Przeterminowane fugi – co z nimi robić?

Trudno wyobrazić sobie powierzchnię wykończoną płytkami, których nie łączy estetycznie wykonana fuga. Mimo że nie jest ona produktem spożywczym, a budowlanym i ona potrafi ulec przeterminowaniu, przez co nie nadaje się już do użycia. Jakie kroki możemy podjąć w tej sytuacji, a jakich warto unikać?

Przeterminowane fugi

Stare fugi a ich przechowywanie

Przydatność fugi jest uzależniona przede wszystkim od warunków, w jakich ją przechowujemy. Niewłaściwe składowanie jest równoznaczne z tym, że fuga po przekroczeniu terminu, a nawet jeszcze przed jego przekroczeniem, będzie niezdatna do użycia. Zupełnie odwrotnie może być, kiedy przechowujemy ją w prawidłowy sposób – w takiej sytuacji możliwe jest jej zastosowanie nawet po przekroczeniu terminu ważności.

Bardzo istotne we właściwym przechowywaniu fugi jest unikanie głównego, degradującego ją czynnika, czyli wilgoci. Cement zawarty w fudze w połączeniu z wilgocią ulega tak zwanemu zbryleniu, co sprawia, że nie nadaje się już do użytku. Dzieje się to głównie wtedy, gdy przechowujemy fugę w zawilgoconym pomieszczeniu, a także wtedy, gdy worek, w którym znajduje się cement, pozostawiamy otwarty.

Należy pamiętać również o tym, że nawet przy właściwym przechowywaniu, cement ulega wietrzeniu, przez co znacząco obniża swoje parametry techniczne i nadaje się do użycia maksymalnie do 3 miesięcy do przekroczeniu terminu.

Przeterminowane fugi

Stare fugi a ich przeznaczenie

Warunkiem właściwego przechowywania fugi jest suche i stosunkowo ciepłe pomieszczenie. Dzięki temu nawet po przekroczeniu terminu ważności możemy zdecydować się na zastosowanie teoretycznie niezdatnego do użycia produktu. Powinniśmy pamiętać jednak o tym, że po jego przekroczeniu, cement z każdym dniem będzie wytracał pomału swoje właściwości. Z tego względu, przeterminowaną fugę należy stosować głównie w miejscach obniżonego ryzyka. Do takich miejsc z pewnością możemy zaliczyć pomieszczenia gospodarcze, piwniczne, garaże czy kotłownie.

Stosowania tego rodzaju fugi należy unikać w przypadku często użytkowanych pomieszczeń domowych, a także powierzchni zewnętrznych, które są wykańczane przy użyciu płytek: balkonów, tarasów czy przydomowych basenów.

Kryzysowa sytuacja

Czasem nasza sytuacja może być jednak o tyle kryzysowa, że stosowanej przez nas wcześniej fugi nie ma już na sklepowych półkach, a konieczne jest jej odnowienie. Kiedy posiadamy szczelnie zamkniętą i dobrze przechowywaną fugę, która straciła swój termin ważności już dawno temu, jej zastosowanie będzie wyjściem ryzykownym, ale jednym z niewielu. Warto wówczas wypróbować skuteczność takiego produktu w innym miejscu, aby mieć pewność co do słuszności jego użycia.