Dostawa za 1 zł na wybrane produkty dla zamówień od 200 zł! Sprawdź szczegóły akcji tutaj >>

Nawiewniki okienne – rodzaje i zastosowanie

Prawidłowo działający system wentylacyjny ma niebagatelne znaczenie dla naszego domu, a także dla zdrowia przebywających w nim osób. Dobrze skonstruowany system wymiany powietrza pozwala zachować odpowiedni poziom wilgotności, przez co uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Jednym z elementów systemu wentylacyjnego mogą być nawiewniki okienne. Oto co należy o nich wiedzieć.

Czym są nawiewniki?

Nawiewniki to niewielkie urządzenia, które umożliwiają swobodny przepływ świeżego powietrza do wnętrza mieszkań i domów. Montuje się je zwykle na ramach okiennych, co jest metodą najtańszą oraz najprostszą. Nawiewniki spełniają istotną rolę w utrzymywaniu we wnętrzach dobrej jakości powietrza, a także w eliminowaniu zjawiska kondensacji pary wodnej na szybach i okiennicach. Warto jednak dodać, że nawiewniki to pasywne wloty powietrza – nie są zaopatrzone w mechanizm, który wywołuje jego przepływ, dlatego do ich działania niezbędne są sprawne kanały wentylacyjne. Dzięki nim możemy w sposób kontrolowany regulować wentylację pomieszczeń, bez konieczności otwierania okien podczas sezonu grzewczego.

Pomieszczenie z oknem

Rodzaje nawiewników

Można wyróżnić kilka rodzajów nawiewników. Ogólny podział wskazuje na urządzenia automatyczne, których działanie regulowane jest warunkami atmosferycznymi, oraz sterowane ręcznie, gdzie sami ustawiamy wielkość otworu, a tym samym strumień świeżego powietrza dostający się do naszych pomieszczeń. Wśród nawiewników wyróżniamy:

Higrosterowane – ich działanie zależne jest od poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczeń. Czujnik z taśmy poliamidowej decyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu otworu nawiewnego, odpowiednio, gdy wilgotność we wnętrzu spada poniżej danego poziomu (35%) lub zdecydowanie wzrasta (powyżej 70%). Jeśli wilgotność przybiera te skrajne wartości, otwór nawiewny jest albo minimalny, albo możliwe największy.

Termostatyczne – o ich działaniu decydują zmiany temperatur panujących na zewnątrz. Gdy temperatura spada, otwory nawiewne ograniczają ilość dostarczanego do pomieszczeń pomieszczenia. Są one sporych rozmiarów, dlatego przeważnie montuje się je w ścianach.

Wentylator osiowy

Ciśnieniowe – tego rodzaju urządzenia działają samoczynnie na skutek różnic ciśnienia panującego na zewnątrz i wewnątrz mieszkania. Do wnętrza doprowadzana jest więc taka ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnień. Nawiewniki takie zaopatrzone są w przepustnice, które przymykają się, gdy zbyt duża różnica ciśnień powstaje na skutek np. silnego wiatru. Możemy również przymknąć przepustnicę ręcznie, lecz nie możemy zamknąć jej całkowicie.

Sterowane ręcznie – nawiewniki sterowane ręczne umożliwiają ustawienie przesłony w jednej z kilku możliwych pozycji, przez co możemy regulować ilość wprowadzanego przez otwory świeżego powietrza. To od użytkownika zależy wydajność urządzenia. Może to także powodować, że w chłodne miesiące zupełnie zamknięte zostaną otwory nawiewników, co z kolei zaburzy prawidłową cyrkulację powietrza w domu.

Jak dobrać i rozmieścić nawiewniki okienne

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskiej Normie PN-83/B-03430 Az3 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania” wskazane zostały wartości określające ilość powietrza, która musi być usunięta oraz dostarczona do pomieszczeń w zależności od ich charakteru, oraz przeznaczenia. Wskazania te obejmują fakt obecności lub nieobecności okna, wyposażenia w odpowiednie sprzęty (np. kuchenkę gazową, elektryczną), wentylację czy drzwi. Wskazania obejmują kuchnie, łazienki i pokoje. Zanim więc zdecydujemy się na nawiewniki, powinniśmy sprawdzić, czy będą one odpowiednie do panujących w naszym domu warunków pod względem wydajności.

Po wykonaniu obliczeń pozwalających określić potrzebną liczbę nawiewników rozmieszczamy je po jednym w każdym pomieszczeniu. Jeśli pozostanie nam niewykorzystany egzemplarz, mocujemy go w pokoju o powierzchni powyżej 25 m2 lub w kuchni. Dowiedz się również więcej o wentylacji mechanicznej.

Data publikacji: 23.11.2015