Jak możemy zabezpieczyć się przed zalewaniem piwnicy?

Pojawiająca się w piwnicy woda jest prawdziwym utrapieniem i może prowadzić nie tylko do niszczenia pomieszczeń i sprzętów tam się znajdujących, ale w dłuższej perpektywie także do zawilgocenia i kruszenia murów. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka, warto zatem przyjrzeć się im nieco bliżej.

Jak możemy zabezpieczyć się przed zalewaniem piwnicy

Zalewanie piwnicy może być spowodowane m.in. wysokim poziomem wód gruntowych, niekorzystnym dla budynku ukształtowaniem terenu, silnymi opadami, topnieniem śniegu, brakiem izolacji czy różnego rodzaju awariami systemu wodno-kanalizacyjnego. W przypadku niektórych z nich wystarczy odpowiednio zabezpieczyć dom i jego obejście, jednak jeżeli woda do piwnicy już się dostanie, warto wiedzieć, jak skutecznie ją usunąć.

Izolacja

Podstawowym elementem chroniącym nas przed zalewaniem jest odpowiednio wykonana izolacja ścian i podłogi. Wody gruntowe (szczególnie w trakcie silnych opadów deszczu) mogą bowiem przesiąkać przez mury i powoli zalewać piwnicę. W wielu przypadkach możemy tego uniknąć stosując jako izolację ścian i posadzki odpowiednie zaprawy hydroizolacyjne, które nie przepuszczają wody. Ściany zewnętrzne fundamentów izolujemy natomiast papą podkładową lub specjalnymi foliami oraz folią tłoczoną. W przypadku silnego spadku terenu, kiedy woda mocno napiera na mury, takie rozwiązanie może jednak okazać się nieskuteczne.

Drenaż

Wtedy warto zdecydować się na wykonanie drenażu opaskowego wokół domu, który będzie odprowadzał nadmiar wody znajdującej się wokół fundamentów. Dobrym pomysłem jest wykonanie wcześniej badania gruntu i sprawdzenia poziomu wód gruntowych, aby prawidłowo zaplanować instalację.

Drenaż jest systemem rur ułożonych wokół domu, które dobiera się do rodzaju gruntu i intensywności napływu wody. Integralnym jego elementem są studzienki chłonne, do których woda jest doprowadzana i w których wsiąka w grunt.

Ważne! Aby system sprawnie działał, należy przeprowadzać jego okresowe kontrole.

Podłoże

Warto również zadbać, aby wokół domu znajdował się grunt spoisty, który nie będzie dopuszczał do łatwego przenikania wody. Jest to istotne zwłaszcza w trakcie opadów deszczu, kiedy z dachu spada duża ilość wody. Grunt w postaci żwiru nie jest odpowiednim zabezpieczeniem i nie stanowi żadnej przeszkody dla wsiąkającej wody. Warto zatem, aby wokół domu znajdowało się podłoże zagęszczone, np. piasek. Dodatkowo możemy uformować delikatny spadek, aby woda spływała jak najdalej od domu.

Jak możemy zabezpieczyć się przed zalewaniem piwnicy

Pompa

Wszystkie powyższe metody mogą jednak okazać się nieskuteczne w przypadku intensywnych opadów. Nie będą pomocne również w sytuacji, gdy do piwnicy prowadzi szeroki zjazd (np. do mieszczącego się w niej garażu), ponieważ wtedy woda ma tym bardziej ułatwiony dostęp. Jeżeli wiemy, że woda nieuchronnie będzie wdzierała się do środka, najlepiej zaopatrzyć się w pompę wodną. Aby zapewnić jej optymalne warunki działania, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie studzienki przed bramą garażową. Wystarczy, że w trakcie deszczu włożymy do niej pompę, a ta wykonana za nas całą pracę. Większość modeli jest wyposażona w spławik, który po osiągnięciu przez wodę określonego poziomu uruchamia urządzenie i usuwa wodę.

Natomiast gdy pozostawienie pompy na zewnątrz nie jest możliwe, możemy dodatkowo wykonać studzienkę w piwnicy. Ważne, aby obie wykonane były w taki sposób, żeby woda ze studzienki znajdującej się poza budynkiem bezpośrednio wlewała się do studzienki wykonanej w piwnicy. Dzięki temu unikniemy zalewania murów i podłogi budynku.

Jeżeli wokół domu mamy wykonany drenaż, pompę możemy również umiejscowić w studzience chłonnej. Tym sposobem nie doprowadzimy do niedrożności całego systemu, co często skutkuje cofaniem się wody i w efekcie podmakaniem domu.