icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Dopłaty do gazu - co musisz wiedzieć?

W obliczu globalnych wyzwań energetycznych i rosnących cen surowców, kwestia dopłat do gazu stała się istotnym tematem w Polsce. Wzrost cen gazu ziemnego i innych paliw ma bezpośredni wpływ na budżety gospodarstw domowych, co skłania rząd do poszukiwania rozwiązań mających na celu złagodzenie tego obciążenia. Dla kogo dodatek osłonowy za gaz jest przeznaczony, ile wynosi? W tym artykule przyjrzymy się, jak działa system dopłat do gazu, kto może z niego skorzystać oraz w jakiej wysokości można otrzymać dodatek do gazu.

Dopłaty do gazuDopłaty do gazuDopłaty do gazuDopłaty do gazu

Dopłaty do gazu – co to takiego?

Konflikt na linii Rosja-Ukraina przyniósł szereg negatywnych konsekwencji ekonomicznych, w tym wzrost cen paliw kopalnych, a w szczególności gazu ziemnego. Zimą jest to szczególnie dotkliwe dla tych, którzy ogrzewają swoje domy gazem.

W roku 2023 weszła w życie ustawa, która zamraża ceny gazu na poziomie z 2022 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dostawcy gazu są zobowiązani do stosowania w rozliczeniach z klientami maksymalnej ceny za gaz, która wynosi 200,17 zł za MWh.

Około 300 000 polskich gospodarstw domowych ma skorzystać z dopłat do gazu, co oznacza możliwość korzystania z niższych taryf pomimo obecnie wyższych cen rynkowych. Sprawdź, czy Twoje gospodarstwo domowe kwalifikuje się do tej grupy.

Dopłata do gazu – co to takiego?

Czy można otrzymać 500 na gaz? Dofinansowanie wprowadzone w grudniu 2022 nie ma jednej konkretnej kwoty. Obejmuje trzy główne aspekty:

Stabilizacja cen gazu

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, ceny gazu są ustabilizowane na poziomie 200,17 zł za MWh. Oznacza to, że dostawcy nie mogą sprzedawać gazu po cenie wyższej niż ten limit. 

Jednakże, sytuacja w 2024 roku zmieni się, ponieważ zgodnie z dostępnymi informacjami, cena gazu została uwolniona od początku tego roku. Oznacza to, że od 2024 roku ceny gazu nie będą już regulowane na poziomie ustawowym, lecz będą podlegać wolnorynkowym fluktuacjom. W związku z tym, konsumenci i przedsiębiorstwa powinni być przygotowani na zmienność cen gazu, która może być wynikiem czynników rynkowych oraz globalnych trendów w sektorze energetycznym. To uwolnienie cen może prowadzić do zwiększonej niepewności co do przyszłych kosztów ogrzewania i użytkowania gazu, co wymaga od konsumentów czy biznesów szczególnej uwagi oraz planowania.

Zmiana stawki VAT na gaz

W 2022 roku stawka VAT na gaz wynosiła 0%, co było częścią działań rządowych, mających na celu złagodzenie wpływu wzrostu cen energii na gospodarstwa domowe. Jednakże, od początku 2023 roku, stawka ta wzrosła do 23%, co oznacza powrót do standardowej stawki podatkowej.

Ta zmiana ma znaczący wpływ na koszty użytkowania gazu dla konsumentów, podkreślając potrzebę uwzględnienia tych dodatkowych kosztów w domowych budżetach. Wzrost stawki VAT na gaz jest również odzwierciedleniem stopniowego wycofywania się z tymczasowych środków wsparcia wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys energetyczny.

Wsparcie w formie zwrotu podatku

Gospodarstwa domowe oraz inne uprawnione podmioty, które spełniają określone kryteria, mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci zwrotu podatku VAT. Ten mechanizm jest szczególnie ważny w kontekście wzrostu stawki VAT na gaz z 0% do 23% w 2023 roku. 

Zwrot podatku VAT miał na celu złagodzenie finansowego obciążenia dla konsumentów, szczególnie dla tych, którzy są najbardziej narażeni na skutki wzrostu cen energii. W związku z tym konsumenci powinni być świadomi dostępnych opcji wsparcia i upewnić się, że spełniają wymagane kryteria, aby móc skorzystać z tej formy pomocy.

Dla kogo dodatek do gazuDla kogo dodatek do gazuDla kogo dodatek do gazuDla kogo dodatek do gazu

Dla kogo dodatek do gazu – kryteria przyznawania dodatku do gazu w 2023 roku

W 2023 roku, możliwość ubiegania się o zwrot VAT-u za gaz została udostępniona gospodarstwom domowym oraz tzw. odbiorcom wrażliwym, w tym szkołom, przedszkolom, placówkom medycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Dla kogo dodatek na gaz był przeznaczony? Aby kwalifikować się do zwrotu, konieczne było spełnienie trzech głównych kryteriów:

  1. Gaz musiał być głównym źródłem ogrzewania w Twoim domu lub mieszkaniu. Zwrot nie przysługiwał, jeśli gaz używany był jedynie do podgrzewania wody lub gotowania.
  2. Piec gazowy musiał być zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  3. Składający wniosek musiał spełnić określone kryterium dochodowe. Zmiany wprowadzone od stycznia 2023 roku miały na celu wsparcie osób o niskich dochodach. Wymagany poziom dochodowy to:

– 2 100 zł średniego dochodu miesięcznego dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

– 1 500 zł średniego dochodu miesięcznego na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek do gazuDodatek do gazuDodatek do gazuDodatek do gazu

500 zł do gazu? Wysokość zwrotu podatku

Wysokość dopłaty do gazu była ustalana procentowo i była taka sama dla wszystkich uprawnionych, którzy złożyli wniosek i spełnili wymagane kryteria. Oznaczało to, że otrzymywali zwrot VAT-u, który został wcześniej naliczony na ich fakturach za gaz (mogli sprawdzić dokładną kwotę tego podatku na fakturze). Warto przypomnieć, że od początku 2023 roku stawka VAT na gaz wynosiła 23%, podczas gdy od lutego 2022 roku wynosiła 0%.

Większe zwroty otrzymywały te gospodarstwa domowe, które zużywały więcej gazu. Ostateczna kwota zwrotu różniła się więc w zależności od indywidualnego zużycia gazu, ale zawsze była proporcjonalna do poniesionych opłat. W praktyce wiele gospodarstw domowych otrzymało zwrot podatku w wysokości 500 zł na gaz.

Dodatek do gazu – co dalej?

W 2024 roku wydaje się mało prawdopodobne, aby kontynuowano program zwrotu podatku VAT za gaz, który był wprowadzony w poprzednich latach. Ta zmiana może mieć istotny wpływ na gospodarstwa domowe, które przyzwyczaiły się do wsparcia finansowego w ramach tego programu. Warto zatem rozważyć alternatywne metody ogrzewania lub sposoby zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem gazowym.

Jednocześnie, warto zwrócić uwagę, że w sieci sklepów Castorama dostępne są różnorodne piece gazowe oraz akcesoria do ogrzewania domu. Oferta ta może być szczególnie interesująca dla tych, którzy planują modernizację lub instalację nowego systemu ogrzewania w swoim domu. Castorama oferuje szeroki wybór produktów, które mogą pomóc w efektywnym i ekonomicznym ogrzewaniu przestrzeni mieszkalnych, co jest szczególnie ważne w obliczu braku zwrotu podatku VAT w 2024 roku.