Produkty

Klimatyzery

Klimatyzery przydają się wszędzie tam, gdzie tradycyjna klimatyzacja nie jest praktyczna. Z reguły są to obiekty półotwarte, wielkogabarytowe, wymagające systematycznego schładzania. Klimatyzery umożliwiają ewaporacyjne chłodzenie wielu budynków przemysłowych oraz produkcyjnych, które jest znacznie tańsze niż chłodzenie mechaniczne. Cały proces jego działania polega na schładzaniu powietrza przez odparowywaniu wody. Stosując klimatyzery ewaporacyjne w szybkim tempie można schłodzić duże powierzchnie oraz niewielki obszar wydzielony na większym obiekcie.