icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Do czego wykorzystać geokraty?

Geokraty to nowoczesne produkty służące do zbrojenia gruntu czy też wzmacniania podłoża. Taki system tworzą przestrzenne konstrukcje, których podstawowym elementem są sekcje geosiatek komórkowych, zwanych też geokratą. Jak możemy je wykorzystać?

Do czego wykorzystać geokraty

Istota systemu geokrat

Geokraty stworzone są z wielu zgrzewanych punktowo (poprzez spawanie ultradźwiękami) specjalnych taśm, wykonanych z gęstego polietylenu (HDPE). Układ połączonych taśm tworzy formę o elastycznej strukturze, podobną do plastra miodu. Zwykle składa się ze sobą kilkadziesiąt takich plastrów. Wnętrze tak stworzonej, lekkiej i przestrzennej konstrukcji, wypełnia się określonym zasypowym materiałem konstrukcyjnym. Dzięki temu geokrata zyskuje dużą wytrzymałość i może służyć do stabilizowania i wzmacniania podłoża. Jako wypełniacze w systemie geokrat mogą być stosowane np. grunty z wykopów, kruszywa, kamienie, beton, ale także gleba z roślinnością.

Możliwości stosowania

Projektanci i inżynierowie, wraz z rozpowszechnieniem systemu geokrat, zyskali dodatkowe, wygodne i łatwe rozwiązanie, znacznie zwiększające i przyspieszające możliwość realizacji różnych prac. Najczęściej celowość zastosowanie geokrat rozważa się już na etapie projektowania nowych obiektów, tworzonych w określonej lokalizacji. Jeśli występujące tam grunty, lub też ich ukształtowanie, są niestabilne, zastosowanie geokrat staje się rozwiązaniem dużo szybszym, łatwiejszym i tańszym, niż tradycyjne metody wzmacniania podłoża (wymiana gruntów, osuszanie, palowanie).

Do czego wykorzystać geokraty

Technologia geokrat szczególnie ceniona jest przy:

- budowie i remontach dróg, w tym gruntowych, leśnych, tymczasowych,
- ulegających erozji skarpach, nasypach, rowach,
- ochronie linii brzegowej, nadbrzeży,
- tworzeniu, umacnianiu parkingów, placów,
- podbudowie rur i kanałów,
- wałach przeciwpowodziowych, murach oporowych,
- w ogrodnictwie,
- wielu innych zadaniach podczas całościowego zagospodarowywania prywatnych posesji.

Konkretne domowe zastosowania

Geokraty możemy efektywnie wykorzystać przy budowie i zagospodarowywaniu terenu wokół naszego domu. Zważywszy, że są one bardzo odporne na wszelkie warunki atmosferyczne (zwłaszcza na wodę oraz promienie UV,) przydadzą się w bardzo wielu przypadkach, np.:

- dla wzmocnienia słabego podłoża pod budowanymi obiektami, np. domem, ogrodzeniem, drogą dojazdową, altaną, placem czy ścieżkami,

- przy rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych, zwłaszcza w przypadku lokalizacji posesji w bardziej złożonych warunkach gruntowo-wodnych, przy stromych nachyleniach zboczy i skarp,

- dla zabezpieczenia zbiorników wodnych, takich jak stawy, oczka wodne, rzeki, jeziora, rowy czy kanały,

- przy tworzeniu przydomowych systemów drenażowych,

- w kształtowaniu przestrzeni ogrodowej, w tym także tworzeniu ogrodów na dachu (membrany dachowe),

- dla poprawy estetyki trudnych aranżacyjnie obszarów posesji – dotyczyć to może np. stromych zboczy, uskoków, skarp, nasypów czy rowów. Dokonujemy wówczas wypełnienia geokrat humusem i możemy zaplanować w tym miejscu zasadzenie odpowiedniego typu roślinności.

Istota systemu geokrat

Geokraty stworzone są z wielu zgrzewanych punktowo (poprzez spawanie ultradźwiękami) specjalnych taśm, wykonanych z gęstego polietylenu (HDPE). Układ połączonych taśm tworzy formę o elastycznej strukturze, podobną do plastra miodu. Zwykle składa się ze sobą kilkadziesiąt takich plastrów. Wnętrze tak stworzonej, lekkiej i przestrzennej konstrukcji, wypełnia się określonym zasypowym materiałem konstrukcyjnym. Dzięki temu geokrata zyskuje dużą wytrzymałość i może służyć do stabilizowania i wzmacniania podłoża. Jako wypełniacze w systemie geokrat mogą być stosowane np. grunty z wykopów, kruszywakamieniebeton, ale także gleba z roślinnością.