanie ono zniesione, podobnie jak obowiązek zgłoszenia nadzorowi budowlanemu planowanego rozpoczęcia prac budowlanych. Będzie to związane brakiem konieczności starania się o następujące oświadczenia: zapewnienia dostaw energii, ciepła, wody, gazu i odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Zamiast dotychczasowego pozwolenia na budowę wystarczające będzie zgłoszenie projektu budowlanego, budowy i dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zastrzeżenia może wnieść miejscowy starosta, ma na to 30 dni. Dzięki tej zmianie inwestorzy będą mogli wcześniej rozpocząć wszelkie prace.