Jaka ilość wody potrzebna jest do budowy domu?

Budując dom, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody – ta będzie przydatna na każdym etapie budowy. Ile wody możemy potrzebować podczas prac budowlanych?

Jaka ilość wody potrzebna jest do budowy domu

Od czego zależy zużycie wody przy budowie?

Zużycie wody na budowie w największym stopniu zależy od przyjętej techniki stawiania murów. Przy tradycyjnych sposobach murowania „na mokro” zużycie wody jest zwykle największe. Głównie dlatego, że zużywa się wtedy sporo betonu oraz zaprawy łączącej i wyrównującej niedoskonałości zastosowanych materiałów. Najmniej natomiast wody zużywamy przy tzw. rozwiązaniach „suchych”. Mogą nimi być np.:

- szkieletowe konstrukcje drewniane,
- konstrukcje z lekkiej stali,
- konstrukcje z prefabrykatów,
- stawianie ścian z precyzyjnie wykonanych betonowych bloczków, cienko spoinowanych na zaprawę klejową.

Jaka ilość wody?

Najwięcej wody, bo około 10 litrów/m², zużyjemy, budując ścianę jednowarstwową z dość grubych (około 44 cm) pustaków łączonych tradycyjną zaprawą.

Ponad połowę tej ilości wody, bo około 7 litrów/m² ściany zużyje się, budując ją z cieńszych pustaków (ok. 25 cm), ale dodając warstwę docieplenia ściany.

Jedynie około 1 do 2 litrów wody na 1 m² ściany zużyjemy, stosując dokładnie wymiarowane bloczki na ścianę jednowarstwową (o grubości ok. 37 cm), łączone na cienką spoinę. Precyzja wykonania stosowanych materiałów istotnie zmniejszy zużycie zaprawy, wymagającej sporego dodatku wody.

Przy dobrych materiałach można zastosować nawet bardzo cienkie spoiny. Precyzyjnie postawione, równe ściany wymagają także znacznie cieńszej warstwy tynku.

Zastosowanie gotowych, dokładnie dopasowanych prefabrykatów np. nadproży, stropów – także znacznie obniża zużycie wody. Przykładowo, budowa stropu gęstożebrowego powoduje zużycie około 10-krotnie większej ilości wody – niż przy zastosowaniu zbrojonego prefabrykatu stropowego.

Jaka ilość wody potrzebna jest do budowy domu

Skąd brać wodę?

Najprościej jest korzystać na budowie z wody doprowadzonej przewodami wodociągowymi. Jeśli jednak na danym terenie woda nie jest dostępna tą drogą, można pomyśleć o takich rozwiązaniach, jak:

- wybudowanie własnej małej studni – na wykop do 30 m głębokości nie jest potrzebne pozwolenie,
- korzystanie z wody np. z pobliskiego stawu, jeziora, rzeki czy strumienia. Jednakże trzeba tu zwrócić uwagę na jakość i skład wody, bo nie każda będzie nadawała się do celów budowlanych. Woda nie może być zanieczyszczona czy zmineralizowana, bo beton nie będzie wówczas właściwie wiązał i twardniał,
- zbieranie i korzystanie z deszczówki, co zwykle jest jedynie źródłem jedynie wspomagającym,
- zamawianie beczkowozów z wodą, co jest jednak dość uciążliwe i kosztowne.