Nakładanie tynków elewacyjnych – ważne informacje

Niezależnie od tego, czy nałożenie tynku elewacyjnego powierzymy ekipie fachowców, czy też sami zabierzemy się za czynności z tym związane, powinniśmy poznać szereg aspektów dotyczących tego procesu. Albo po to, by móc zweryfikować pracę budowlańców, albo by samemu przyczynić się do skutecznego wykończenia elewacji naszego budynku. Mowa tutaj chociażby o odpowiednim przygotowaniu podłoża i właściwej aplikacji tynku, jak i sprzyjających temu warunkach. Oto cała niezbędna wiedza na ten temat.

Przygotowanie podłoża

Jeden z najpoważniejszych błędów, jaki możemy popełnić podczas nakładania tynku elewacyjnego, przydarza się już na samym początku prac. Jest nim niewłaściwe przygotowanie podłoża. Możemy więc coś popsuć, zanim przystąpimy do aplikacji tynku. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że powierzchnia, na którą będziemy nakładać warstwę wykończeniową, musi być sucha, równa oraz posiadać odpowiednią nośność. Wilgotne podłoże powoduje, że nałożony tynk dekoracyjny szybko się odspaja, uszkodzone i niewyrównane przyczynia się do powstawania pęcherzy i jeszcze bardziej przyspiesza odspajanie, a niezagruntowane znacznie utrudnia proces aplikacji i osłabia wykończenie.

Tynk elewacyjny Atlas TRE 25 kg

Pamiętamy o tym, że jeśli tynk elewacyjny jest nakładany na starą powierzchnię, to konieczne jest dokładne usunięcie z podłoża wszystkich luźnych fragmentów ścian – przede wszystkim starych, zniszczonych tynków lub farb.

Porada eksperta:

Przygotowanie podłoża pod nałożenie tynku elewacyjnego nie powinno kończyć się na jego wyrównaniu i zagruntowaniu. Na powierzchnię, na którą
nanieśliśmy grunt, powinno nałożyć się dodatkowo specjalny podkład tynkarski. Zabezpiecza on wewnętrzne warstwy izolacji, poprawia przyczepność
powłoki oraz chroni ją przed odspajaniem. Warto pamiętać o tym, by stosując masę podkładową, zabarwić ją na zbliżony do warstwy wykończeniowej kolor,
co sprawi, że unikniemy niechcianych przebarwień.

Warunki pogodowe

Jeśli nasze podłoże jest właściwie przygotowane do nałożenia tynku elewacyjnego, a więc jest równe, suche i zabezpieczone gruntem oraz masą podkładową, możemy przystępować do przygotowania samego tynku, a następnie jego aplikacji. Podjęcie się tych czynności nie jest jednak wskazane, jeśli na zewnątrz nie ma odpowiednich warunków pogodowych, które nie sprzyjają pracom wykończeniowym, a co najgorsze – które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość naniesionej przez nas powłoki. Oczywiście tego rodzaju pracom nie sprzyja ani silny wiatr, ani też różnego rodzaju opady atmosferyczne. Równie ważna jest właściwa temperatura. Nie może być on mniejsza niż 5 stopni Celsjusza ani też większa niż 25 stopni w tej samej skali. Specjaliście twierdzą, że zdecydowanie najlepszą porą do tego typu prac jest wiosna lub jesień oraz zakres temperatur, który oscyluje w granicach 15-20 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, że zbyt niska temperatura nie sprzyja wiązaniu tynku, zbyt wysoka zaś, której towarzyszy dodatkowo duże nasłonecznienie, sprzyja – ale powstawaniu przebarwień. Tynki ozdobne tracą tym samym na swojej wartości estetycznej.

Porada eksperta:

Aby zminimalizować zagrożenie wynikające z działania niekorzystnych warunków pogodowych, na każdym etapie prac warto chronić tynki elewacyjne, stosując specjalne siatki osłonowe na rusztowaniach.

Pasta pigmentowa do tynku Atlas TRE ugier 15 ml

Przygotowanie tynku

Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, możemy przystąpić do przygotowania tynku elewacyjnego. Aby tego dokonać, należy go dokładnie wymieszać, zgodnie z zaleceniami producenta danego wyrobu. Krok ten jest niezbędny w każdym z następujących przypadków: gdy powłoka będzie nakładana ręcznie lub też mechanicznie oraz gdy jest to tynk mineralny, lub np. tynk mozaikowy. Do mieszania najlepiej jest zastosować mieszarkę lub wiertarkę ze specjalnym mieszadłem koszykowym. Czynność tę wykonujemy zawsze na wolnych obrotach, aż do momentu uzyskania jednolitej masy. Należy jednocześnie pamiętać, że późniejsze mieszanie już przygotowanego tynku jest niepotrzebne, ponieważ może prowadzić do jego nadmiernego napowietrzenia. Jeśli tynki zewnętrzne są aplikowane w okresie letnim i przy temperaturze bliskiej 25 stopni Celsjusza, do masy można dodać niewielką ilość wody. Pamiętajmy o tym, że pojemniki oraz narzędzia i akcesoria, którymi przygotowujemy tynk oraz go nakładamy, były czyste, ponieważ nieczystości, które zostaną przeniesione do masy, będą widoczne na wykończonej elewacji budynku.

