O czym należy pamiętać podczas wylewania betonu na mrozie?

Postępujący rozwój techniki i coraz nowocześniejsze materiały sprawiają, że nie musimy przerywać prac budowlanych zimą. Jest to szczególnie ważne udogodnienie w przypadku wylewania betonu przy temperaturach minusowych, co kiedyś było nie do pomyślenia. Zwykły beton w takich warunkach nie wiąże się prawidło, ale dzięki odpowiednim zabiegom możemy zwiększyć jego odporność i mróz nie będzie miał wpływu na jego jakość.

wylewanie betonu na mrozie

Sztuka budowlana głosiła jeszcze nie tak dawno temu, że prawidłowe wiązanie betonu następuje do temperatury 0 stopni Celsjusza lub tylko nieznacznie niższej. Mróz powoduje, że twardnienie masy przebiega znacznie wolniej, a do tego zamarza znajdująca się w niej woda, która zwiększa objętość, co prowadzi do pękania i kruszenia samego betonu. Na szczęście, zastosowanie specjalnych domieszek i właściwa technika wykonania sprawia, że prace możemy kontynuować nawet w temperaturze do minus 15 stopni C.

Czym wzbogacić masę?

Beton mrozoodporny uzyskujemy poprzez dodanie specjalnych substancji chemicznych, które występują zarówno w postaci płynu, jak i proszku (m.in. chlorek wapniowy, węglan potasowy czy azotyn sodowy). Obniżają temperaturę zamarzania i zwiększają ilość ciepła, która jest wytwarzana w procesie hydratyzacji, co przyspiesza proces twardnienia.

Ważne jest również dodanie większej ilości cementu do mieszanki. Oblicza się, że na 1 m³ powinniśmy zastosować o 50 procent więcej cementu niż podczas wylewania betonu w dodatniej temperaturze.

Pozostałe składniki

Aby beton był bardziej mrozoodporny, należy zwrócić również szczególną uwagę na sam proces jego powstawania. Podgrzana woda (do około 50 stopni C) przyspieszy wiązanie i twardnienie masy. Do całej mieszanki dodajemy również mniejszą jej ilość, a zatem podczas wylewania beton jest bardziej gęsty i szybciej schnie.

Istotne jest również zastosowanie odpowiedniego kruszywa. Piasek lub żwir powinien być w pełni rozmrożony, co również przyspiesza proces twardnienia. Ma to wpływ na beton zwłaszcza w przypadku temperatur mniejszych niż minus 10 stopni C.

Wylewanie

Sam proces wylewania masy na mrozie w zasadzie przypomina pracę wykonywaną w temperaturze dodatniej. Jednak schnięcie możemy nieco przyspieszyć w przypadku powierzchni wybetonowanej bezpośrednio na gruncie. Mimo że rozrobiona masa nie posiada dużej ilości wody, to podsypka żwirowo-piaskowa może doprowadzić do wsiąknięcia ewentualnego jej nadmiaru, co również nie pozostanie bez znaczenia. Taki zabieg warto zastosować zwłaszcza w przypadku silnych mrozów.

wylewanie betonu na mrozie

Zabezpieczenie

Oprócz zwrócenia uwagi na sam proces wykonania masy równie istotne na mrozie jest właściwe zabezpieczenie wybetonowanej powierzchni. W tym celu całość przykrywamy folią, papą lub brezentem. W przypadku temperatury otoczenia niższej niż minus 10 stopni C zaleca się posłużyć matami słomianymi, trzcinowymi lub styropianem, które charakteryzują się dobrym współczynnikiem przenikania ciepła. Mimo że beton wytwarza temperaturę w procesie wiązania, możemy dodatkowo ogrzewać całą powierzchnię strumieniami gorącego powietrza.

Zabezpieczenie chroni również świeży beton przed śniegiem i deszczem, co w warunkach zimowych miałoby zgubny wpływ na całość naszej pracy.

Zabezpieczenie usuwamy nie wcześniej niż po 7 dniach, natomiast deskowanie powinniśmy pozostawić na co najmniej 3 tygodnie. Dzieje się tak dlatego, że beton mimo specjalnego procesu technologicznego i zastosowania odpowiednich materiałów, wykonany w takich warunkach później osiąga maksymalny stopień wytrzymałości. Zbyt wczesne rozdeskowanie może tym samym doprowadzić do ugięć, a nawet zniszczenia konstrukcji.

Podsumowanie

Wylewanie betonu na mrozie jest w pełni możliwe i daje gwarancję zachowania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych, którymi ten materiał powinien się cechować. Minusowe temperatury wymagają jednak od nas nie tylko zastosowania specjalnych domieszek, ale również zachowania odpowiedniej dyscypliny i techniki pracy, co przełoży się na szybkie wiązanie masy oraz osiągnięcie przez nią wymaganej odporności.