Głębokość fundamentów pod budowę domu

Każdy budynek opiera się na fundamentach, dlatego też stanowią one jedną z najważniejszych jego części. Aby budynek mógł poprawnie funkcjonować, bardzo istotne jest usadowienie fundamentów na odpowiedniej głębokości. Od czego zależy ten parametr?

Głębokość fundamentów pod budowę domu

Względy użytkowe

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na zagłębienie fundamentów, jest sposób zagospodarowania podziemnej części naszego domu. Dylematem, który należy w takiej sytuacji rozwiązać, jest to, czy budynek będzie posiadał piwnicę, czy też nie. Fundamenty w domach podpiwniczonych stawia się poniżej głębokości przemarzania gruntu.

Strefa przemarzania gruntu

Na terenie Polski jest to zazwyczaj głębokość 0,8-1 metra. Wyjątkami są najzimniejsze regiony, gdzie konieczne jest zagłębienie do około 1,4 metra. Wszystko po to, by chronić budynek przed uszkodzeniami, do jakich mogą doprowadzić wysadziny mrozowe, czyli ruchy gruntu ku górze podczas zwiększania się objętości wody, która zamarza w porach gruntowych. Głębokość fundamentu może być też płytsza i wynosić nawet 0,5 metra, co zdarza się przede wszystkim w miejscach nienarażonych na płytkie przemarzanie. Jeśli decydujemy się zaś na budowę domu z podpiwniczeniem, głębokość fundamentu powinna sięgać od 2,5 do 2,8 metra.

Głębokość fundamentów pod budowę domu

Warstwa nośna gruntu

To, na jakiej głębokości znajdą się fundamenty, zależy również od położenia oraz grubości warstwy nośnej gruntu. A to dlatego, że fundament budynku musi przekazywać obciążenia na grunt o odpowiedniej wytrzymałości. Aby dokonać w tym przypadku właściwej decyzji, niezbędne będzie dla nas profesjonalne badanie geotechniczne. To ono pozwoli nam ocenić, jaką nośność posiada dany grunt i jak głęboko należy w takiej sytuacji kopać. Słabe grunty, takie jak torfy, namuły, gliny, iły, piaski i niezagęszczone grunty nasypowe będą najczęściej wymagać wymiany lub specjalnego wzmocnienia. Alternatywną opcją może być też głębsze usytuowanie budynku.

Woda gruntowa

Dokumentacja geotechniczna pozwoli również na precyzyjne określenie poziomu wody gruntowej na danej działce budowlanej. Jest to szczególnie ważne, kiedy wahamy się między podpiwniczeniem budynku lub rezygnacją z takiego rozwiązania. Teren, na którym zamierzamy wybudować dom, może być bowiem narażony na spore zawilgocenie, a nawet zalewanie piwnicy. Wówczas budynek wymaga wykonania dość kosztownej izolacji przeciwwodnej, do której wykonuje się m.in. specjalistyczne, szczelne betony. Innym wyjściem jest także podwyższenie poziomu posadowienia budynku, które będzie z kolei niezgodne z wcześniej opracowanym projektem.