Porada eksperta:

Jeśli nie chcemy, aby rozczarowały nas różnice w odcieniach nałożonego na elewację tynku, podczas zakupu zwróćmy uwagę na to, aby każdy pojemnik posiadał tę samą datę produkcji.

Tynk mozaikowy Diall TM6 25 kg

Aplikacja tynku

To zadanie zależy w głównej mierze od sposobu nakładania, a więc od tego, czy tynki dekoracyjne są aplikowane ręcznie, czy mechanicznie. W opcji nr 1 niezbędne będzie zastosowanie pacy, a nawet trzech: krótkiej i długiej – wykonanych ze stali kwasoodpornej – oraz pacy plastikowej. Pierwszą z nich należy rozprowadzić przygotowaną wcześniej masę, a drugą usuwać nadmiar tynku. Trzecią zaś, czyli pacą plastikową, należy z kolei zacierać masę do momentu uzyskania ostatecznego efektu. Masę powinno się nakładać w tym przypadku w jednej warstwie i zbierać jej nadmiar aż do uzyskania grubości, która nie będzie przekraczać grubości ziarna tynku. Pamiętajmy jednocześnie o tym, że zebrany nadmiar może być wykorzystany ponownie dopiero po przemieszaniu. Masę należy nakładać i rozprowadzać równomiernie w trybie ciągłym, szczególnie na dużych powierzchniach roboczych – podczas ewentualnych przerw należy zakryć miejsca łączenia przy użyciu taśmy papierowej.

Jeśli wybierzemy opcję nr 2, czyli zdecydujemy się na mechaniczny sposób aplikacji tynku elewacyjnego, powinniśmy dokonać tego, stosując specjalny pistolet tynkarski. Jego ciśnienie robocze powinno być stałe podczas całego procesu nakładania masy i oscylować w graniach 0,45 MPa. W tym przypadku tynk może być nakładany na powierzchni elewacyjnej w jednej bądź dwóch warstwach. Bardzo istotne jest tutaj prawidłowe prowadzenie pistoletu, który należy przesuwać jednostajnym ruchem i utrzymywać w odległości ok. 40 cm od tynkowanej ściany. W obu przypadkach po zakończonej pracy wykończenie należy zabezpieczyć, używając do tego siatki ochronnej.

Tynk akrylowy Atlas SAH biały 25 kg

Zacieranie tynku

To bardzo istotny proces podczas aplikacji tynku. Od tego, jak dokonamy zacierania, zależy końcowy efekt, jaki uda nam się uzyskać. Jeśli chcemy wykonać efekt rys pionowych na strukturze naszego tynku elewacyjnego, należy zacierać z góry do dołu. Jeśli chcemy uzyskać rysy poziome, należy zacierać od prawej bądź lewej strony w kierunku poziomym. Jeśli chcemy z kolei uzyskać bardziej oryginalny efekt, nazywany „błądzącym kornikiem”, konieczne jest zacieranie ruchem kolistym.

Tynki tradycyjne

Jeśli do otynkowania naszego budynku wybierzemy nie nowoczesne tynki cienkowarstwowe, a tradycyjne tynki grubowarstwowe, ich aplikacja musi odbyć się w trzech krokach. Pierwszym z nich jest naniesienie na przygotowane wcześniej podłoże obrzutki (grubość 3-5 mm).

Drugi to aplikacja narzutki (grubość 10-15 mm). Dopiero w trzecim możemy nałożyć na powierzchnię ostateczny tynk ozdobny lub gładź. Co więcej, po nałożeniu każdej z tych warstw koniecznie jest zastosowanie tak zwanej przerwy technologicznej, która pozwala na dostateczne związanie i wyschnięcie. Specjaliści zalecają odczekanie z nałożeniem kolejnej do 3 dni.

Porada eksperta:

Aby elewacja naszego budynku prezentowała się atrakcyjnie przez możliwe najdłuższy okres, warto odświeżać ją co kilka lat. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym powinno być w tym przypadku czyszczenie pod ciśnieniem. Warto jednak decydować się również na ponowne zagruntowanie i pomalowanie farbą dobraną do rodzaju zastosowanego tynku.

 

 

Data publikacji: 13.07.2016