Jak transportować duże okna?

Przewóz okien wymaga od nas dokładnego zabezpieczenia transportowanych elementów w taki sposób, aby całość mogła zostać dostarczona na miejsce w nienaruszonym stanie. Najlepiej zadanie to zlecić wykwalifikowanej ekipie transportowej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli przewozu okien musimy dokonać samodzielnie, należy odpowiednio się do tego przygotować.

Jak transportować duże okna?

Transport okien jest przedsięwzięciem ryzykownym, dlatego z reguły spoczywa na producencie, który zobowiązuje się dostarczyć zakupiony towar pod adres wskazany przez nabywcę. Odpowiedzialność za jego bezpieczny przewóz nie spoczywa wtedy na nas, tylko na przewoźniku, co jest dla nas rozwiązaniem bardzo wygodnym. Innym sposobem jest wynajęcie firmy przewozowej, która specjalizuje się w transporcie wielkogabarytowych okien. Musimy jednak mieć pewność, że zleceniobiorca ma odpowiedni samochód wyposażony w specjalny stojak, bez którego trudno o transport niepowodujący defektu okien.

Przeczytaj także: Nowoczesne okna, czyli jakie?

Co gwarantuje największe bezpieczeństwo transportu?

Przewóz tego rodzaju elementów zawsze jest obarczony pewnym stopniem ryzyka i jest tym większy, im większych rozmiarów są okna. Aby zapewnić optymalny transport, musimy ustawić okna w pozycji pionowej, co nie tylko zwiększa możliwości załadunkowe, ale również minimalizuje ryzyko potencjalnych uszkodzeń. W tym celu, na przyczepie zamontowany musi być odpowiedni stojak, o który oparte są okna. Do jego konstrukcji dokładnie przytwierdzamy każde z okien przy użyciu lin i pasów. Okna stykają się ramami, dlatego (jeżeli nie są fabrycznie zapakowane) warto pomiędzy nie włożyć styropian lub karton, aby uchronić ładunek przez zarysowaniami. Ram nie kładziemy również bezpośrednio na podłodze, dlatego należy włożyć pod każdą z nich podkładki z miękkiego materiału.

Samochód

Jeżeli planujemy załadunek większej ilości okien, musimy mieć pewność, że podłoga w samochodzie lub przyczepie wytrzyma ciężar. Każde okno – w zależności od rozmiarów – waży kilkadziesiąt kilogramów, a konstrukcje o bardzo dużych gabarytach mają nawet ponad 100 kg.
Dobrze również, aby w miarę możliwości ładunek mógł być zasłonięty, zwłaszcza jeżeli planujemy przewóz na długim dystansie. Zabudowana przyczepa zwiększa bowiem bezpieczeństwo przewożonych elementów. Wystarczy, gdy będzie zakryta jedynie plandeką, co jest o tyle wygodne, że w przypadku bardzo dużych okien możemy ją zdjąć i nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób rozmiarami przyczepy.

Zobacz też: Wybieramy okna – jaką powinny mieć szerokość?

Jak transportować duże okna?

Na własną rękę

Jeżeli przewóz okien musimy zorganizować sami, najlepiej gdy będziemy dysponowali wspomnianym wyżej samochodem lub przyczepą wyposażoną w stojak. Duże okna nie zmieszczą się raczej w samochodzie osobowym, co w przypadku ram o standardowych rozmiarach często nie stanowi problemu. Nie zaleca się również przytwierdzania okien do dachu samochodu, bowiem taki transport nie daje gwarancji, że uda nam się bezpiecznie dostarczyć ładunek na miejsce przeznaczenia, a dodatkowo stwarza duże niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Natomiast w przypadku, gdy mamy do dyspozycji przyczepę, która nie posiada stojaka, możemy przewozić okna w pozycji poziomej. Pamiętajmy jednak, że należy je transportować pojedynczo. Przewóz dwóch elementów może nastąpić jedynie po bardzo dokładnym zabezpieczeniu ładunku, a i wtedy musimy zwrócić uwagę na to, aby jechać wyjątkowo ostrożnie. Oba okna należy ułożyć nieruchomo tak, żeby okno położone na górze nie zsunęło się na szybę położoną pod nim i nie uszkodziło jej.
Jak widać, możemy sami zorganizować transport okien wielkogabarytowych, zwłaszcza jeżeli dysponujemy odpowiednim sprzętem. Natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek odpowiedniego środka do transportu tego rodzaju ładunku, warto oszczędzić sobie trudu i zlecić to zadanie profesjonalnej firmie.