Jak wybrać cement?

Jako nadający wytrzymałość składnik betonu, cement jest niezwykle ważnym materiałem budowlanym. Dlatego właśnie jego wytwarzanie oraz klasy wytrzymałości są tak skrupulatnie monitorowane, a znajomość jego właściwości jest wręcz niezbędna do zapewnienia budynkom odpowiedniej tężyzny. Na co musimy zwracać uwagę przy jego wyborze?

Jak wybrać cement?

Prawo i jego naginanie

Ze względu na swoją niezwykle ważną rolę w budownictwie, produkcja i sprzedaż cementu jest objęta wymogami ustawy o wyrobach budowlanych z 2004 roku oraz normami europejskimi. W praktyce przejawia się to obowiązkiem umieszczania oznaczeń CEM lub B. Jeżeli cement sprzedawany jest luzem, a nie w opakowaniach, konieczna identyfikacja musi znajdować się w dokumentacji handlowej. Prócz wymaganych prawem znaków, warto również zwrócić uwagę na dalsze oznaczenia umieszczane przez samych producentów, jak choćby strzałka „Pewny Cement”, będąca znakiem Stowarzyszenia Producentów Betonu.

Niestety, nie brakuje przypadków sprzedawania produktów pośledniejszej jakości, z przekraczającą normy domieszką pyłów lotnych lub niewłaściwym oznaczeniem. Dlatego dla pewności i spokoju lepiej zaopatrywać się w worki prosto z cementowni lub marketu budowlanego. W końcu mowa o podstawowym elemencie budowlanym.

Rodzaje cementu

W naszym kraju wyróżniamy pięć rodzajów tego budulca, a co za tym idzie, mamy do czynienia z 5 oznaczeniami. Wyznaczają „czystość” składu, czyli ile dodatków poza klinkierem znajduje się w worku, gdzie I oznacza najmniejszą ilość domieszek:

- CEM I – cement portlandzki,

- CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy,

- CEM III – cement hutniczy,

- CEM IV – cement pucolanowy,

- CEM V – cement wieloskładnikowy.

Dalsze oznaczenia

Dla każdej z odmian dodatkowym oznaczeniem jest litera A, B, lub C. Oznacza, jaki przedział procentowy składników mineralnych, poza klinkierem, znajduje się w cemencie. Liczby prezentują się następująco:

- CEM I – bez liter, według norm ilość składników mineralnych w masie nie może przekraczać 5%,

- CEM II/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 6-20%,

- CEM II/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 21-35%,

- CEM III/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 36-65%,

- CEM III/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 66-80%,

- CEM III/C – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 81-95%,

- CEM IV/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 11-35%,

- CEM IV/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 36-55%,

- CEM V/A – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 36-60%,

- CEM V/B – ilość składników mineralnych mieści się w przedziale 61-80%.

Dodatki

Zamiast klinkieru w cemencie znajdują się różne składniki, które nie tylko wiążą sam budulec, ale także nadają mu dodatkowych właściwości. Dla nich oznaczenia literowe prezentują się następująco:

- K – klinkier cementu portlandzkiego,

- D – pył lotny krzemionkowy (cement portlandzki krzemionkowy),

- S – granulowany żużel wielkopiecowy (cement portlandzki żużlowy),

- P – pucolana naturalna (cement portlandzki pucolanowy),

- Q – pucolana naturalna wypalana,

- V – popiół lotny krzemionkowy (cement portlandzki popiołowy),

- W – popiół lotny wapienny,

- L – wapień mielony (cement portlandzki wapienny),

- LL – wapień mielony o zawartości węgla organicznego poniżej 0,2%,

- T – łupek palony (cement portlandzki łupkowy),

- M – oznaczenie dotyczące wszystkich składników innych niż klinkier, z których żaden nie dominuje (cement portlandzki wieloskładnikowy).

Widniejący po symbolu B lub CE ciąg znaków Xi jest związany z wymogami Ministerstwa Zdrowia i oznacza, że mamy do czynienia z preparatem niebezpiecznym dla zdrowia i drażniącym drogi oddechowe oraz oczy.

Przeczytaj także: Czy plastyfikator może zastąpić wapno w zaprawie do murowania?

Jak wybrać cement?

Klasa wytrzymałości

Po usystematyzowaniu podziałów i oznaczeń betonu, skala wytrzymałości betonu stała się znacznie krótsza. Do zabudowy jednorodzinnej i prac wokół domu wystarczy nam materiał z zakresu 32,5, 42,5 i 52,5. Oczywiście istnieją mocniejsze mieszanki (od 62,5 i wzwyż), jednak są przeznaczone do zadań specjalnych i skomplikowanych prac inżynieryjnych. Pamiętajmy, że nie zawsze prezentowane na opakowaniach oznaczenia dokładnie przekładają się na wytrzymałość betonu, dlatego warto zapoznać się z jego dokładnymi parametrami podanymi na stronie internetowej. Co ciekawe, często prawdziwe osiągi budulca są lepsze od tych deklarowanych, a należy to tłumaczyć zapobiegliwością producentów.

Zobacz też: Beton mrozoodporny – jak go wykonać

Jak dobrać cement

Gdy już wiemy, co znaczą litery oraz cyfry na opakowaniach, warto zadać sobie pytanie, cóż oznaczają one dla kupującego. Wbrew pozorom na potrzeby codziennych prac, np. tworzenia fundamentów pod płoty, napraw pęknięć i podobnych zajęć, wystarczą nam cementy niższej jakości (od klasy III wzwyż), w których zawartość dodatków wykracza ponad 30%. Pamiętajmy jednak, że będzie się to wiązać nie tylko z pogorszeniem warunków technicznych, ale także szybszym kruszeniem się, a także wyraźnym pogorszeniem efektów estetycznych.

Wszystkie odpowiednio oznaczone i wyprodukowane worki cementu gwarantują odpowiednie wiązanie, a w zależności od zasobności naszego portfela możemy decydować się na rozwiązanie wyższej lub niższej jakości. Przy doborze budulca w zabudowie jednorodzinnej lepiej, by odpowiedni pod kątem wytrzymałości materiał wybrała osoba z przeszkoleniem inżynierskim.