Jak połączyć rury miedziane i z tworzywa sztucznego

Chociaż prawidłowo funkcjonująca instalacja doprowadzająca wodę powinna być sporządzona z jednego materiału, konieczność jej rozbudowy, modernizacji lub wymiany fragmentu skutkuje użyciem rur wykonanych z innego budulca. O tym, jak połączyć dwa ich rodzaje, opowiemy na przykładzie elementów systemu z miedzi i tworzywa sztucznego.

ruryruryruryrury

Miedź jest materiałem wszechstronnie wykorzystywanym w budownictwie i chociaż jest stosunkowo droga, jej trwałość, wytrzymałość i estetyczny wygląd – cechy niezmienne i niezależne od upływu czasu – wynagradzają poniesione jednorazowo koszty. Od razu rzuca się w oczy, zwłaszcza jeśli została użyta do wykończenia dachu, a elementy z niej wykonane goszczą też we wnętrzach mieszkań, czy to jako komponenty instalacji wodnej i grzewczej, czy jako część stylizowanej na starą armatury, czy jako ozdoby dekorujące wnętrze zaaranżowane na sposób rustykalny. Spośród wielu jej zalet warto wymienić zdolność do recyklingu – obecnie blisko połowa używanych na naszym kontynencie miedzianych części pochodzi z odzysku.

Elementy instalacji miedziowej z racji swojego reprezentatywnego wyglądu nie potrzebują ukrywania w ścianach pod warstwą tynku. Wręcz przeciwnie – poprowadzone na powierzchni stanowią dopełnienie stylu pomieszczenia. Na popularność użycia miedzi w budowie instalacji wodnej i grzewczej wpływa również stosunkowo niewielka rozszerzalność termiczna i odporność na działanie ciśnienia panującego wewnątrz systemu wodnego i skrajnych temperatur. Ta ostatnia właściwość jest wykorzystywana do prawidłowego montażu urządzeń podgrzewających wodę. Nawet jeśli instalacja wykonana jest z tworzywa sztucznego, pierwszy odcinek rur tuż za podgrzewaczem powinien być wykonany z metalu i dopiero on łączy się z całością rur przewodzących wodę z tworzyw sztucznych.

rura-miedzianarura-miedzianarura-miedzianarura-miedziana

Do nielicznych wad instalacji sporządzonej z miedzi należy jej mała odporność na korodowanie, jeśli poszczególne fragmenty systemu rur wykonane są z innych metali – stali i aluminium. Aby nie dopuścić do niekorzystnych zmian we wnętrzu rur miedziowych, poszczególne materiały powinny zostać oddzielone od siebie filtrem i izolacją dielektryczną. Z konieczności tej zwolnione są połączenia rur miedzianych i wykonanych z tworzyw sztucznych – materiały te nie reagują na siebie niekorzystnie pod wpływem przepływającej wody. Łączenia rur wykonanych z miedzi i tworzywa sztucznego wykonuje się szczególnie często przy podłączeniach baterii łazienkowych i kuchennych.

Wszelkie prace rozpoczynamy od odcięcia dopływu wody. Miejsce styku tworzywa sztucznego i miedzi wypełnia specjalna złączka, którą wkręca się do rury metalowej. Tak przygotowane miejsce łączenia z rurą z tworzywa należy następnie bardzo dokładnie oczyścić papierem ściernym i osuszyć, a następnie powlec warstwą kleju – nakładamy go na zewnętrzną część rury i wewnętrzną złączki. Następnie element z tworzywa wciskamy do wnętrza złączki i czekamy na wyschnięcie kleju – czas podany jest przez producenta specyfiku. W tym czasie główny zawór wodny jest w dalszym ciągu zakręcony. Dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju i po zamocowaniu pozostałych elementów – na przykład baterii – odkręcamy zawór i sprawdzamy szczelność wykonanego połączenia.

 

Data aktualizacji: 28.05.2024