Nawiewniki okienne – rodzaje i zastosowanie

Prawidłowo działający system wentylacyjny ma niebagatelne znaczenie dla naszego domu, a także dla zdrowia przebywających w nim osób. Dobrze skonstruowany system wymiany powietrza pozwala zachować odpowiedni poziom wilgotności, przez co uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Jednym z elementów systemu wentylacyjnego mogą być nawiewniki okienne. Oto co należy o nich wiedzieć.

nawiewniki

Czym są nawiewniki?

Nawiewniki to niewielkie urządzenia, które umożliwiają swobodny przepływ świeżego powietrza do wnętrza mieszkań i domów. Montuje się je zwykle na ramach okiennych, co jest metodą najtańszą oraz najprostszą. Nawiewniki spełniają istotną rolę w utrzymywaniu we wnętrzach dobrej jakości powietrza, a także w eliminowaniu zjawiska kondensacji pary wodnej na szybach i okiennicach. Warto jednak dodać, że nawiewniki to pasywne wloty powietrza – nie są zaopatrzone w mechanizm, który wywołuje jego przepływ, dlatego do ich działania niezbędne są sprawne kanały wentylacyjne. Dzięki nim możemy w sposób kontrolowany regulować wentylację pomieszczeń, bez konieczności otwierania okien podczas sezonu grzewczego.

Rodzaje nawiewników

Można wyróżnić kilka rodzajów nawiewników. Ogólny podział wskazuje na urządzenia automatyczne, których działanie regulowane jest warunkami atmosferycznymi, oraz sterowane ręcznie, gdzie sami ustawiamy wielkość otworu, a tym samym strumień świeżego powietrza dostający się do naszych pomieszczeń. Wśród nawiewników wyróżniamy:

Higrosterowane – ich działanie zależne jest od poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczeń. Czujnik z taśmy poliamidowej decyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu otworu nawiewnego, odpowiednio, gdy wilgotność we wnętrzu spada poniżej danego poziomu (35%) lub zdecydowanie wzrasta (powyżej 70%). Jeśli wilgotność przybiera te skrajne wartości, otwór nawiewny jest albo minimalny, albo możliwe największy.

nawiewniki

Termostatyczne – o ich działaniu decydują zmiany temperatur panujących na zewnątrz. Gdy temperatura spada, otwory nawiewne ograniczają ilość dostarczanego do pomieszczeń pomieszczenia. Są one sporych rozmiarów, dlatego przeważnie montuje się je w ścianach.

Ciśnieniowe – tego rodzaju urządzenia działają samoczynnie na skutek różnic ciśnienia panującego na zewnątrz i wewnątrz mieszkania. Do wnętrza doprowadzana jest więc taka ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnień. Nawiewniki takie zaopatrzone są w przepustnice, które przymykają się, gdy zbyt duża różnica ciśnień powstaje na skutek np. silnego wiatru. Możemy również przymknąć przepustnicę ręcznie, lecz nie możemy zamknąć jej całkowicie.

Sterowane ręcznie – nawiewniki sterowane ręczne umożliwiają ustawienie przesłony w jednej z kilku możliwych pozycji, przez co możemy regulować ilość wprowadzanego przez otwory świeżego powietrza. To od użytkownika zależy wydajność urządzenia. Może to także powodować, że w chłodne miesiące zupełnie zamknięte zostaną otwory nawiewników, co z kolei zaburzy prawidłową cyrkulację powietrza w domu.

Jak dobrać i rozmieścić nawiewniki okienne

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskiej Normie PN-83/B-03430 Az3 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” wskazane zostały wartości określające ilość powietrza, która musi być usunięta oraz dostarczona do pomieszczeń w zależności od ich charakteru, oraz przeznaczenia. Wskazania te obejmują fakt obecności lub nieobecności okna, wyposażenia w odpowiednie sprzęty (np. kuchenkę gazową, elektryczną), wentylację czy drzwi. Wskazania obejmują kuchnie, łazienki i pokoje. Zanim więc zdecydujemy się na nawiewniki, powinniśmy sprawdzić, czy będą one odpowiednie do panujących w naszym domu warunków pod względem wydajności.

Po wykonaniu obliczeń pozwalających określić potrzebną liczbę nawiewników rozmieszczamy je po jednym w każdym pomieszczeniu. Jeśli pozostanie nam niewykorzystany egzemplarz, mocujemy go w pokoju o powierzchni powyżej 25 m2 lub w kuchni.