Produkty

Przewody i kable do zastosowań domowych i zewnętrznych

Przewody i kable do zastosowań domowych i zewnętrznych

Konieczność wykonania w mieszkaniu instalacji elektrycznej oznacza wykorzystanie różnego rodzaju przewodów, a w przypadku wolnostojącego domu – także kabli. Poniżej przedstawimy różne ich rodzaje z uwagi na miejsce zastosowania i pełnioną funkcję.

instalacja elektrycznaZarówno kable, jak i przewody służą do tego samego celu – wyznaczają drogę płynącego prądu elektrycznego, jednak obie te nazwy nie mogą być używane wymiennie. Różnica wynika z ich budowy, a co za tym idzie, z odmiennego miejsca zastosowania. Konstrukcja żyły kabla wraz ze szczelnością i trwałością jego izolacji umożliwia jego umiejscowienie w warunkach zewnętrznych – nie tylko w ziemi, ale także i w powietrzu, a nawet w wodzie. Z kolei przewody elektryczne stosujemy wewnątrz pomieszczeń – właściciele mieszkań w blokach mieszkalnych mają więc do czynienia tylko z nimi, jeśli unowocześniają lub rozbudowują domową instalację elektryczną.

Pierwszy typ pracy – unowocześnienie – polega na usunięciu tych z przewodów, które są wysłużone, a materiałem używanym do sporządzenia ich żył jest aluminium. Wymienia się je na miedziane, natomiast aluminium jest stosowane wciąż, jednak jako materiał wykonania żył kabli energetycznych. Miedź jest dobrym przewodnikiem prądu, jest też bardziej giętka i wytrzymała na złamanie w porównaniu do aluminium. Zmieniły się też materiały wykorzystywane do izolowania żył – niegdyś była to guma, dzisiaj zastąpiona jest głównie przez polwinit.

Rozbudowanie instalacji elektrycznej jest konieczne, jeśli w naszym otoczeniu przybywa sprzętów gospodarstwa domowego – niektóre z nich (pralka, zmywarka, kuchenna płyta grzewcza) charakteryzują się dużym poborem mocy i aby nie obciążać nadmiernie istniejącej instalacji, tworzy się nowe obwody. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy zmieniamy system ogrzewania i decydujemy się na zastosowanie elektrycznego pieca akumulacyjnego – w tym przypadku podłączenie go do zwykłego gniazdka elektrycznego prowadzić może do przepalenia się przewodu a w efekcie – do awarii całej instalacji lub jej części.

Główne typy przewodów i kabli, które stosowane są w naszych domach, służą do:

- zamocowania w pomieszczeniach suchych na tynku lub pod nim – w tym wypadku użyć możemy przewodu YDYp 300/500 V lub YDYpżo 300/500 V z białą powłoką przewodów wewnętrznych,

- umieszczenia w tym samym miejscu we wnętrzach zarówno suchych, jak i narażonych na duże stężenie pary wodnej w powietrzu – YDYp 450/750 V, YDYpżo 450/750 V, YDY 450/750 V, YDYżo 450/750 V,

Przewód Ydyp- zamocowania w niewielkich urządzeniach, w tym przenośnych, służących na przykład do pomocy w remoncie (wiertarka, szlifierka), stosowanych wewnątrz pomieszczeń – OMYp (H03VV2-F) 300/300 V, OMYp (H05VV2-F) 300/300 V, OWY (H03VV2-F) 300/300 V, OWY (H05VV2-F) 300/300 V,

- zastosowania w przenośnych urządzeniach o dużym poborze mocy służy przewód giętki, na przykład OPDżo (H07RN-F) 450-750 V,

- użycia w miejscu narażonym na drgania lub do wykonania części instalacji wymagającej wielokrotnych zagięć – LGY (H07V-K) 450/750 V,

- układania w ziemi na obszarze o niewielkim zagrożeniu uszkodzeniami – XzTKMXpw,

- tworzenia linii energetycznych, które prowadzone są w ziemi lub w powietrzu – przykładem tego jest kabel z miedzianą żyłą i czarną powłoką YKY 0,6/1 kV lub YKYżo 0,6/1 kV.

Osobną grupę tworzą przewody wykorzystywane do transmisji sygnału telewizyjnego (YWD), telefonicznego (YTKSY), łączenia komponentów zestawu audio (PGYP) i do przesyłania sygnału z anteny satelitarnej (YWDXpek).

Data publikacji: 05.05.2016
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Instalacja elektryczna na placu budowy i rozbiórki

Instalacja elektryczna na placu budowy i rozbiórki
Myśląc o instalacji elektrycznej, wyobrażamy sobie układ przewodów i innych elementów w istniejącym już budynku. Tymczasem zasilania prądem wymagają r...
Czytaj więcej

Jak zlutować przewód elektryczny?

Jak zlutować przewód elektryczny?
Lutowanie przewodu elektrycznego, chociaż po opisie może wydać się skomplikowane, jest czynnością prostą, przyjemną i w zdecydowanej większości przypa...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Przewody i kable do zastosowań domowych i zewnętrznych