LOTERIA URODZINOWA! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Jak stworzyć instalację chroniącą nasz dom przed uderzeniem pioruna?

Częste wyładowania atmosferyczne możemy zauważyć wiosną oraz latem. To wtedy nasze niebo wyściełają czarne chmury, z których leje się strumień deszczu, a niekiedy nawet gradu. O ile jednak deszcz nie bywa specjalnie groźny, o tyle wyładowania w postaci piorunów mogą już spowodować pożar. Oczywiście prawdopodobieństwo tego, że piorun uderzy akurat w nasz dom jest niewielkie, jednakże ryzyko wyładowań w bliskim sąsiedztwie jest już znacznie większe.

Ochrona domu mająca na celu zapobiegnięcie uderzeniu pioruna polega na stworzeniu wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. Poniżej znajdziemy kilka porad na temat tego, jak ją zbudować.

Zacznijmy od określenia prawdopodobieństwa uderzenia pioruna, biorąc pod uwagę:

- Moc wyładowań i częstotliwość występowania burz - przyjęło się, że jest ona najwyższa w południowo-wschodnich krańcach Polski,

- Rodzaj domu i jego zabudowę — jeśli znajduje się on w szczerym polu, to rzecz jasna będzie znacznie bardziej narażony na uderzenie pioruna niż dom w tradycyjnym zabudowaniu miejskim (pamiętaj, budynki o wysokości ponad 15 m muszą być obowiązkowo wyposażone w zewnętrzną instalację odgromową).

Jak stworzyć instalację chroniącą nasz dom przed uderzeniem pioruna?

Skutki wyładowań atmosferycznych: 

Najgorszy scenariusz to pożar, który w kilka sekund potrafi strawić cały budynek,

Łagodniejszy scenariusz to przepięcia w instalacji elektrycznej, które powodują nieodwracalne uszkodzenia urządzeń zainstalowanych w budynkach.

Piorun jest groźny nie tylko wówczas, gdy uderzy bezpośrednio w nasz dom. Tak potężne wyładowanie elektryczne niesie przykre konsekwencje również dla domów i zabudowań znajdujących się nawet 1,5 km od miejsca wyładowania.

Dlaczego? Podczas uderzenia w ziemię tworzą się fale przepięciowe, które przemieszczają się z prędkością zbliżoną do prędkości światła; zanim więc usłyszymy grzmot, urządzenia podłączone do sieci mogą ulec zniszczeniu.

Przeczytaj także: Co to jest gont?

Przykre konsekwencje uderzenia, czyli co może się stać naszej instalacji:

- metalowych rur wchodzących do budynku,

- połączeń wyrównawczych w łazienkach,

- uziomu zewnętrznej instalacji odgromowej.

Ochrona strefowa

Polega na zamontowaniu kilku ochronników, które przejmują falę przepięciową i nie pozwalają jej dostać się do instalacji. Mogą być zamontowane przy głównej rozdzielnicy, puszce podtynkowej, przewodzie zasilającym lub rozgałęźniku, a także we wtyczce pośredniej, a więc bezpośrednio przy chronionych urządzeniach. Niektóre ochronniki służą do ochrony linii telefonicznych.

Sprawdź również: Kiedy naprawa, a kiedy wymiana dachu?

Jak stworzyć instalację chroniącą nasz dom przed uderzeniem pioruna?

Najważniejsze elementy instalacji odgromowej:

- zwód – który przejmuje uderzenie pioruna; montujemy go – na kalenicy dachu, murowanych kominach itp.;

- przewód odprowadzający – który łączy zwód (zwody) z uziomem poprzez zaciski probiercze i przewody uziemiające; montowane na ścianach bocznych budynku;

- przewód uziemiający – łączy złącze kontrolne z uziomem;

- uziom – odprowadza do ziemi prąd piorunowy; montowany w ziemi.