Ustalenie granicy działki – ważne informacje

Granice działek powinny być jasno wyznaczone, aby nie dochodziło do żadnych nieporozumień między sąsiadami. Czasem jednak sytuacja nie jest do końca jasna i w takim przypadku należy przeprowadzić ponowne rozgraniczenie nieruchomości.

Ustalenie granicy działki – ważne informacje

Rozgraniczanie nieruchomości

Granice działki warto rozgraniczyć lub odnowić, jeżeli sytuacja nie jest klarowna. Pozwoli nam to uniknąć w przyszłości sporów sąsiedzkich lub rozwiązać te, które już powstały. Wytyczaniem działek zajmują się geodeci, jednak to w naszej gestii leży złożenie odpowiednich dokumentów. Powinny one trafić od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Najczęściej postępowanie w tej sprawie jest wyłącznie administracyjne, jednak w wyjątkowych przypadkach może wejść w fazę sądową.

Przeczytaj także: Furtki – prawidłowe usytuowanie i montaż

O rozgraniczenie nieruchomości może wnioskować każdy z właścicieli sąsiednich działek, a także ich współwłaściciele oraz osoby postronne. W takim przypadku należy jednak wykazać swój interes prawny w dokonaniu takiego rozgraniczenia. Zdarzają się również sytuacje, w których postępowanie zostaje wszczęte z urzędu (determinantem jest ważny interes społeczny). Upoważnieni geodeci dokonują czynności ustalenia przebiegu granic, jednak nie zawsze spory sąsiedzkie są możliwe do polubownego rozwiązania.

W sytuacji, gdy ustalenie pierwotnego przebiegu granic działki nie jest możliwe, określa się je na podstawie ostatniego stanu spokojnego, czyli czasu, kiedy nie dochodziło do konfliktów z powodu granicy nieruchomości. W bardziej skomplikowanych sprawach dopuszcza się także wypłacenie dopłaty finansowej jednemu z właścicieli. Rozgraniczenia tego typu odbywają się na drodze sądowej, zatem trzeba liczyć się z pokryciem kosztów postępowania. Opłata wnoszona z wnioskiem o wyznaczenie granic wynosi 200 zł, a opinia biegłego geodety sądowego to koszt ok. 1500 zł.

Zobacz też: Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu

Ustalenie granicy działki – ważne informacje

W jakich przypadkach można liczyć na zasiedzenie?

Częstym przypadkiem przy wyznaczaniu granic działki jest tzw. zasiedzenie. Jeżeli posiadacz działki nie przejął jej w złej wierze, a teren użytkowany jest przez niego przez dwadzieścia lat, to można uznać, iż nabył prawo własności do tego gruntu. W przypadku, gdy działka została nabyta lub przejęta w złej wierze, okres ten wydłuża się jeszcze o 10 lat. Długoletni użytkownicy nie powinni się raczej martwić o zajmowane przez nich tereny, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można w każdej chwili złożyć wniosek o postępowanie administracyjne w tej sprawie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji może ono przejść w postępowanie sądowe.