LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Czym różnią się izolacje typu lekkiego, średniego i ciężkiego?

Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów powinniśmy wybrać odpowiedni rodzaj hydroizolacji. Wilgoć znajdująca się w gruncie lub pochodząca z wód opadowych może poczynić znaczne szkody, jeżeli wcześniej nie zadbamy o właściwe zabezpieczenie materiału budowlanego. W zależności od warunków mamy do wyboru jeden z trzech rodzajów izolacji, które uchronią nasz dom przed działaniem wody.

izolacja

Izolacja lekka

Jeżeli planujemy postawienie domu na gruntach łatwo przepuszczalnych (np. piaski i żwiry), gdzie poziom wód gruntowych nie dochodzi do poziomu posadowienia fundamentów, możemy wykonać hydroizolację typu lekkiego. Powstaje poprzez położenie jednej warstwy papy lub folii izolacyjnej bądź trzech warstw powłoki asfaltowo-kauczukowej na ścianach fundamentów. Pod podłogą piwnicy układa się natomiast dwie warstwy folii i szczelnie łączy się je z izolacją ław.

Izolacja średnia

Takie rozwiązanie stosujemy w przypadku gruntów spoistych o słabej przepuszczalności (np. gliniastych) oraz w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych ulega okresowym wahaniom. Hydroizolacja tego rodzaju składa się z dwóch warstw papy, folii lub lepiku ułożonego na ścianach piwnicy. Do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego podłogi używamy dwóch warstw papy podkładowej klejonej lub zgrzewanej.

Zaleca się również, aby w parze z taką izolacją szło również wykonanie drenażu opaskowego wokół domu. Przy jego zastosowaniu najkorzystniejsze będzie jednak użycie na ścianach fundamentów folii tłoczonej oraz papy. Takie rozwiązanie daje bowiem szybki odpływ wody.

Izolacji typu średniego nie stosujemy w przypadku, gdy woda wywiera ciśnienie na fundamenty domu. Wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, w których parcie wody jest krótkotrwałe.

izolacja

Izolacja ciężka

Gdy woda gruntowa stale sięga ponad poziom podłogi piwnicy, należy wykonać izolację ciężką. W takim przypadku ochrona powinna być nie tylko szczelna, ale również odporna na ciśnienie wywierane przez stały napór wody. W takich sytuacjach stosowanie jedynie wodoszczelnych materiałów izolacyjnych nie zawsze przyniesie oczekiwany rezultat, dlatego częstym rozwiązaniem jest projektowanie również wodoszczelnej konstrukcji ścian i podłogi.

Z uwagi na to, fundamenty wykonujemy, używając zbrojonego, wodoszczelnego betonu. Ważne, aby całość stanowiła konstrukcję monolityczną, co ma duży wpływ na przeciwdziałanie naporowi wody. Izolację uzupełnia papa lub folia ułożona po zewnętrznej stronie ścian.

Całość z kolei dzieli się na izolację poziomą i pionową. Pierwsza chroni przed przedostawaniem się wilgoci ścianami w górę (podciąganie kapilarne). Pionowa natomiast zabezpiecza fundamenty przed naporem wody. Żelazną zasadą w tym przypadku jest szczelne połączenie obu izolacji. W przeciwnym razie ściany fundamentów mogą zostać zawilgocone, co może na dłuższą metę poczynić spore szkody i wiązać się z późniejszą koniecznością poważniejszych prac remontowych.

izolacja

Warunki

Określony rodzaj hydroizolacji stosujemy zatem w zależności od specyfiki gruntu i poziomu wód. Przed przystąpieniem do budowy domu sprawdźmy dokładnie, z jakimi warunkami będziemy musieli się zmierzyć, aby wybrać odpowiedni rodzaj zabezpieczenia fundamentów naszego budynku. Ważne jest również, aby postawić na materiały wysokiej jakości. Wszelkiego rodzaju zamienniki mogą po pewnym czasie przestać spełniać swoje zadanie, co nie uchroni nas przed koniecznością poważniejszych prac.