icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Kolorowa woda w kranie – co robić?

Nie zawsze mamy wpływ na źródło, z jakiego czerpana jest woda doprowadzana do naszego mieszkania, ani na jakość i stan sieci instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Co zatem możemy zrobić, jeśli z kranu lecieć będzie zanieczyszczona woda?

Kolorowa woda w kranie

Na wybranym terenie

Najbardziej komfortową sytuację mamy wtedy, gdy możemy postawić dom i zamieszkać w naturalnej, niezbyt zaludnionej okolicy, gdzie nie ma wodociągów. Wówczas sami możemy wybudować własną studnię, a jeśli będzie taka potrzeba – stworzyć przydomową stację uzdatniania wody i w całości czuwać nad jakością wody. Warto jednak skorzystać przy tym z pomocy odpowiednich fachowców, którzy po dokładnej analizie składu występującej wody, dobiorą technologię oczyszczania i urządzenia potrzebne do przydomowego uzdatniania wody. Niestety rozwiązanie takie wymaga poniesienia niemałych nakładów finansowych na początku (nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych), ale nie będziemy później skazani na niespodzianki, zanieczyszczenia i przebarwienia używanej przez nas wody.

Woda z wodociągów

Zwykle dopiero po wybudowaniu domu na uzbrojonym w pełni terenie czy też po zakupie gotowego mieszkania zauważamy, że na ubraniach i białej armaturze pojawiają się zacieki, naloty, kamień oraz przebarwienia. Wówczas niezbędne stają się działania mające na celu uzdatnianie takiej wody.

Najczęstszymi zanieczyszczeniami wody występującej na terenie Polski są związki wapnia i magnezu, które powodują osadzanie się kamienia. Dość powszechna jest także obecność żelaza i manganu, co może wywoływać przebarwienia wody. Na niektórych terenach (Żuławach, w części województwa pomorskiego oraz na Śląsku) w wodzie występuje duża zawartość fluoru, która może być szkodliwa i wywoływać choroby (fluorozę).

Należy także pamiętać, że stare, niewymieniane rury, którymi transportowana jest woda, mają w swym składzie metale, które po jakimś czasie mogą przenikać do krążącej wody. Tym sposobem może znaleźć się w niej np. ołów. Z ocynkowanych rur uwalniane są natomiast jony cynku, a także jony innych metali, z których wykonano instalacje wodne, jak miedź, mangan, nikiel czy żelazo.

Jeśli z kranu zaczyna płynąć mocno zażółcona woda, oznacza to konieczność oczyszczenia instalacji lub wymiany rur.

Sposoby uzdatniania wody

Najskuteczniejszą metodą uzdatniania wody jest używanie odpowiednich filtrów. Mogą one być niewielkie, zastosowane lokalnie, zakładane np. jedynie na kran. Bywają także filtry średniej wielkości, ze zbiornikami na kilka czy kilkanaście litrów, ale także dostępne są całe stacje uzdatniające wodę, np. dla domku jednorodzinnego.

W celu zmiękczenia wody, czyli usunięcia z niej związków magnezu oraz wapnia, stosowane są filtry zwane zmiękczaczami. Powodują one wymianę jonów magnezu i wapnia na nieszkodliwe i nieosadzające się jony sodu. Wykorzystywane są tu wymienniki wypełnione kationitem o odczynie kwaśnym. Filtry takie rzadko stosowane są jedynie miejscowo, warto zastosować je dla całej wody kierowanej do określonej grupy mieszkańców.

Zawartość fluoru w wodzie można usuwać za pomocą filtrów osmotycznych, wykorzystujących zjawisko odwróconej osmozy. Polega ono na kilkukrotnym filtrowaniu wody z wykorzystaniem błony półprzepuszczalnej, stanowiącej bardzo dokładne sito. Filtry takie są w stanie pozbawić naszą wodę zarówno metali ciężkich, jak i zanieczyszczeń organicznych, a także bakterii i alergenów. Powinniśmy jednak pamiętać o częstej wymianie wkładów tych filtrów, ponieważ łatwo się zanieczyszczają, nawet najdrobniejszymi zanieczyszczeniami. Zastosowanie filtrów do kranów (także tych przy pralce) zwiększy żywotność urządzeń i baterii.

Kolorowa woda w kranie

Filtry przeciw przebarwieniom

Główne źródło przebarwień wody, czyli żelazo i mangan, usuwać można skutecznie dzięki specjalnym filtrom. Stosowaną we wszelkich (domowych czy profesjonalnych) filtrach metodą usuwającą żelazo jest najczęściej napowietrzenie wody. Pod jego wpływem żelazo utlenia się i tworzy rdzę. Natomiast z rdzy woda oczyszczana jest przez filtr wypełniony drobnym piaskiem kwarcowym.

Mangan usuwany jest z wody przez filtry katalityczne wypełnione piaskiem z naturalnych skał, zawierającym tlenki manganu. Przyspieszają one proces utleniania się manganu z wody, który sam, tworząc formę tlenku, osadza się następnie na filtrze.

Dla właściwego rozpoznania tego, jakie konkretnie czynniki wywołują u nas problemy z wodą, warto wykonać laboratoryjną analizę składu wody (sporządzają je pracownie Badań Fizykochemicznych Wody, stacje sanitarno-epidemiologiczne czy laboratoria przy ośrodkach naukowych). Koszt analizy waha się od 150 do 300 zł. Wówczas będziemy wiedzieli, jakiego rodzaju filtry sprawdzą się w naszych warunkach najlepiej.

Zakup filtrów do indywidualnego użytku stanowi wydatek rzędu kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, zależnie od typu, wielkości i rodzaju konkretnego sprzętu. Poza zainstalowaniem odpowiednich filtrów powinniśmy co najmniej raz na kwartał dokładnie czyścić całą domową instalację wodną, żeby zapobiec gromadzeniu się w niej osadów metali ze starzejących się rur czy zaworów.