Jakie są typy budynków jedno- i wielorodzinnych?

Współczesna architektura mieszkaniowa prezentuje się zachęcająco dla nowej rzeszy nabywców i sprawia wrażenie, że jej wytwory są zupełnie unikalne. Tak jednak nie jest, ponieważ nowoczesny design, jakkolwiek niezwykle efektowny, jest tylko zewnętrznym dodatkiem do typów budynków, które znamy od dawna.

Jakie są typy budynków jedno- i wielorodzinnych?

Przeczytaj także: Przepisy prawne dotyczące kupna zabytkowych obiektów

Głównym podziałem w architekturze mieszkaniowej jest rozgraniczenie budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Każde z dwu obejmuje swoim zakresem kolejne odmiany. I tak wśród budynków wielorodzinnych rozróżniamy:

Galeriowiec – w budynku tego typu na każdym z pięter do mieszkań prowadzi usytuowana na zewnątrz elewacji galeria, czyli główny ciąg komunikacyjny, połączona z klatkami schodowymi. Ze względu na panujące u nas warunki pogodowe, galeriowce są rzadko spotykane. Najczęściej dostrzec je można na południu Europy, gdzie usytuowane tuż przy galerii pomieszczenia kuchenne spowija cień, natomiast słońce oświetla ścianę budynku, na którą wychodzą okna pokoi mieszkalnych.

Punktowiec – w tym przypadku budynek zawiera w sobie centralny węzeł komunikacyjny z jedną (co najmniej) klatką schodową, a drzwi mieszkań usytuowane są wokół pionu komunikacyjnego. Dzięki takiej konstrukcji lokale mieszkalne są oświetlane od strony co najmniej dwu stron świata, zapewniona jest sprawna wentylacja pomieszczeń. Wysokość punktowców i ilość kondygnacji przełożyły się na inną nazwę, pod którą funkcjonuje w świadomości ogółu – wieżowiec.

Korytarzowiec – już jego nazwa wskazuje jego wyróżnik – to długi, przebiegający centralnie korytarz, przy którym znajdują się wejścia do poszczególnych mieszkań. W przeciwieństwie do galeriowca, lokale znajdujące się w korytarzowcu oświetlone są z jednej strony, co uniemożliwia ich wietrzenie na przestrzał. Cechą wspólną korytarzowca i galeriowca są liczne i najczęściej niewielkie mieszkania, które składają się na poszczególne budynki.

Klatkowiec – w większości przypadków to tzw. blok, który tworzy zbiór wyposażonych w klatki schodowe segmentów, na które składają się sekcje – układy mieszkań na poszczególnych piętrach. Wygląd tych ostatnich jest wspólny dla wszystkich segmentów poza skrajnymi, które ze względu na obecność ścian szczytowych mogą mieć inny układ mieszkań.

Jakie są typy budynków jedno- i wielorodzinnych?

Zobacz też: Dom w granicy działki – jak poradzić sobie z budową?

Domy jednorodzinne, z których najpowszechniej występują te stojące samodzielnie, mogą być również ze sobą połączone na wiele sposobów:

w zabudowie gniazdowej, inaczej nazywanej grupową, domy jednorodzinne graniczą ze sobą ścianami, a połączone są ze sobą tak, aby środek ich grupy stanowiło wspólne podwórko, na które wychodzą okna wszystkich pomieszczeń kuchennych,

- domy jednorodzinne w zabudowie atrialnej połączone są ze sobą dwiema lub trzema ścianami, a doświetlane są przez niewielkie atria, w które wyposażony jest każdy z domów,

- domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej – popularne „szeregówki” graniczą ze sobą dwiema ścianami, przy czym segmenty graniczne – jedną. Każdy z budynków swoją szerokością wyznacza granice dwu działek, z przodu i tyłu zabudowy,

- domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej graniczą ze sobą jedną, wspólną ścianą.